Cinia cLion - pikatie Eurooppaan

C-Lion on ensimmäinen vaihe tulevaisuuden ohituskaistasta. Se tarjoaa suoran yhteyden Suomesta muuhun Eurooppaan ja mahdollistaa suuren kapasiteetin verkkoyhteyden itäisen ja läntisen Euroopan välillä – Aasiaa unohtamatta.

Yhdistyneenä Cinian selkärankaan, maanpäälliseen kaapeliverkostoon Suomessa, se tulee mahdollistamaan maailman nopeimmat yhteydet maailmanlaajuisiin tietoverkkoihin.

Edut

 • Mahdollistaa kasvavan, matalaviiveisen ja turvallisen tiedonsiirron kasvaville kapasiteettitarpeille.
 • Avaa lyhimmän ja turvallisimman yhteyden Suomesta muuhun Eurooppaan, tarjoten merkittäviä mahdollisuuksia liiketoiminnan kasvulle, erityisesti pilvipalveluille ja oheispalveluille.

Laadukkaammat yhteydet

 • Monet vanhemmat kuituyhteydet lähestyvät elinkaarensa loppua. Uusi yhteys turvaa operaattoreille pitkän tähtäimen investoinnit.

Tiedon varastointi helpottuu

 • Suomi on pohjoisen sijantinsa vuoksi ihanteellinen datakeskusten sijantipaikaksi. Monet monikansalliset yhtiöt ovat jo huomanneet maamme keskeisen sijainnin idän ja lännen välillä.

Cinia voi auttaa yritystäsi entistä paremmin hyödyntämään räätälöityjä, kehittyneitä ja turvallisia tiedonsiirtoratkaisuja ja nopeita yhteyksiä oman liiketoimintasi kehittämisessä.

Verkonlaajennuksen fakat

 • Merenalainen valokuituyhteys Itämeren pohjassa
 • Matala viive, korkea laatu ja suuri kyberturva
 • Päätepisteinä Suomi ja Pohjois-Saksa
 • Kaapelin pituus 1172 km
 • Potentiaaliset jatkoyhteydet: Baltian maat, Iso-Britannia,
  Alankomaat, Ranska, Itä-Eurooppa, Venäjä sekä arktiset alueet
 • Rakennustyöt alkoivat 2015
 • Yhteys valmistui alkukesästä 2016


Merikaapelin matka

Uuden datakaapelin asennustyö Itämeren pohjaan valmistui aikataulussa. Katso täältä koko projekti videolta!

Viimeisin vaihe asennuksessa oli Helsingistä ja Rostockista lähteneiden kaapelien liittäminen toisiinsa lähellä Saksan rannikkoa. Video kertoo merikaapeliprojektin koko kaaren ideasta asennuksen valmistumiseen

Cinian suunnittelema ja toteuttama merikaapeli on lyhyin ja nopein reitti Keski-Euroopan tietoliikennesolmuista pohjoisen Euroopan otollisiin datakeskusympäristöihin sekä Aasian ja itäisimmän Euroopan markkina-alueille. 

Kaapeli rakentaa osaltaan Euroopan digitaalisia sisämarkkinoita tehostamalla ja varmentamalla pohjoisten alueiden datayhteyksiä. Samalla uusi tietoliikenneyhteys vahvistaa edelleen Suomen asemaa idän ja lännen markkinoiden välisenä porttina. 

Lue lisää asennuksen valmistumisen yhteydessä jaetusta lehdistötiedotteesta.