Yleistiedot yhtiöstä

Cinia-konserni on suomalainen tietoliikenteen ja tietotekniikan alan yritys. Cinia toimii teleoperaattorina ja tuottaa monipuolisesti tietoliikenteen asiantuntija- ja yhteyspalveluita sekä tietoliikenneintensiivisten järjestelmien ja ohjelmistojen kehittämisen palveluita. Cinia operoi omistamiaan tai asiakkaidensa omistamia tietoliikenneverkkoja. Cinian asiakkaat ovat pääsääntöisesti yhteiskunnalle kriittisten palveluiden tuottajia.

Cinia-konsernin syntymiseen on merkittävästi vaikuttanut Suomen valtion tahto ja päätös vahvistaa Suomen kansainvälisiä tietoliikenneyhteyksiä. Governia Oy hankki omistukseensa vuonna 2013 Corenet Oy:n, jonka verkko-omaisuus ja liiketoiminta ovat keskeinen osa nykyistä Cinia-konsernia. Suomen valtion täysin omistama Governia Oy osti Corenet Oy:n TDC Oy:ltä ja VR-Yhtymältä joulukuussa 2013. 2.12.2014 solmitun sopimuksen mukaan Corenet Oy:n omistajaksi uusannilla tulivat Ilmarinen ja OP-ryhmä.

Cinia-konserniin perustettiin C-Lion1 Oy, joka sai tehtäväkseen rakennuttaa omistukseensa merenalaisen Suomesta Saksaan kulkevan tietoliikennekaapelijärjestelmän.

Cinia-konserni muodostui vuoden 2015 alussa. Konserni muodostuu emoyhtiö Cinia Group Oy:stä (entinen Corenet Oy) ja emoyhtiön 100 %:sesti omistamista tytäryhtiöistä Cinia One Oy ja Cinia Cloud Oy. Cinia One Oy:llä on tytäryhtiö Kilosoft Group Oy ja Cinia Cloud Oy:llä tytäryhtiö C-Lion1 Oy.

Cinia Cloud Oy omistaa 99,9 %:a Suomen ja Saksan välisen merenalaisen tietoliikennekaapelin omistavasta yhtiöstä C-Lion1 Oy, joka on perustettu 29.12.2014. Vähemmistöomistajana C-Lion1 Oy:ssä on Governia Oy, joka omistaa yhden (1) A-osakkeen. A-osakkeeseen liittyy omistusoikeudesta poikkeava ja yhtiöjärjestykseen perustuva oikeus kahteen kuitupariin C-Lion1 Oy:n merikaapelissa ja oikeus etuoikeutettuun osinkoon.

Saksaan perustettiin 16.4.2015 Cinia Cloud Oy:lle tytäryhtiö Cinia Cloud GmbH, jonka tehtävänä on varmistaa Saksan lainsäädännön vaatimukset Cinia-konsernin liiketoimintojen toteuttamisessa hallinnollisesti. Yhtiö muun muassa omistaa tai vuokraa Saksassa Cinian tietoliikenneverkon laitetiloja.

Tilinpäätösraportti 2015

Lataa Tilinpäätösraportti pdf-muodossa tästä.