Kyberturvallisuuspalvelut digitaalisen liiketoiminnan mahdollistajana

 

Digitaaliset palvelut ovat osa joka päiväistä elämäämme. Ne koskettavat kaikkea ja kaikkia. Käytämme digitaalisia palveluja sekä alustoja niin kuluttajina kuin työntekijöinä, osin huomaamattammekin. Työskentelemme, asioimme ja vuorovaikutamme digiympäristössä.

Menestyäkseen nyt ja tulevaisuudessa, organisaatioiden tulee lunastaa palvelujen käyttäjien luottamus ja huolehtia digitaalisten palvelujen sekä toimintaympäristöjen turvallisuudesta. Kyberturvallisuuden laimin lyönti voi aiheuttaa merkittävää vahinkoa imagollisesti ja taloudellisesti niin yksilölle kuin organisaatiolle.

Kyberturvallisuudesta tulee huolehtia laaja-alaisesti

Kyberturvallisuus on monen tekijän summa. Se edellyttää kykyä ennakoida, havainnoida, reagoida sekä hallita jatkuvuutta. Kyberturvallisuus tulee ottaa huomioon jo järjestelmiä sekä arkkitehtuuria suunniteltaessa ja toteutettaessa. Kyky torjua tämän päivän uhkia edellyttää myös hyvää johtamista.

Turvaa digitaalinen toimintaympäristösi. Katso video.

Onko sinun verkkoympäristösi suojassa haavoittuvuuksilta? Olemme koonneet oppaan sinulle, joka haluat ymmärtää mihin asioihin tulee kiinnittää huomioita suojataksesi verkkoympäristöäsi haavoittuvuuksilta ja mistä tekijöistä turvallinen verkkoympäristö koostuu. Lataa maksuton opas turvallisen verkkoympäristön rakentamiseen täyttämällä lomake sivustollamme.

 

Tietoturvan perusta

Autamme kyberturvallisuuden perustan rakentamisessa

Kyberturvallisuuden perusta tulee luoda jo digitaalisten palvelujen suunnitteluvaiheessa, arkkitehtuuria pohdittaessa ja teknologioita valittaessa. Keskeistä on myös miettiä, minkä osien varaan kyberturvallisuus rakennetaan. Mikä on tietoliikenneverkon, konesalien, ohjelmistojen, pääsynhallinnan sekä monen muun osakokonaisuuden merkitys kyberturvallisuuden ylläpidossa?

Palveluja rakennettaessa, kokonaisuuksia konfiguroitaessa sekä asennettaessa on tärkeä noudattaa yleisiä periaatteita. Toteutuksessa tulee huomioida mm. laitteiden ja ohjelmistojen koventamiset sekä pääsyjen rajaaminen niin käyttäjien, ohjelmistojen kuin tietoliikenteen osalta. Suojausta voidaan myös vahvistaa rakentamalla ICT-ympäristöön erilaisia harhauttavia elementtejä. Kriittisten palveluiden ostalta on hyvä varautua esimerkiksi palvelunestohyökkäyksiin.

Osa laadukasta käyttöönottoa ovat prosessien ja toimintatapojen suunnittelu. Testaamisen ja harjoittelun lisäksi myös koko henkilöstön osaamisen kehittäminen tulee pitää ajan tasalla.  

Järjestelmäkokonaisuutta on myös kyettävä valvomaan ja havainnoimaan, mielellään 24/7.  Security Operation Centerin tarjoamat SOC-palvelut ovat tärkeä osa kyberturvallisuuden ylläpitoa. SOC-palvelut parantavat organisaation kykyä reagoida mahdollisiin poikkeamiin sekä palauttaa palvelut nopeasti.

Harva organisaatio selviää kokonaisuuden hallinnasta itse. Kumppanina voimme tarjota sinulle käyttöösi uusimmat teknologiat ja osaamisen muuttuvan kybertoimintaympäristön haasteisiin. 

Cinia kyberturvallisuuspalvelut

SOC-palvelu tuo ympärivuorokautisen havainnointi- ja reagointikyvyn

Valvomme toimintaympäristöäsi ja havainnoimme sekä torjumme kyberhyökkäyksiä puolestasi, herkeämättä vuoden jokaisena päivänä. Cinia SOC -palveluun sisältyy muun muassa kyberturvallisuustapahtumien havainnointia sekä kyberuhkien, haavoittuvuuksien ja tietoturvallisuusjärjestelmien hallintaa.

Osaavat kyberturvallisuusvalvomon asiantuntijamme auttavat sinua tunnistamaan, estämään ja ratkaisemaan kyberympäristön tapahtumat sekä häiriöt nopeasti ja tehokkaasti, varmistaen näin liiketoiminnan jatkuvuuden sekä järjestelmien nopean toipumisen.

Olemme apunasi joka hetki. Käytössäsi ovat tehokkaat ja tarkoituksenmukaiset prosessit ja toimintatavat sekä modernit kyberturvallisuusteknologiat.

 

Kyberturvallisuusvalvomo

Kybertuvallisuusvalvontaa Suomesta ja suomalaisin asiantuntijavoimin

Cinian SOC-palvelujen ytimenä on ympärivuorokautisesti palveleva kyberturvallisuusvalvomo. Valvomossa seuraamme tietoturvatapahtumia ja -poikkeamia sekä reagoimme asiakasympäristön tapahtumiin asiakkaan kanssa sovitun toimintamallin mukaisesti.

Cinian palkittu ja ISO27001-sertifioitu Cinia Service Desk toimii keskitettynä asiakaspalvelupisteenä. Service Desk reagoi hälytyksiin ja ratkaisee häiriöitä sekä eskaloi tapahtumia tarvittaessa.

Kyberturvallisuusvalvomossamme asiantuntijarooleja on useita. Ensimmäinen tason asiantuntijat keskittyvät reaaliaikaiseen valvontaan, herätteiden tunnistamiseen ja asiakaspalveluun. He analysoivat ja korjaavat nopeasti ratkaistavissa olevat tapahtumat. 

Toisen tason asiantuntijat keskittyvät vaativimpien tapausten tekniseen selvittämiseen. Kolmannella työskentelytasolla sekä Cinian että kumppaneiden asiantuntijat ovat käytettävissä.

Kyberturvallisuusvalvomomme toimii tietoturvaluokitelluissa ja pääsyrajoitetuissa tiloissa. Kaikki kyberturvallisuusvalvomon käyttämät valvonta-, lokienhallinta- ja SIEM-järjestelmät tuotetaan Cinian turvallisissa konesaleissa, jotka ovat fyysisesti erillään muusta tuotantoinfrastruktuurista. Kaikki kerätty data säilytetään ja käsitellään Suomessa.

 

Tutustu blogeihimme

Blogeissa asiantuntijamme pureutuvat kyberturvallisuuden ajankohtaisiin teemoihin.

Kyberturvallisuuden johtaminen_blogi

Mihin kyberturvallisuuden johtaminen kulminoituu?

Kyky torjua tämän päivän uhkia edellyttää teknisten ja toiminnallisten aktiviteettien lisäksi hyvää johtamista. Aina tämä ei aina ole yksinkertaista, mutta se on välttämätöntä. 

Kyberturvallisuus_hunajapurkit

Harhauttamisella lisää tehoa kybertoiminta-ympäristön havainnointiin

Harhauttaminen hunajapurkkien avulla on yksi tapa nopeuttaa ja tehostaa hyökkäysyritysten havainnointia. Hunajapurkilla tarkoitetaan ansaa, johon hyökkääjä kohdistaa toimenpiteensä varsinaisen ICT-järjestelmän sijaan.

Kyberturva_uusi normaali-1

Kyberturvallisuus uudessa normaalissa

Teknologia on osoittautunut erinomaiseksi avuksi  poikkeusoloissa. Kyberturvallisuuden näkökulmasta korona on ilmennyt kahtena selkeänä haasteena.

Luotettava kyberturvallisuuskumppani

Cinian tapa toteuttaa kyberturvallisuuspalveluja ja -ratkaisuja liiketoiminnan ja palvelutuotannon eri vaiheisiin perustuu joustavaan, asiakkaalle yksilöllisesti sovitettuun palvelukokonaisuuteen. Asiantuntijamme vastaavat asiakkaidemme järjestelmäpalveluiden suunnittelusta, toteutuksesta ja katkottomasta toimivuudesta sekä jatkuvasta kehittämisestä. Kehitämme palvelua tiiviissä vuoropuhelussa asiakkaidemme kanssa. Kuuntelemme palautetta herkällä korvalla ja teemme ehdotuksia palvelun kehittämiseksi.

Asiakaslähtöisyys ja luotettavuus ovat kaiken toimintamme lähtökohtana. Luottamus syntyy vahvasta asiantuntijuudesta, kyvystä vastata asiakkaan tarpeisiin sekä sovituista asioista kiinni pitämisestä. Palvelutuotantomme on rakennettu korkeimpiakin vaatimuksia silmälläpitäen.

Olemme vakavarainen toimija ja omistajmme ovat sitoutuneet liiketoiminnan pitkäjänteiseen kehittämiseen. Teemme työtä paremman ja turvallisemman yhteiskunnan eteen. Haluamme olla asiakkaidemme strateginen kumppani myös kyberturvallisuudessa.

Tutustu kyberturvallisuuspalveluihimme.


Ota yhteyttä ja keskustellaan lisää. Asiantuntemuksemme on käytettävissäsi!

 

Ota yhteyttä

Lataa maksuton opas

Onko sinun verkkoympäristösi suojassa haavoittuvuuksilta?

Turvallinen ja toimintavarma ICT-infrastruktuuri on elinehto liiketoiminnalle. Digitalisaation myötä myös uhkat kasvavat ja muuttuvat. Turvallinen ja oikein rakennettu verkkoympäristö mahdollistaa liiketoiminnan jatkuvuuden.

Verkkoympäristöt voivat olla hyvinkin monimutkaisia, mutta haasteet tietoturvaan liittyen ovat kaikille samat.

Opas turvallisen verkkoympäristön rakentamiseen

Olemme koonneet oppaan sinulle, joka haluat ymmärtää mihin asioihin tulee kiinnittää huomioita suojataksesi verkkoympäristöäsi haavoittuvuuksilta ja mistä tekijöistä turvallinen verkkoympäristö koostuu. Lataa maksuton opas täyttämällä oheinen lomake.