Kyberturva on erottamaton osa Cinian palveluja ja toimintaa

Kyberturvallisuus on erottamaton osa Cinian tuottamia palveluja ja yhtiön toimintaa. Ciniassa kyberturvallisuus ei ole mikään erillinen, irrallinen toiminto vaan laaja-alaisesta turvallisesta tekemisestä muodostuva kokonaisuus. Cinialle kyberturvallisuus on sekä ”business” että ”enabler”. Kyberturvallisuus on keskeinen osa Cinian palveluiden laatua ja asiakaslupausta.

Näiden verkkosivujen kautta Cinia haluaa olla mukana rakentamassa entistä kyberturvallisempaa maailmaa. Jaamme sen käsityksen, että kybertuvallisuus on verkottunutta yhteistoimintaa, jossa keskinäisellä tietojen vaihdolla ja kommunikoinnilla on keskeinen merkitys.

Verkkosivujemme avulla pyrimme lisäämään kyberturvallisuuteen liittyvää tietoa, keskustelua ja ajatusten vaihtoa. Tavoitteemme on julkaista sivuilla yhtiön omien sekä ulkopuolisten alan asiantuntijoiden kirjoituksia ja mielipiteitä. Toivomme verkkosivujen lukijoilta myös aktiivista kommentointia julkaistuihin kirjoituksiin.

Cinian Kyberturvallisuusneuvoston toiminta 

Cinia perusti huhtikuussa 2015 Kyberturvallisuusneuvoston, johon on kutsuttu jäseniksi yrityksen ulkopuolelta suomalaisia alan huippuosaajia. Tällä hetkellä (joulukuu 2016) asiantuntijoina toimivat PwC:stä johtaja Jani Arnell, Aalto-yliopiston professori ja Insta Defsec:n liiketoimintajohtaja Jarno Limnéll, SSH Communications Security:stä johtaja Jorma Mellin, F-Securen strategiajohtaja Jyrki Tulokas sekä Wärtsilän turvallisuusjohtaja Rauno Hammarberg.

Neuvoston toiminnan avulla Cinia pyrkii varmistamaan, että yhtiön ymmärrys kyberympäristön kehityksestä pysyy oikeana ja että näin Cinia pystyy varmistamaan oman verkkonsa sekä tuottamiensa palveluiden turvallisuuden. Samalla Cinia haluaa myös edistää kotimaista ja kansainvälistä keskustelua kyberturvallisuuden kehittämiseksi.

Kyberturvallisuusneuvosto kokoontuu kolmesta neljään kertaa vuodessa. Neuvosto toimii ensisijaisesti Cinia Groupin johdon neuvonantajana, joten sen työhön osallistuvat Cinian hallituksen ja konsernijohtoryhmän jäsenet. Neuvoston puheenjohtajana toimii Cinia-konsernin toimitusjohtaja Ari-Jussi Knaapila ja pääsihteerinä ICT- ja turvallisuusjohtaja Pertti Hyvärinen.

Lisätietoja Cinia Group Oy

Toimitusjohtaja Ari-Jussi Knaapila, puh. 050 2179 

ICT- ja turvallisuusjohtaja Pertti Hyvärinen, puh. 040 0377 359