Ajankohtaista

Osaamisen ja toimintatavan jatkuvaa parantamista

Uutiset 13.3.2013

Jatkuvan parantamisen ja muutoksen kanssa elämiseen ei varmaan koskaan voi tottua liiaksi.  Ihmisen sisältä löytyy aina oma vaistonvarainen tunne, joka vastustaa siirtymisiä turvallisuusalueelta sivuun.

Palveluyrityksessä kuten Corenet, jonka keskeinen asiakaslisäarvo muodostuu hyvästä ammattiosaamisesta ja asiakkaiden asioiden huolenpidosta, jo strategian perusta tarkoittaa jatkuvaa muuttumista ja oman toiminnan parantamista.

YT-neuvottelut

Palveluyritys voi välttää äkkinäisiä muutostilanteita onnistumalla asiakaslähtöisyydessä ja jatkuvassa parantamisessa. Corenetissa emme aivan tässä ole onnistuneet, vaan jouduimme käymään YT-neuvottelut, joiden seurauksena oli valitettavasti myös henkilöstövähennyksiä.

Henkilöstövähennyksistä iso osa kohdistui hallinnollisluonteiseen työntekoon sekä sellaiseen esimiestyöhön, jossa myynnin tai muun vastaavan asiakastyöosuuden osuus oli vähäinen. Käytännössä tässä on kysymys organisaation mataloitumisesta ja toiminnan tiivistymisestä. Osaamisen ja asiakaskyvykkyyden jatkuvassa parantumisessa on asian ydin. Kaikkien corenetlaisten tehtävänä on tuottaa asiakaslisäarvoa.

Vähennyksissä oltiin huolellisia välttäen vaikutuksia asiakkaisiin. Kaikki sopimukset on käyty läpi tästä näkökulmasta ja tilanne näyttää hyvältä.  Yhteyshenkilömuutoksia  saattaa tulla ja  niistä informoidaan erikseen.

Sisäistä läpinäkyvyyttä ja tehokkuutta

Corenetin kilpailukyvyn kannalta tärkeisiin asioihin on panostettu ja panostetaan koko ajan. Kolme asiaa niistä on ylitse muiden:  Myynti-, palvelu- ja projektiosaaminen ensimmäisenä. Tarjonnan jatkuva parantaminen toisena ja  iempaa yksinkertaisemmat pilvipalveluna käytettävät integroidut järjestelmät kolmantena.

Työnteko muuttuu ja mobiilisuus lisääntyy. Asiakkaiden osuus ajankäytöstä kasvaa ja taustajärjestelmien osuus vähenee.

Hyvää kevään jatkoa  ja jatkuvaa parantamista, yhdessä!

Timo Cavén

Jaa