Siemens ja Cinia varmistavat  E18:n tunnelien tietoliikenneverkon käytettävyyden

Lohja–Muurla-välillä moottoritie E18:lla on seitsemän tunnelia, joista pisin on 2,3 kilometriä. Tien kunnossapitosopimus liikenteenhallinnasta ja sähkönjakelusta edellyttää Siemensiltä laitteiden seuraamista ja korjauksista huolehtimista 24/7-periaatteella. Siemens valitsi kumppanikseen Cinian, joka huolehtii tunnelien tehokkaiden turvallisuusjärjestelmien tietoliikenneverkon ja palvelimien valvonnasta ja ylläpidosta. 

– Jari Jussila, tekninen johtaja, Siemens Oy