Valvontaratkaisut

Cinia Valvontaratkaisut - työkalut asiantuntijoille, palvelupäälliköille, Helpdeskeille ja johdolle.

Yritysten IT-organisaatiot kohtaavat uusia haasteita jatkuvasti ja perinteinen tapa tehdä asioita on monelta osin historiaa. Uudet teknologiat, kuten SDN, verkkojen ja palvelinten virtualisointi, mikropalvelut sekä sovellusten väliset integraatiot ovat monelta osin jo käytössä. Ne mahdollistavat uudenlaisia tapoja rakentaa digitaalisia palveluja ja jossain määrin tekevät asioista helpompia ja joustavampia. Toisaalta monimutkaisuus kasvaa, data on enemmän hajallaan ja IT-organisaatioilta vaaditaan uudenlaista osaamista. Digitaaliset palvelut ovat entistä kriittisempi osa yritysten liiketoimintaa, joten on erittäin tärkeää valvoa palveluiden ja niihin liittyvien komponenttien toimintaa.

Cinia cEye on valvontaratkaisu, jolla valvotaan ICT-infrastruktuuria sekä palveluja päästä päähän. Se tarjoaa kokonaisvaltaisen näkymän palvelujen laatuun ja niiden tuottamiseen liittyviin komponentteihin. cEye valvoo palvelujen toimivuutta loppukäyttäjien näkökulmasta, ovat palvelut sitten julkisessa pilvessä tai yksityisessä pilvessä. cEyella voidaan valvoa tietokantoja, järjestelmien välisiä integraatioita, www-sivuja ja simuloida loppukäyttäjien sovelluskäyttöä. Kattavan ja tarkan valvonnan avulla on mahdollista rajata ongelmat ja palauttaa nopeasti palvelujen käytettävyys. cEye valvoo, vaikka käyttäjät eivät käytä verkkoa ja palveluja. Tämä mahdollistaa ongelmien havaitsemisen ennen kuin ne näkyvät loppukäyttäjille.

Cinia cLog on työkalu järjestelmien tuottamien lokien vastaanottoon ja analysointiin. cLogin avulla voidaan helposti luoda näkymiä eri lokityypeille ja niiden avulla analysoida tapahtumia sekä seurata trendejä. cLog pystyy vastaanottamaan ja käsittelemään todella suuria datamääriä. Lokeja analysoimalla voidaan ymmärtää mitä järjestelmissä tapahtuu ja havaita ongelmia. Mitä kompleksisempi järjestelmä, sitä enemmän lokeista on hyötyä.

Liittämällä cEye ja cLog työkalut yhteen saat käyttöösi kaiken kattavan näkymän ICT-ympäristöösi.

Cinia Valvontaratkaisut

cEye ja cLog tarjoavat toimittajariippumattoman valvontaratkaisun kaikkiin ympäristöihin

 • Johdon näkymät palveluiden toimivuuteen ja palvelutasoihin
 • Kumppanien seuranta ja johtaminen käytettävyys- ja laaturaporteilla
 • Helpdeskille helppokäyttöiset ja selkeät näkymät palveluiden tilaan sekä vastuutahon kohdentamiseen
 • Asiantuntijoille yksityiskohtaiset näkymät ja hälytykset laitetasolla juurisyiden paikallistamiseen
 • Monitoimittajaympäristöjen valvonta
 • Tehokas ja helppokäyttöinen tiedon ryhmittely
 • Hajautettu mittalaiteympäristö hyödyntäen fyysisiä tai virtuaalisia mittalaitteita
  • päästä päähän verkon ja palveluiden laatumittaukset
  • käyttäjäsimulointi sovellusten toimivuuden ja laadun seurantaan
  • globaalit mittapisteet
  • mittalaitteiden keskitetty hallinta
    

Korrelaatio ympäristöjen valvonnan ja sovellusmittausten välillä ongelmakohtien paikallistamiseen

 • tietoliikenne- ja palvelininfrastruktuuri
 • sovellukset
 • integraatiot
 • pilvipalvelut: private, public ja hybrid cloud –ympäristöt
 • virtuaaliympäristöt

Ota yhteyttä: 
Jari Vallin / Senior Quality Consultant, p. +358 40 522 4050, jari.vallin@cinia.fi
Simo Schroderus / Senior Quality Consultant, p. +358 50 591 5773, simo.schroderus@cinia.fi