Corenetin asiakaspalvelu loistaa

Taloustutkimuksella teettämämme tuore tutkimus kertoo, että neljällä viidestä asiakkaastamme on myönteinen kuva Corenetista. Meihin myös parhaiten sopivat ilmaisut: turvallinen yhteistyökumppani, uskottava, hyvämaineinen, luotettava ja toimintavarma.

Ensimmäistä kertaa tutkimuksessa kysyttiin myös Corenetin imagoon liittyviä kysymyksiä ja arvioita kilpailijoistamme. Asiakkaamme arvioivat, että Corenet menestyy selvästi kilpailijoitaan paremmin neljällä osa-alueella: asiakaspalvelussa, myynnissä, toimituksissa ja konsultoinnissa.

Corenetin YT-neuvottelut on saatu päätökseen

Haastaviin asiakastarpeisiin ja -ympäristöihin erikoistunut tietoliikennepohjaisia ratkaisuja ja palveluja toimittava Corenet Oy on saanut päätökseen koko yhtiötä koskevat YT-neuvottelut.

Neuvottelujen perusteella 28 henkilön työsuhde päättyy. Näistä noin kolmannes siirtyy eläkkeelle tai ns. eläkeputkeen. Neuvottelujen käynnistyessä alkuvuodesta vähennystarpeeksi oli arvioitu enintään 35 henkilöä.

Osaamisen ja toimintatavan jatkuvaa parantamista

Jatkuvan parantamisen ja muutoksen kanssa elämiseen ei varmaan koskaan voi tottua liiaksi.  Ihmisen sisältä löytyy aina oma vaistonvarainen tunne, joka vastustaa siirtymisiä turvallisuusalueelta sivuun.

Palveluyrityksessä kuten Corenet, jonka keskeinen asiakaslisäarvo muodostuu hyvästä ammattiosaamisesta ja asiakkaiden asioiden huolenpidosta, jo strategian perusta tarkoittaa jatkuvaa muuttumista ja oman toiminnan parantamista.

YT-neuvottelut

Corenet virtuaalioperaattoriksi Datamen @450-verkkoon

Haastaviin asiakastarpeisiin ja -ympäristöihin erikoistunut tietoliikennepohjaisia ratkaisuja ja palveluja toimittava Corenet Oy on aloittanut yhteistyön @450-verkkoa hallinnoivan Datame Oy:n kanssa. Yhteistyö tarkoittaa, että Corenet tarjoaa asiakkailleen valtakunnallisesti toimivan liikkuvan laajakaistan.

Finavia siirtää Helsinki-Vantaan tekniset palvelut Corenetille

Finavia ja Corenet ovat sopineet Helsinki-Vantaan lentoaseman teknisten järjestelmien viankorjauksen sekä huolto- ja tukipalveluiden siirtämisestä Corenetin vastuulle. Sopimus kattaa matkustajavirtojen hallintaan liittyvät lähtöselvitys-, portti- ja informaatiojärjestelmät

15.1.2013 voimaan astuva sopimus on aluksi kolmivuotinen ja siihen sisältyy kahden vuoden jatko-optio.