CINIAN BLOGI JA ARTIKKELIT

Verkot pilveen vauhdilla

Pilvipalvelut | Verkot ja tietoliikenne 18.1.2017

Digitalisoituvan liiketoiminnan vallankumous on tapahtunut monilla toimialoilla. Yksi merkittävä vaikutus on se, että se tuo samoja lainalaisuuksia liiketoimintaan lähtökohdiltaan hyvinkin erilaisilla toimialoilla kuten kuluttajien verkkokaupassa, tietoliikenteessä tai älykkään liikenteen ja liikkumisen ratkaisuissa. Kaikissa yhdistävänä tekijänä on globaalit palvelut ja palveluntarjoajat, eri päätelaitteiden kautta saatavat mobiilit palvelut, datan määrä ja edelleen jalostetun tiedon räjähtävä kasvu.

Uusi digitalinen infra kasvaa alasta riippumatta. Dataraaka-aines sekä siitä jalostettava tieto on monelle yritykselle jo nyt ja tulevaisuudessa yhä merkittävämpi osa taseesta ja arvonmuodostuksesta. Älyliikenteessä siirrytään bitumista bitteihin, IT- ja tietoliikennepuolella ohjelmistopohjaisiin ja laiteriippumattomampiin ratkaisuihin.  Liiketoiminnallisesti arvokkain osa infrasta muuntuu datasta tiedoksi ja laitteista ohjelmistoiksi.

Vaatimukset kapasiteetin joustavuudesta, sovellusten ja palveluiden käyttöönottonopeudesta kasvavat. Palveluiden skaalautuvuus ja joustavuus ovat tulevaisuudessa yksi kilpailukykyisen liiketoiminnan perusta. Nämä asiat on pystyttävä toteuttamaan liiketoimintojen lähtökohdista nopeasti syntyvien palvelu- ja sovellustarpeiden osalta. Samaan aikaan pitää huomioida käyttöpalvelu-ICT:n puolella lisääntyvät säästöpaineet.

Yhteiskunnallinen valistuneisuus tietosuojasta ja tietoturvasta kasvaa. Tietojenkeruuprosessien saama julkisuus aiheuttaa yhä lisääntyviä läpinäkyvyys- ja vaikutusmahdollisuuksia.  Henkilökohtaisia oikeuksia omiin sähköisiin tietoihin lisätään ja toimijoiden välisten avointen rajapintojen syntymistä vauhditetaan. Näistä esimerkkeinä EU:n lainsäädäntöhankkeet GDPR (General Data Protection Regulation), joka lisää merkittävästi EU-kansalaisten oikeuksia sähköisiin tietoihinsa (ns. My data) sekä PSD2 (Payment Service Directive 2), joka säätelee pankkialan rajapintojen avaamista uuden liiketoiminnan mahdollistamiseksi.

Avoimuus, läpinäkyvyys ja mahdollisuus vaikuttaa omiin tietoihin sekä sellaisiin rajapintoihin, joista niitä jaetaan ja vaihdetaan, korostuvat. Digitalisaatio ja sitä koskeva lainsäädäntö edellyttää yrityksiltä kykyä tarjota tätä loppuasiakkailleen. Tiedon hallinnan, tiedon sijoittamisen ja luotettavan säilyttämisen mallit ovat yksi tulevaisuuden kilpailutekijä.

Tulevaisuuden verkossa on yhä saumattomammin pilveä ja vastaavasti pilvessä verkkoa. Tulevaisuuden verkko ei ole vain kapasiteettiä vaan palvelua. Se on nopeasti skaalautuva, hallittava ja läpinäkyvä. Datan sijainti, muokattavuus ja käyttöoikeustasot sekä niiden dynaamisuus ja muokattavuus ovat entistä keskeisempiä asioita. Tietoturvallinen yksityispilvipalvelu joustaa. Käytät ja hallinnoit sitä reaaliaikaisella näkyvyydellä kuin omaa konesalia. Kriittinen tietosi säilyy suojatusti ja tietoturvallisesti siellä missä sen halutaan olevan, vaikka suomalaisen peruskallion sisässä. Suora yhteys julkipilviin puolestaan korvaa perinteiset julkisen Internetin yli ajettavat ratkaisut. Nimensä mukaisesti se ei kulje julkisen Internetin ylitse missään kohdassa. Yhteys on tietoturvallinen, nopea ja tarjoaa kansainvälisen julkipilven reunan omaan verkkoosi

– Jussi Kiuru, Sales Director, Cinia – 

Jaa