CINIAN BLOGI JA ARTIKKELIT

Onko yritykselläsi riittävä kyky havaita kyberhyökkäyksiä?

Digitalisaatio | Kyberturvallisuus | Liiketoiminta 21.10.2019

Kyberhyökkäykset ovat tämän päivän todellisuutta. Muutamien viimeisten kuukausien aikana mediassa on ollut useita uutisia suomalaisista yrityksistä ja organisaatioista, jotka ovat joutuneet hyökkäysten kohteeksi. Tietomurron tai muun hyökkäyksen kohteeksi joutuminen ei aiheuta pelkästään palvelujen toimimattomuutta tai imagotappioita, vaan se maksaa merkittäviä summia rahaa.

Lue lisää

Viimeisimmät kirjoitukset

Onko yritykselläsi riittävä kyky havaita kyberhyökkäyksiä?

Kyberhyökkäykset ovat tämän päivän todellisuutta. Muutamien viimeisten kuukausien aikana mediassa on ollut useita uutisia suomalaisista yrityksistä ja organisaatioista, jotka ovat joutuneet hyökkäysten kohteeksi. Tietomurron tai muun hyökkäyksen kohteeksi joutuminen ei aiheuta pelkästään palvelujen toimimattomuutta tai imagotappioita, vaan se maksaa merkittäviä summia rahaa.

Digitalisaatio | Kyberturvallisuus | Liiketoiminta 21.10.2019

Kuinka kriittisiä API-pohjaiset integraatiot ovat liiketoiminnallesi?

Rajapinnat ja integraatiot ovat olleet tärkeä osa yritysten IT-ratkaisuja jo todella pitkään. Tietoa vaihtuu yritysten sisäisten järjestelmien välillä, kumppaneiden kanssa tai tietoa tarjotaan julkisena palveluna, joko ilmaiseksi tai korvausta vastaan. 

Digitalisaatio | Liiketoiminta | Valvontaratkaisut 1.10.2019

Kyberturvallisuus pilvipalveluissa

Pilvipalvelujen käyttö eri organisaatioissa on lisääntynyt voimakkaasti viime vuosina, ja tämä kehitys näyttää edelleen jatkuvan. Keskeisinä syinä ovat olleet kustannustehokkuus, palvelun nopea käyttöönotto ja skaalautuvuus. Pilvipalvelun edut ovat kiistattomia, mutta palvelujen turvallisuus kuitenkin puhututtaa ja mietityttää.

Digitalisaatio | Kyberturvallisuus | Liiketoiminta | Pilvipalvelut 12.9.2019

Digitaalisten palveluiden laatu käyttäjäkokemuksen ytimessä

Yritykset ja yhteisöt kehittävät digitaalisia palveluita kiihtyvään tahtiin toiminnan tehostamiseksi ja tuottavuushyötyjen saavuttamiseksi. Palveluiden käyttö on myös muuttunut yhä enemmän ajasta ja paikasta sekä päätelaitteista riippumattomiksi. Samalla kun digitaaliset palvelut kehittyvät, kasvavat käyttäjien odotukset niiden laadukkaalle toiminnalle. 

Digitalisaatio | Liiketoiminta | Valvontaratkaisut 28.8.2019

Katse tietoliikenneverkkojen kyberuhkiin – miten voimme suojautua?

Suomelle tietoliikenneverkkojen toimintavarmuus, turvallisuus ja luotettavuus ovat elinehto. Tämä vaatimus koskettaa maamme rajojen sisällä kulkevien yhteyksien lisäksi muun muassa merikaapeleita, jotka yhdistävät meidät muuhun maailmaan ja tekevät Suomesta entistä keskeisemmän solmukohdan globaalille dataliikenteelle.

Digitalisaatio | Kyberturvallisuus 10.5.2019

Diabeteshoidon digitalisaatiolla lisää aikaa asiakastyölle

Toiminnanmuutos diabetespotilaiden hoidossa säästää aikaa varsinaiselle hoito- ja ohjaustyölle sekä asiakkaan kohtaamiselle.

Digitalisaatio | Terveydenhuollon digitalisaatio 5.4.2019

Kyberturvallisuusvalvonta – omilla vai kumppanin resursseilla?

Pohdituttaako kyberturvallisuus? Tuntuuko, että kyvykkyyksiä tietoturvapoikkeamien havainnointiin ja hallintaan pitäisi kehittää? Miten hankkia riittävät tekniset työkalut ja tarvittava osaaminen?

cSOC | Digitalisaatio | Kyberturvallisuus 1.4.2019

Digitalisaatiohankkeista konkreettisesti – mikä on tärkeää ja miten pääsee liikkeelle?

Uusien digitaalisten palveluiden kehittäminen on vaativa tehtävä. Muutosta ajavat trendit ja kehitys on esillä seminaareissa ja mediassa joka päivä, mutta hankkeiden konkreettinen käynnistäminen voi tuntua eri organisaatioissa vaikealta.

Digitalisaatio | Liiketoiminta | Ohjelmistopalvelut 15.3.2019

TAYS Haavakeskuksen Haavarekisteri mahdollistaa nykyaikaisen potilastyön

Tampereen yliopistollisen sairaalan Haavakeskus on Suomen ensimmäinen osaamiskeskus, joka on keskittynyt vaikeiden kroonisten haavapotilaiden tutkimiseen ja hoitoon. Nykyaikaisella poliklinikalla asiantuntijat toimivat tiiviissä yhteistyössä ja potilaiden hoito on keskitettyä. Haavapotilaille tarkoitettu ja Cinian laatujärjestelmäalustalle rakennettu laatujärjestelmä otettiin käyttöön Haavakeskuksessa kesällä 2018. Haavarekisteri-työnimellä kulkevan järjestelmän alkuvaiheen käyttökokemukset ovat positiivisia, ja rekisteri on herättänyt runsaasti huomiota myös muissa Suomen yliopistollisissa sairaaloissa.

Digitalisaatio | Ohjelmistopalvelut | Terveydenhuollon digitalisaatio 27.11.2018

Arvoverkoista apua terveydenhuoltoon

Suomi on terveydenhuollon sähköisen datan aarreaitta. Tämä tuo mahdollisuuksien lisäksi haasteita, joihin arvoketjut voivat tarjota apua.

Digitalisaatio | Liiketoiminta | Terveydenhuollon digitalisaatio 30.10.2018