Blogit ja artikkelit

Tulevaisuuden tarpeet täyttävä tietoliikenneratkaisu

Verkot ja tietoliikenne 24.6.2020

Matkustus ja siihen liittyvät digitaaliset palvelut ovat kehittyneet huimasti viime vuosina. Matkustuksen lisääntyessä ja matkustajien vaatimusten kasvaessa, vaihtoehtoisia palveluja tarvitaan lisää.  Siitä on pitkä aika, kun linja-auton tuloa omalle pysäkille saatettiin odottaa pitkäänkin, koska ne kulkivat harvoin ja tiedossa oli vain kyydin lähtöaika pääteasemalta. Nykyään tiedot tarkoista asemalle saapumisajoista ja mahdollisista viivästyksistä saadaan tarkasti. Tampereen älyratikkahankkeessa palvelut on viety vielä pidemmälle. Tampereen raitiotie hanke on hyvä osoitus siitä, miten teknologian avulla voidaan parantaa matkustuskokemusta ja tuoda älykkyyttä liikennevälineisiin.
 

Raitiovaunu alustana älykkäälle ekosysteemille
 

Tampereella vuonna 2021 liikennöinnin aloittava raitiovaunu on pitkäjänteisen ja monimuotoisen yhteistyön tulos. Lähtökohtana oli Škoda Transtechin halu lähteä kehittämään uuden sukupolven älykästä raitiovaunua.  Syntyi kehityshanke, johon toimittajat ympäri Eurooppaa ovat tuoneet uusinta teknologiaa.

Skoda Transteck Oy vastaa Tampereen raitiotien kaluston suunnittelusta ja valmistuksesta sekä valmistuksen ohella myös raitiovaunuihin asennettavien järjestelmien yhteensovittamisesta

Tampereen raitiovaunut sisältävät ennen näkemättömän määrän eri toimijoiden teknologiaa ja laitteita. Esimerkiksi ohjausjärjestelmä tulee Tsekin Plzenista, ovijärjestelmä Tampereelta. Kaiken kaikkiaan vaunussa on 120 verkotettua toimilaitetta. Raiteilla liikkuessaan ratikkaan asennetut anturit keräävät jatkuvasti dataa niin infran kuin kaluston operointi- ja kunnossapitoyksiköille. Älykkäiden toimilaitteiden keskinäinen kommunikointi, vaikkapa erittäin tarkan sijaintitiedon hyväksikäyttö raitiovaunun prosesseissa on vaatimus oikea-aikaisuudelle ja eheälle reititykselle. Usean datalähteen saumaton yhteensovitus luo mahdollisuuden kehittää matkustajakokemusta. Esimerkkinä tästä matkustajainformaatiopalvelu, joka tarjoaa matkustajille dynaamisesti tarkentuvaa tietoa raitiovaunun kulusta.

Cinia toteuttaa ensi vuonna Tampereella liikennöintinsä aloittavan raitiovaunuliikenteen tietoliikenneyhteydet ohjelmistopohjaisella verkolla. Rakennetun tietoliikenneratkaisun ansiosta informaatio siirtyy niin raitiovaunun sisällä, kuin raitiovaunuista sisään ja ulos, tietoturvallisesti ja toimintavarmasti.

Olemme Cinialla tehneet pitkään töitä liikkuvan kaluston tietoliikenneyhteyksien parissa etenkin bussiliikennepuolella. Raitiotie-projektissa lähdimme kehittämään olemassa olevaa palvelua pidemmälle yhdessä IP-suunnittelutiimimme kanssa. Transtechille rakentamamme kokonaisratkaisun keskiössä on järjestelmä, joka itsessään suorittaa useita raitiovaunussa tarvittuja toimintoja, kuten yhdistää ajoneuvotasolla eri toimijoiden laitteet yhdeksi kokonaisuudeksi. Tuotamme yhdellä laitteella raitiovaunuun monipuolisen palomuuri- ja reitityspalvelun, raitiovaunun (ainoan) paikannuspalvelun sekä, matkustajainformaatiojärjestelmän. Sijaintiedon saantiin käytetään usean satelliittikonstellaation yhtäaikaista hyödyntämistä ja RTK-korjausta (Real Time Kinematic). Tällöin paikannustarkkuus paranee noin senttimetrin tarkkuuteen. Sijaintia tarkastellaan ja päivitetään kymmenen kertaa sekunnissa.
 

Koronapandemia toi lisähaastetta käyttöönottoon
 

Käyttöönotossa suoritetaan hyväksyntätestaukset ja testataan järjestelmien moitteeton toimivuus sähkö-, paineilma-, hydrauliikka- ja elektroniikkatestein. Kyseessä on muutenkin kriittinen ja haastava vaihe, mutta koronaepidemian puhkeaminen oli vähällä viivästyttää käyttöönottoa ja koko ratikkahanketta.

Transtechin Kajaanin tehtaalla valmistettaviin raitiovaunuihin on tuotu eri laitetoimittajilta viimeisintä teknologiaa, jotka täytyy konfiguroida kuntoon käyttöönottovaiheessa. Koronakriisi toi mukanaan matkustusrajoitukset ja esti laitetoimittajien henkilöstön pääsyn Transtechin tehtaalle, joten ainoaksi vaihtoehdoksi jäi toteuttaa käyttöönotto etäyhteyksien avulla.

Apuamme pyydettiin. Lähdimme tutkimaan miten raitiovaunun mihin tahansa verkotettuun laitteeseen pystyttäisiin luomaan etäyhteys. Vaatimuksena oli että kukin toimittaja saa pääsyn vain omiin päätelaitteisiinsa. Ohjelmistopohjaisen toteutuksen ja Cinian etäkäyttöpalvelun avulla loimme Transtechille jatkuvan etäyhteyden järjestelmän kaikkiin osiin ja uusien ominaisuuksien ja päivitysten lisääminen käy nopeasti myös jatkossa. Laitteiden etäkäyttöönotto tuo huomattavia kustannussäästöjä ja ketteryyttä toimintaan. Ratkaisumme osoitti vahvuutensa, etäkäyttöönotto saatiin mahdollistettua melko maltillisilla toimenpiteillä. Käyttöönotto toimii etänä niin, että Škodan ohjelmistotiimi Tšekin Plzenissä on etäyhteydessä käyttöönotossa olevaan vaunuun, ja Tampereella paikallinen tiimi sähkömekaanisia asentajia koekäyttää vaunun järjestelmiä ja suorittaa käyttöönottoon liittyviä kytkentöjä ja kokeita. Vastaavasti toimivat lukuisat muut Transtechin järjestelmätoimittajat, joilla on nyt etäpääsy Cinian etäpääsypalvelun kautta.
 

Ekosysteemi eri rajapinnoille
 

Raitiotien ympärille on rakentunut myös SmartRail-ekosysteemi, jonka toinen innovaatiovaihe käynnistyi helmikuussa 2020. Hankkeen tavoitteena on toteuttaa matkustaja- ja elinkaaripalveluiden osalta maailman paras raitiovaunu sekä tuottaa raideliikenteen turvallisuutta ja joustavuutta parantavia ratkaisuja. Tampereen kaupunkiympäristö avataan testialustaksi tavoitteeseen pyrittäessä.

Ekosysteemi mahdollistaa MAAS-palveluiden jatkuvan kehittämisen (Mobility as a Service) sekä uusien ratkaisujen ja teknologian tuomisen monikanavaiseen joukkoliikenteeseen. Muun muassa matkustajainformaatiojärjestelmä on tarkoitus kehittää niin, että se pystyy tuottamaan tarkkaa tietoa esimerkiksi ruuhkautuneista vuoroista, myöhästymisistä tai jopa lastenvaunujen määrästä raitiovaunussa. Cinian rakentaman tietoliikenneratkaisun ansiosta erilaisten anturien ja laitteiden lisääminen vaikkapa osana yliopiston tutkimusta on mahdollista.

Transtechin raitiovaunuihin rakentamamme ratkaisu on toimitettavissa mihin tahansa joukkoliikennevälineeseen niin tiellä kuin raiteillakin.
 

- Tero Martti, Asiakasratkaisupäällikkö, Cinia Oy -

Tero Martilla on usean vuoden kokemus erilaisista liikkuvan kaluston tietoliikenne-projekteista. Tällä hetkellä Tero työskentelee Cinian Smart infra -hankkeista vastaavan tiimin projekti- ja palvelupäällikkönä.

Tero Martilla on usean vuoden kokemus erilaisista liikkuvan kaluston tietoliikenne-projekteista. Tällä hetkellä Tero työskentelee Cinian Smart infra -hankkeista vastaavan tiimin projekti- ja palvelupäällikkönä.

Jaa