Blogit ja artikkelit

Kuka johtaa toimintaa pannuhuoneen piiputtaessa?

Liiketoiminta 9.6.2014

Koostuuko IT-ympäristösi useista eri palveluista, joita tuottaa ja ylläpitää monta eri toimittajaa? Onko sinulla kriittisen vikatilanteen osuessa kohdalle selkeää kuvaa, kuka ohjaa toimintaa tai kenen palveluun vika kohdistuu? Onko kokonaisnäkymä eri palveluihin olemassa? Kuka viestii kriittisissä vikatilanteissa ja kenelle? Kenelle vikatilanne eskaloidaan? Joudutko itse koordinoimaan vikatilanteita saadaksesi jotain tapahtumaan? Havaitseeko palveluntuottaja ongelman liian usein vasta sitten, kun loppukäyttäjä ilmoittaa viasta esimerkiksi Service Deskiin?

Perinteisesti IT-osasto vastaa keskitetysti yrityksen omien IT- palveluiden hallinnasta ja valvonnasta. Toiminnan kannalta kriittisiä tietojärjestelmiä käytetään useassa yrityksessä 24h/365, mutta kuinka monen yrityksen IT-osastolla on työntekijä suorittamassa jatkuvaa järjestelmävalvontaa vuorokauden ympäri? Kuka johtaa toimintaa, kun useat kriittiset tietojärjestelmät piiputtavat ja valvontanäkymien väri on kauttaaltaan punaisena keskellä yötä?

Tällä hetkellä harva kyseenalaistaa palveluntarjoajien valvontaa, joka tulee yleensä palveluiden kyljessä osana palvelua. Valvontaa ei toistaiseksi mielletä erilliseksi palveluksi, joten usein sitä varten ei myöskään ole omaa budjettia. Eri palveluita valvotaan omina erillisinä yksikköinään useiden eri palveluntuottajien toimesta. Tulisiko yritysten myös itse tai puolueettoman kumppanin toimesta valvoa ja mitata ostopalveluiden laatua?

Viime aikoina markkinoilla on alkanut viriämään keskustelua keskitetyn, riippumattoman osapuolen valvontapalvelusta. Mieti hetki alussa esittämiäni kysymyksiä oman yrityksesi kannalta, olisiko teilläkin tarve keskitetylle tietoliikenneyhteyksien, palvelimien, palomuurien ja ”päästä-päähän” sovellustason valvontapalvelulle?

Mitä laadukkaalla keskitetyllä valvonnalla voisi hyötyä?

Tällä hetkellä kaikkia eri palveluita valvotaan useiden eri palveluntuottajien näkymissä. Keskitetyn valvonnan avulla saisit kokonaisnäkymän koko IT-järjestelmästäsi yhden käyttöliittymän kautta, jonka tarjoaa puolueeton, riippumaton valvontaan erikoistunut palveluntarjoaja. Samaan käyttöliittymään olisi lisättävissä IT-järjestelmien lisäksi myös esimerkiksi kiinteistönvalvontaan liittyvät hälytys- ja valvontajärjestelmät.

Kaikkien toimijoiden kanssa pidetään kuukausipalavereita ja heiltä saadaan erilaisia raportteja. Keskitetyn valvonnan avulla saat palvelukokonaisuudestasi yhden kokonaisnäkymän palveluraportteineen ja tarvittaessa riippumattoman osapuolen edustamaan yritystäsi palveluntuottajien tapaamisiin ja pitämään huolta eduistasi.

Laaja-alaisessa, useita palveluntuottajia koskevassa vikatilanteessa, vastuullisen löytäminen nopeasti on lähes mahdotonta, kenelläkään ei ole vikaa missään, mutta silti loppuasiakkaan palvelu ei toimi. Tästä alkaa asiakkaan pompottelu luukulta toiselle ja kaikilla palveluntarjoajilla on sama viesti: ”Ei meidän palvelussa mitään vikaa ole”. Keskitetyn valvonnan kautta palvelukokonaisuus on selkeämmin nähtävissä ja vikaantuneen laitteen kohdistaminen palveluiden kokonaisnäkymän avulla nopeuttaa viankorjausta merkittävästi. Lisäksi keskitetyn valvonnan kanssa ei tarvitse ikinä miettiä kuka kantaa vastuun vikatilanteen koordinoinnista. Koordinoinnista vastaa kaikissa tilanteissa aina yksi ainoa taho.

Yrityksen IT-osaston resursseja käytetään eri toimittajien raporttien, vikatilanteiden, prosessien ja yhteistyön kehittämiseen. Onko yrityksellä riittävästi omia resursseja analysoimaan oman IT-ympäristön raportteja ja statistiikkaa? Olisiko keskitetyn valvonnan laaja-alaisella ennakoivalla raporttien analysoinnilla ja mittarien seurannalla mahdollisuus säästää yrityksen omia resursseja ja ennakoida mahdollisia tulevia kapasiteettiongelmia eri palveluihin liittyen?

– Jari Rekilä, Customer Service Director, Cinia –

 

Jaa