Cinia takaa liikenneviraston kriittiset turvalaiteyhteydet

Liikenneviraston vastuulla ovat Suomen rautatiet, osa vesiväylistä sekä valtion hallinnoimat tiet. Liikennevirasto vastaa rautateiden turvalaitteista, joissa tietoliikenteen kriittisyys korostuu. Tehokas, virheetön tietoliikenne on tärkeä osa turvallista junaliikennettä aina matkustajainformaatiosta poikkeustilanteisiin. ”Cinian pitkä kokemus rataverkosta ja -liikenteestä, lupa- ja työturvallisuusmenettelyistä sekä varmennetut tietoliikenneyhteydet takaavat matkustajille turvallisen junaliikenteen.”

– Esa Herranen, kunnossapitopäällikkö, Liikennevirasto