Ohjelmistotestaus

Testauspalvelumme avulla alennamme asiakkaamme ohjelmistojen tuotekehitysaikaa ja -kustannuksia. Ratkaisemme mahdolliset ongelmat jo alkuvaiheessa, jolloin ohjelmistot voidaan tuoda markkinoille nopeammin. Toimintaamme ohjaa dokumentoitu laatujärjestelmä sekä asiakkaan tarpeisiin yksilöllisesti laadittu testaussuunnitelma.

Cinian sertifioidut testausasiantuntijat (ISEB/ISTQB) suorittavat ohjelmistotestausta testattavan kohteen ja asetetun tavoitteen mukaisesti useilla eri työkaluilla ja menetelmillä:

Koodikatselmointi

Koodikatselmoinnin eli auditioinnin avulla asiakas saa asiantuntijan arvion ohjelmiston kapasiteetista, teknisestä laadusta, suorituskyvystä ja jatkokehitettävyydestä. Tarkastelemme arkkitehtuuria, lähdekoodia sekä kehitysmenetelmiä ja -työkaluja asiakkaan kanssa sovitussa laajuudessa. Raportoimme löydökset ja ehdotamme korjaavia toimenpiteitä, joiden avulla kehitämme asiakkaan järjestelmää oikeaan suuntaan.

Yksikkötestaus

Yksikkötestauksella tarkoitetaan lähdekoodiin kuuluvien yksittäisosien testausta. Yksikkötestausta ja integrointitestausta suoritamme omajohtoisten projektien lisäksi myös asiakkaidemme tuotekehitys- ja järjestelmähankkeissa. Asiakkaan ohjelmisto jaetaan pieniin testattaviin yksikköihin, joiden toimivuus varmistetaan.

Järjestelmätestaus

Järjestelmätestaus keskittyy kokonaisuuteen, johon kuuluvat ohjelmiston lisäksi laitteisto ja järjestelmän kanssa yhteistyössä toimivat ulkoiset ohjelmat. Testaamme muun muassa linkit, tulosteet, eräajot ja lokitukset. Suoritamme myös client-konekohtaisia ja palvelinkohtaisia testauksia. Varmistamme, että asiakkaan järjestelmä vastaa asetettuja vaatimuksia.

Ei-toiminnallinen testaus

Ei-toiminnallisessa testauksessa keskitytään ei-toiminnallisiin vaatimuksiin. Testausta voidaan toteuttaa yhden tai useamman osa-alueen kokonaisuutena. Testaustapoja ovat muun muassa käytettävyystestaus, luotettavuustestaus, suorituskyky- ja kapasiteettitestaus, tuettavuuden testaus ja tietoturvatestaus.

Regressiotestaus

Regressiotestauksella varmistetaan, ettei uusien ratkaisujen tuotantoonvienti aiheuta asiakkaalle virheitä. Regressiotestaus pyritään automatisoimaan mahdollisimman pitkälle.

Järjestelmäintegraatiotestaus

Järjestelmäintegraatiotestauksella tarkoitetaan integraatioiden yhteystestausta, toiminnallisuuden hyväksymistestausta, toipumistestausta ja suorituskyvyn testausta (vaste- ja läpimenoajat, skaalautuvuus ja kuormitustestaus).

Hyväksymistestaus

Hyväksymistestauksen avulla kerromme asiakkaalle onko tuote sopimusten mukainen. Testausta suoritetaan palveluna tilanteissa, joissa ohjelmiston tai järjestelmän toimittaa kolmas osapuoli.

Testausautomaatio

Lue lisää testausautomaatiosta täältä.