Cinia hyödyntää testausautomaatiota aina kun se on tarkoituksenmukaista. Automatisoidulla testauksella nopeutetaan merkittävästi julkaisuprosessia sekä vältetään manuaalitestauksen virhemahdollisuudet. Testiautomaation avulla voidaan esimerkiksi simuloida käyttäjien tai tietojärjestelmän toimintaa eri olosuhteissa.

Sen lisäksi, että sovellamme testiautomaatiota laajasti omajohtoisessa ohjelmistokehityksessä, tuemme asiakkaitamme hyödyntämään testiautomaatiota omissa ympäristöissään. Palvelussamme edetään huolellisesta nykytilanteen kartoituksesta tarkoituksenmukaisella vaiheistuksella tehokkaaseen, automatisoituun ja helposti ylläpidettävään testausprosessiin sekä otetaan käyttöön moderneja testiautomaatiomenetelmiä ja -työkaluja kuten Jenkins CI ja RobotFramework.