VR-Yhtymä

Oivaltava verkko tuo joustavuutta VR-Yhtymän liiketoimintoihin


Junaliikenteelle verkon toimivuus, tietoturva ja nopea mukautuminen uusiin palveluihin on tärkeää. VR-Yhtymän valinta uudeksi yritysverkoksi on Cinian toimittama Ciscon oivaltava verkko. VR:n oivaltavan verkon ratkaisu on tässä mittakaavassa Suomen ensimmäinen ja yksi Euroopan ensimmäisistä toteutuksista. Uusi, nopeampi verkko toi mukanaan useita uudistuksia, kuten paremman näkyvyyden verkon tilaan, vahvemman tietoturvan, uusien palveluiden nopeamman käyttöönoton ja ennakoivan vianetsinnän.

VR-Yhtymän pääkonttori muutti toukokuussa 2018 Helsingin päärautatieasemalta Yleisradion Isoon pajaan Helsingin Pasilaan. Uudet tilat tarjoavat pääkonttorin noin 800 työntekijälle, kuudessa kerroksessa sijaitsevia erilaisia työskentelypisteitä, joista voi valita sopivan paikan työpäivän sisällön mukaan. Liikkuva työ vaatii langattoman, varmasti toimivan verkon. VR:n valinta oli Ciscon oivaltava verkko Cinian toimittamana palveluna.

– Junaliikenteelle on erittäin tärkeää, että tietoliikenne toimii aukottomasti. Muutto tarjosi mainion tilaisuuden uusia vanhentuneita laitteita ja parantaa verkkoyhteyksiä. Uusi Ciscon oivaltavan verkon teknologia, sen monipuoliset toiminnallisuudet ja palveluna tarjottava kokonaisuus näyttivät hyviltä, ja kun ratkaisukin oli kustannustehokas, niin lähdimme uudistamaan verkkoamme Cinian kanssa, kertoo VR-Yhtymän yritysverkosta vastaava IT-asiantuntija Erkki Honkanen.

VR:n oivaltavan verkon ratkaisu on tässä mittakaavassa Suomen ensimmäinen ja yksi Euroopan ensimmäisistä toteutuksista. Uusi, nopeampi ja turvallinen verkko on toiminut hyvin.

– Meillä on nyt Ciscon valikoimista uudet LAN- ja WLAN-laitteet, jotka mahdollistavat oivaltavan verkon pystyttämisen. Cinia toimittaa meille tämän kokonaisuuden palveluna. Käytössämme on nyt täysin uuden sukupolven ohjelmisto-ohjattu verkkoratkaisu, joka on suorituskykyinen, tietoturvallinen ja tukee noin 800 VR:n työntekijän liikkuvuutta, Honkanen kertoo.

VR:N YRITYSVERKKO ENNAKOI JA VARMISTAA

Oivaltava verkko toi useita uudistuksia VR:n yritysverkkoon. Yhtenäisen LAN- JA WLAN-verkkoalustan ja IP-osoitteesta riippumattoman verkkosegmentoinnin myötä käyttäjät ja laitteet voivat liikkua saumattomasti työpisteeltä toiselle. Osana Ciscon oivaltavan verkon kokonaisuutta on Identity Service Engine -alustalle toteutettu verkon roolipohjainen pääsynhallinta, joka varmistaa käyttäjille, sekä kaikille verkkoon kytkeytyville erilaisille laitteille tietoturvallisen pääsyn palveluihin.

– Kun omia työpisteitä ei ole, perustuu työskentelymme liikkuvuuteen ja langattoman verkon käyttöön. Verkkoavaruus säilyy laitteen tunnuksen mukana, vaikka Skype-puhelun aikana liikkuisikin paikasta toiseen. Verkon vakauden lisäksi uudistus näkyy arjessamme työn tehostumisena tietoliikenneverkon kapasiteetin monikertaistuttua, Erkki Honkanen kertoo.

Ciscon oivaltavan verkon ratkaisuun kuuluu useita eri moduuleita. VR:n verkon pääsynhallinta hoidetaan pilvipalvelussa toimivalla Cisco Identity Service Engine -alustalla. Sen avulla määritellään käyttäjäpolkuja: millä laitteilla kukin verkkoon pääsee, ja mihin kaikkialle hänellä on pääsy.

Oivaltava verkko näkyy positiivisesti myös Cinian palveluna tuottamassa verkon ylläpidossa. Oivaltava verkko muodostaa ohjelmisto-ohjattavan infrastruktuurin, missä uusien palveluiden käyttöönotto on nopeampaa, yksinkertaisempaa ja vähemmän virhealtista. Oivaltava verkko kerää reaaliaikaista verkon tilannetietoa osaten ennustaa mahdollisia vikatilanteita, jolloin Cinian ylläpito voi tehdä tarvittavat korjaukset ennen vian ilmenemistä. Oivaltavan verkon avulla Cinialla on mahdollisuus antaa VR:n IT-yksikölle täysi näkyvyys ylläpidettävään järjestelmään.

– Nykyinen tietoliikennekokonaisuus hallitaan yhden järjestelmän, DNA Centerin kautta ja samalla ohjelmistolla nähdään myös verkon tilannekuva ja terveystila. Kun verkkovikoja yleensä selvitellään päiviä, ratkaistaan nyt samoja tilanteita parhaimmillaan tunnissa. Joskus jopa ennen kuin käyttäjä ehtii ongelmasta raportoida, saati huomata sitä. Tämä on oivaltavan verkon ominaisuus, joka aidosti parantaa työn laatua, toteaa Honkanen.


OIVALTAVA VERKKO LAAJENEE ALUEVERKKOIHIN

Pääkonttorin lisäksi VR:llä on 10 alueverkkoa ja yli 7500 työntekijää.

– Jokainen alueverkko toimii saman tapaisesti kuin pääkonttori. Kun kaikkialla on tulevaisuudessa oivaltavat verkot, saamme nopeutettua alueverkkojen käyttöönottoa ja huoltoa ympäri maan. Laitekannan vanhetessa ja tuen päättyessä alueverkkojen uudistus etenee vuosien kuluessa yksi kerrallaan ja kattaa lopulta koko maan, visioi Honkanen.  

Uudistushanke yhteistyössä Cinian kanssa on sujunut hienosti. Asiakasta on pidetty hyvin ajan tasalla ja hankkeeseen liittyviä asioita on mietitty yhdessä.

– Kyllä ehdottomasti voin suositella Cinian asiantuntevia palveluja. Heidän osaamisensa verkkopuolella on huippuluokkaa. Cinialaiset tietävät, mistä puhuvat, toteaa yritysverkosta vastaava IT-asiantuntija Erkki Honkanen, VR-Yhtymä Oy:stä.

Lisätietoja: 

Jukka Poutiainen, Avainasiakaspäällikkö
jukka.poutiainen@cinia.fi, +358 40 862 6450

Erno Hynynen, Service Manager
erno.hynynen@cinia.fi, +358 40 866 3646

Lue lisää Cinian asiakaskohtaisista verkkopalveluista.

Tietoliikennepalvelut