Blogit ja artikkelit

Digitalisaatio avuksi erikoissairaanhoidon haasteisiin

Digitalisaatio | Ohjelmistopalvelut | Terveydenhuollon digitalisaatio 31.8.2017

Väestön ikääntyessä ja julkisen talouden kiristyessä erityisesti erikoissairaanhoidon puolella on jatkuva paine tehostaa toimintaa ja pienentää kustannuksia kuitenkaan heikentämättä potilaille tarjottavan hoidon laatua. Laadukas varhaisessa vaiheessa annettu hoito on erittäin tärkeää. Se paitsi parantaa potilaan elämänlaatua ja pidentää elinikää, myös pienentää hoidon kokonaiskustannuksia, kun komplikaatioilta vältytään.

Sote-uudistuksen myötä julkinen terveydenhuolto joutuu enenevissä määrin kilpailemaan yksityisen toiminnan kanssa. Lisäksi eri yksiköiden toiminnan laatua ja tehokkuutta vertaillaan myös julkisen sektorin sisällä. Tämä asettaa erikoissairaanhoidolle osaltaan kasvavia paineita toimia laadukkaasti ja myös pystyä todentamaan toiminnan tehokkuus ja tuloksellisuus.

Pitkät perinteet digitalisaation hidasteena?

Digitalisaatio on eräs aikamme ”hype-termeistä”. Yksinkertaistettuna sitä voi kuvata siten, että aiemmin paperilla tai muuten manuaalisesti tehdyt asiat siirtyvät järjestelmien, ohjelmistojen ja ”appien” kautta hoidettavaksi. Parhaassa tapauksessa tämä myös tehostaa ko. toimintoja - näin ei toki aina välttämättä käytännössä tapahdu.

Terveydenhuolto-puolella tietojärjestelmillä on jo pitkät perinteet. Digitalisaatio ei siis tälläkään toimialalla ole mikään uusi asia. Tähän liittyvät haasteet saattavat osittain jopa johtua pitkästä historiasta – terveydenhuollon käyttöön on rakennettu tietojärjestelmiä suurella innolla jo kauan. Alalle onkin päässyt syntymään varsinainen järjestelmien viidakko. Missä tahansa sairaalassa on kymmeniä järjestelmiä, jotka eivät välttämättä keskustele keskenään; saati sitten muiden sairaaloiden vastaavien järjestelmien kanssa. Tästä aiheutuu monia ongelmia ja paljon ylimääräistä hallinnollista työtä.

Mukautuuko hoitoprosessisi järjestelmän vaatimuksiin?

Pitkän historian johdosta terveydenhuolto-alalla on myös paljon vakiintuneita ohjelmistotoimittajia. Toimittajilla on pitkälle tuotteistettuja ratkaisuja esimerkiksi potilastietojen keräämiseen tai sairaskertomusten luomiseen. Näitä sinänsä hienoja järjestelmiä rasittaa usein historian painolasti. Ne ovat käytössä monessa erilaisessa ympäristössä ja monissa erilaisissa hoitoprosesseissa. Koska käyttäjien määrä on suuri, eivät järjestelmätoimittajat useinkaan ole halukkaita muokkaamaan järjestelmien toimintaa yksittäisen yksikön – saati sitten käyttäjän – tarpeiden mukaan. Tämän on johtanut tilanteeseen, jossa valitettavan usein hoitoprosessi joutuu mukautumaan sellaisen järjestelmän vaatimuksiin, jonka alun perin piti palvella hoitoa.

Erikoissairaanhoidon erilaiset vaatimukset

Varsinkin erikoissairaanhoidon puolella tilanne on usein haastava. Yksittäisen lääketieteen alan potilasmäärät voivat olla hyvinkin pieniä suhteessa suurempiin ”kansantauteihin”. Toisaalta erikoissairaanhoito on nimensä mukaisesti erikoistunutta ja sillä on omat tarpeensa myös tietojärjestelmille. Näiden toteuttaminen valmistuotteilla voi edellä mainituista syistä olla hankalaa. Suhteellisen pienistä potilasmääristä huolimatta erikoissairaanhoidon potilaskohtaiset kustannukset voivat kuitenkin olla erittäin suuret. Näin ollen toiminnan tehostamisella ja erityisesti ennaltaehkäisevällä toiminnalla voi olla hyvinkin suuret kustannusvaikutukset. Puhumattakaan vaikutuksista hoidon kohteena olevien ihmisten elämään.

Tarvelähtöinen ohjelmistokehitys voi olla ketterää ja kustannustehokasta

Ilokseni olenkin saanut huomata, että ketterä, räätälöity ohjelmistokehitys on lähestymisenä suorastaan erinomainen erikoissairaanhoidon digitalisaatio-tarpeisiin. Moderneilla teknologioilla ja menetelmillä pystytään varsin tehokkaasti kehittämään spesifiin tarpeeseen tarkasti kohdennettuja ratkaisuja. Kun tämä tehdään tiiviissä yhteistyössä hoitohenkilökunnan kanssa, varmistutaan siitä, että luotava ohjelmisto tai palvelu nimenomaan palvelee kyseisen yksikön tarvetta ja investoinnista saadaan täysi hyöty irti.

Kuten aikaisemmassa blogissani kirjoitin, räätälöidyn ohjelmiston elinkaarikustannukset eivät välttämättä ole ainakaan suuremmat kuin vastaavan valmistuotteen. Erityistarpeeseen räätälöidyissä ratkaisuissa ero usein kääntyy vielä selkeämmin räätälöidyn järjestelmän puolelle. Toki räätälöity ratkaisu pitää integroida muihin oleellisiin sairaalajärjestelmiin, mutta tähänkin löytyy osaamista ja valmiita ratkaisuja alalla työskentelevistä ohjelmistotaloista.

Ne projektit, joissa olen ollut mukana, osoittavat, että käytäntö tukee yllä esitettyä erittäin hyvin. Uskonkin vahvasti, että räätälöidyn ohjelmistokehityksen ja käyttäjälähtöisen ajattelun keinoin pystymme parhaiten turvaamaan laadukkaan erikoissairaanhoidon Suomessa myös tulevaisuudessa.

- Jukka Hornborg, Liiketoimintajohtaja, Cinian ohjelmistopalvelut -
 

Kiinnostuitko?

Lue lisää käyttäjälähtöisestä terveydenhuollon tietojärjestelmien digitalisoinnista ja modernisoinnista. 

Jukka Hornborg työskentelee Liiketoimintajohtajana Cinian ohjelmistopalveluissa ja vastaa Cinian terveydenhuolto-alueen liiketoiminnoista. Jukalla on pitkä kokemus asiakaslähtöisestä ohjelmistopalveluliiketoiminnasta ja viime vuodet hän on ollut vahvasti mukana soveltamassa tätä lähestymistä terveydenhuollon digitalisaatioon.

Jukka Hornborg työskentelee Liiketoimintajohtajana Cinian ohjelmistopalveluissa ja vastaa Cinian terveydenhuolto-alueen liiketoiminnoista. Jukalla on pitkä kokemus asiakaslähtöisestä ohjelmistopalveluliiketoiminnasta ja viime vuodet hän on ollut vahvasti mukana soveltamassa tätä lähestymistä terveydenhuollon digitalisaatioon.

Jaa