Sleipner Finland Oy kehittää, valmistaa ja markkinoi innovatiivisia ja turvallisia siirtojärjestelmiä tela-alusteisille laitteille. Yrityksen asiakkaat toimivat globaalisti kaivos, louhos, – ja maansiirtoaloilla. Sleipnerin siirtojärjestelmät tuovat käyttäjilleen merkittäviä säästöjä lisäämällä tuottavuutta, vähentämällä huoltokustannuksia sekä polttoaine- ja hiilidioksidipäästöjä vähintään 85 % kuljetusten aikana.

Kilosoft tuotekehittää Sleipner Monitoring System -järjestelmää ketterällä kehitysprosessilla tiiviissä yhteistyössä Sleipnerin sekä ajoneuvoihin asennettavien paikannus- ja telematiikkalaitteiden toimittajan Aplicomin kanssa. Kehitystyö on malliesimerkki siitä, miten eri yritysten vahvuudet yhdistämällä luodaan ainutlaatuinen konsepti ja rakennetaan uutta liiketoimintaa teollisen internetin ja digitalisaation avulla.

Sleipner Monitoring System palvelee koneen omistajia, huoltohenkilöstöä, jälleenmyyjiä sekä valmistajaa tarjoten kullekin käyttäjäryhmälle relevanttia ja visualisoitua tietoa siirtojärjestelmien tilasta ja käytöstä. Ohjelmisto mahdollistaa Sleipnerin tuotteiden maksimaalisen hyödyntämisen asiakkaiden prosesseissa, optimaalisen käyttöasteen, ajantasaisen raportoinnin ja paremman palvelun.

”Kilosoft ymmärtää toimialamme erityispiirteet ja heillä on vahvaa osaamista liikkuviin työkoneisiin, niiden etähallintaan ja esimerkiksi CAN-protokollaan liittyvistä asioista. Nämä seikat yhdessä vahvojen referenssien kanssa vakuuttivat meidät Kilosoftin kyvykkyydestä tähän kehitysprojektiin.”

Teijo Höylä, Product Manager

Linkit:

http://www.sleipner.fi/

https://www.youtube.com/watch?v=TqgODncniXQ&feature=youtu.be