9.6.2021 12:30

Alueellisten kuituverkkojen asiakkaiden kokonaistyytyväisyys erittäin hyvällä tasolla

Taloustutkimus teki asiakastyytyväisyystutkimuksen Cinian Alueellisten kuituverkkojen asiakkaille maalis- ja huhtikuun aikana. Toteutimme ensimmäistä kertaa oman asiakastyytyväisyyskyselyn. Tavoitteena on jatkaa vuotuisten asiakastyytyväisyystutkimusten tekemistä jatkossakin, jotta kehittämistarpeet saadaan tunnistettua. Kyselyyn vastasi 75% asiakkaistamme eli kyselyyn saatiin vastauksia erittäin kattavasti. 

Alueellisten kuituverkkojen asiakkaiden kokonaistyytyväisyys on erittäin hyvällä tasolla. Kokonaistyytyväisyyttä kysyttiin asteikolla 1-5, jossa 1 kuvastaa tyytymätöntä ja 5 täysin tyytyväistä. Vastauksien perusteella laskettava Customer Satisfaction Index eli CSI oli AKUlla 78. Tässä tutkimuskonseptissa CSI 65 on asiakastyytyväisyyden minimitavoitetaso ja CSI 75 tavoitetaso: tällöin vähintään 75% asiakkaista on täysin tyytyväisiä tai tyytyväisiä. AKUn CSI 78 on erittäin hyvä tulos: Taloustutkimuksen CSI-tietopankin keskiarvo huhtikuussa kaikkien tutkimusten osalta oli 69. Alueellisten kuituverkkojen asiakkaat ovat yleisesti uskollisia.

Asiakaspalvelun asiantuntemus ja ammattitaito, tavoitettavuus sekä palveluhenkisyys ovat selkeitä vahvuuksia. Asiakkaat ovat näihin tekijöihin yleisesti hyvin tyytyväisiä ja niiden pohjalta on hyvä kehittää liiketoimintaa entistä asiakaslähtöisemmäksi.

Myös Alueellisten kuituverkkojen perustuote on kunnossa: 78% on hyvin tai täysin tyytyväisiä tarjoamaamme internetyhteyteen, 72% on hyvin tai täysin tyytyväisiä yhteyden toimintavarmuuteen ja luotettavuuteen.

Avoimen palautteen perusteella asiakaskunnassa nousee kehittämistarpeena esille laskutus ja jonkin verran asiakaspalvelun, yhteyshenkilöiden ja teknisen tuen vastausajat. Näitä asioita haluamme kehittää nopealla aikataululla. Olemme käynnistäneet kehitysprojektin, joka tähtää asiakkuudenhoitomallin kirkastamiseen sekä asiakasviestinnän kehittämiseen.

Lämmin kiitos asiakkaillemme palautteesta, joka auttaa meitä kehittämään toimintaamme sekä Alueellisten kuituverkkojen työntekijöille hyvästä työstä ja kehittämismyönteisyydestä!

Alueelliset kuituverkkoratkaisut ovat osa Cinian tietoliikenneratkaisujen toimialuetta. Me toimitamme verkon toteuttamis- sekä operointipalveluja 26:lle kuituyhtiölle ympäri Suomen. Ylläpidossamme on yli 20 000 internetliittymää.

Tutustu tarjontaamme:  kuitupalvelut

avatar

Minna Jaakkola

Minna Jaakkola on strategisen viestinnän ja kehittämisen ammattilainen sekä kuntien ja maaseudun digitaalisen kilpailukyvyn intohimoinen puolestapuhuja. Minna työskentelee kehityspäällikkönä Cinian Alueelliset kuituverkot -yksikössä.