<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=444991906801021&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
24.2.2020 16:05

Osaamisen kehittäminen Cinian ohjelmistoratkaisuissa

Uusia sovelluskehityksen teknologioita putkahtelee kentälle ja vanhat kehittyvät jatkuvasti. Softa-alan ammattilaisille on tärkeää pitää osaamisensa ajan tasalla.

Ilona Lapinkylä 400x400Osaamisen kehittäminen ja kouluttautumismahdollisuudet näkyvät cinialaisten työntekijöiden arjessa monin tavoin. Competence & Culture Specialist Ilona Lapinkylä valottaa kehitys- ja koulutusmahdollisuuksia ja kertoo, millainen osaaminen on tärkeää sekä mitkä teknologiat juuri nyt koetaan asiantuntijoiden keskuudessa kiinnostavina.

Kouluttautumismahdollisuudet

”Cinia selvittää säännöllisesti työntekijöiden koulutustarpeita ja -toiveita. Keskeisimpiin tarpeisiin reagoidaan tarvittaessa nopeastikin”, Ilona kertoo.

”Viime vuonna panostimme erityisesti kehitystiimien Scrum-osaamiseen. Koulutusta ja coaching-tilaisuuksia pidettiin kaikilla toimipisteillä kouluttajakumppanimme Contribyten toimesta.”

Cinialla järjestettiin lisäksi kaikille ohjelmistokehittäjille suunnattu koulutus EU:n saavutettavuusdirektiivin mukaisista vaatimuksista WCAG 2.1 -kriteeristön mukaisesti. ”Teknisissä koulutuksissa korostuivat erityisesti AWS-kurssit ja -sertifioinnit, joihin osallistui arkkitehteja ja devaajia eri toimipisteiltä”, Ilona jatkaa.

Cinian asiantuntijoilla on mahdollisuus käyttää työaikaansa oman osaamisen kehittämiseen tilanteen ja tarpeen mukaan. Verkko-opinnot, kuten React-kurssit Udemy-palvelussa, osoittautuivat viime vuonna yhdeksi suosituimmaksi itseopiskelun muodoksi. Läsnäolokursseilla opiskelitiin AWS:n ja sekä Azuren pilvipalveluita sekä esimerkiksi palvelumuotoilua.

Trendit vuodelle 2020

Cinia kysyi ohjelmistoratkaisujen asiantuntijoilta, mitkä teknologiat ja menetelmät heitä kiinnostavat tänä vuonna ja mitä he erityisesti haluaisivat opiskella. Lisäksi selvitettiin näkemyksiä työn kannalta tärkeimmistä teknologioista.

Vuodelle 2020 Cinian kehittäjät nimesivät sekä kiinnostavimmiksi että työn kannalta tärkeimmiksi teknologioiksi Reactin ja AWS:n (Kaavio 1). Näiden lisäksi kiinnostaviksi teknologioiksi nousivat Python, Go sekä Robot Framework. Näitä kehittäjämme erityisesti haluavat opiskella tänä vuonna.

Kiinnostavimmat teknologiat 2020: AWS, React, Python, Go

Kaavio 1: Kehittäjimme mielestä kiinnostavimmat teknologiat 2020

Työn kannalta relevantteina teknologioina pidettiin edellä mainittujen teknologioiden lisäksi Javaa (Kaavio 2). Javan asema backendin valtateknologiana tuntuu jatkuvan, mutta rinnalle on nousemassa myös uusia vaihtoehtoja ja haastajia. Muita kyselyssä esiin nousseita, työn kannalta tärkeinä pidettyjä teknologioita olivat mm. Spring Boot, Typescript, Docker, Kubernetes, Javascript, Node.js sekä Vue.js.

Tärkeimmät teknologiat 2020: AWS, React, Robot Framework ja Java

Kaavio 2: Kehittäjiemme mielestä työn kannalta tärkeimmät teknologiat 2020

”Vuosittaisen koulutuskartoituksen perusteella voisi arvioida, että tänä vuonna keskivertoprojekti toteutetaan AWS:n pilvipalveluun, back endiin on valittu Spring Boot ja frontti toteutetaan Reactilla tai Typescriptilla. Testauksessa hyödynnetään Robot Frameworkia ja myös Docker on käytössä”, Ilona kuvailee.

Arvio keskivertoprojektista ei kuitenkaan tarkoita, että kaikki kehittäjät työskentelisivät ainoastaan näillä teknologioilla. Cinian projektien teknologiavalinnat tehdään aina asiakkaan liiketoiminnan, kehitettävän tuotteen tai palvelun sekä kehitystiimin yhteisesti muodostaman näkemyksen pohjalta.

Devaajien oma tapahtuma DevCon

Eniten positiivista palautetta työntekijöiltä saanut yksittäinen koulutustapahtuma vuonna 2019 oli sisäinen tech-konfrenssi DevCon, joka järjestettiin viime vuonna kolmatta kertaa.

”DevCon on Cinian ohjelmistoratkaisuiden yhteistapahtuma, jonne kootaan koko henkilöstö kaikilta toimipisteiltä viettämään aikaa yhdessä. Rennon yhdessäolon lisäksi kuunnellaan, opitaan ja jaetaan tietoa eri teknologioista ja menetelmistä”, Ilona kuvailee.

 

Cinia DevCon 2019 Tampereen Tornissa

Sata cinialaista kehittäjää DevCon 2019 -tapahtumassa Tampereella / Kuva Jani Karlsson

Ohjelma räätälöitiin henkilöstön toiveiden pohjalta ja siihen kuului keynote-puhujavieraita sekä kehittäjien itsensä koostamia demoja, workshopeja ja luentoja kolmella eri ohjelmaträckillä.

”Cinian ohjelmisto-osaajien joukossa on suhteellisen paljon testauksen erikoisasiantuntijoita, jotka halusimme erityisesti huomioida tällä kertaa ohjelman suunnittelussa”, Ilona toteaa. Aamupäivän keynote-puhuja oli Robot Frameworkin luoja Pekka Klärck, joka veti myös työpajan iltapäivän testaus-trackillä.

Muut ohjelmaträckit sisälsivät painavaa asiaa UI/UX-suunnittelusta ja frontend-kehityksestä, backend-teknologioista, AWS-pilvipalveluista sekä serverless-arkkitehtuurista. Viimeksi mainittuihin liittyen keynote-puheenvuoron piti Nordcloudin Arto Liukkonen.

”Kaikkiaan eri esityksiä ja demoja oli parisenkymmentä, joten kaikki löysivät itselleen mielenkiintoisia teemoja”, Ilona kehuu.

 

 

New call-to-action

avatar

Ilona Lapinkylä

Competence & Culture Specialist Ilona Lapinkylä työskentelee rekrytoinnin, työnantajamielikuvan, osaamisen kehittämisen ja kulttuurin parissa Cinian ohjelmistoratkaisuyksikössä.