Valtra

Valtra rakentaa uutta liiketoimintaa teollisen internetin ja digitalisaation avulla


Valtra Connect –järjestelmän tarkoituksena on mullistaa traktoreiden tiedonkeruu, -analysointi sekä hyötykäyttö.

Se tarjoaa koneiden käyttäjille ja omistajille runsaasti tietoa hyödynnettäväksi työn johtamisessa, urakointitöiden laskutuksessa ja tehtyjen töiden dokumentoinnissa.

Valtra Connect -järjestelmä tallentaa traktoreiden CAN-väylästä saatavaa reaaliaikaista konedataa ja anturitietoa, kuten polttoaineen kulutusta, moottori- ja öljylämpötiloja, paineita ja kierroslukuja.

Kerättyjen tietojen avulla pystytään ennakoimaan tulevia huoltotarpeita, josta hyötyvät erityisesti maataloudessa työskentelevät asiakkaat kiireisten toukotöiden ja sadonkorjuun aikoihin. Äkillisiin ongelmiin on mahdollista reagoida ripeästi etädiagnostiikan avulla ja koneet saadaan nopeasti kuntoon.

Aurausurakoitsijat pystyvät Valtra Connectin avulla todentamaan milloin ja missä työt on tehty. Järjestelmän automaattinen dokumentointi laskutusta vasten säästää työaikaa ja poistaa manuaalisen tiedonsyöttämisen liittyvät virhemahdollisuudet.

Valtra Connect -pilvipalvelu integroituu saumattomasti muihin Smart-konseptin järjestelmiin. Yhdessä maanviljelijöille suunnatun AgriSmartin kanssa palvelua voi hyödyntää EU-tukihakemuksissa, viljelysuunnitelmissa sekä loppukirjanpidossa. Aurausurakoitsijat saavat puolestaan InfraSmart -järjestelmästä ajantasaista tietoa teistä niiden kunnossapidon suunnittelua ja töiden kohdistamista varten.

Valtra Connect on toteutettu ketterällä kehitysprosessilla tiiviissä yhteistyössä Valtran, Cinian sekä ajoneuvoihin asennettavien paikannus- ja telematiikkalaitteiden toimittajan Aplicomin kanssa.

Kehitystyö on malliesimerkki siitä, miten eri yritysten vahvuudet yhdistämällä on luotu ainutlaatuinen konsepti ja rakennettu uutta liiketoimintaa teollisen internetin ja digitalisaation avulla.

Lisätietoja:

Jyrki Hyyrönmäki, Business Development Manager, Cinia
jyrki.hyyronmaki@cinia.fi
040 590 2905

Ohjelmistopalvelut