Tilaa uutiskirjeemme
Tilaa uutiskirjeemme

Terveydenhuollon digitalisointi

Terveydenhuollon tietojärjestelmien digitalisointi ja modernisointi käyttäjälähtöisesti

Cinia toimittaa terveys- ja hyvinvointialalle asiakasratkaisuja laadunseurannan, raportoinnin, toiminnanohjauksen ja omahoidon tarpeisiin. Tuntemuksemme sairaaloiden järjestelmäympäristöstä (esim. potilastieto- ja laboratoriojärjestelmät), rajapinnoista (esimerkiksi HL7), hoitoprosesseista sekä potilastietojen käsittelystä antavat erinomaiset lähtökohdat uusien ratkaisujen toteuttamiseen.

Toimintatapamme on käyttäjälähtöinen. Uutta järjestelmää rakentaessa käymme läpi

asiakkaan hoitoprosessin ja eri käyttäjäryhmien tarpeet. Tavoitteena on aina luoda ratkaisu, joka palvelee ja tehostaa asiakkaan toimintaa mahdollisimman hyvin. Kokenut terveydenhuollon tiimimme koostuu ohjelmistoalan ammattilaisista, joilla on vahva toimialaosaaminen sairaala- ja terveydenhuoltojärjestelmistä. Tämä mahdollistaa käyttäjien ymmärtämisen ja optimaalisten ratkaisujen löytämisen.

KONSULTOINTI JA KARTOITUKSET

Autamme terveydenhuollon ammattilaisia tehostamaan toimintaansa ja parantamaan palveluaan digitalisaation keinoin. Tarvittaessa kartoitamme asiakkaan olemassa olevat järjestelmät sekä prosessit ja niiden mahdolliset kehityskohteet. Hyvän valtakunnallisten digitalisaatio-hankkeiden (ODA, UNA, Virtuaalisairaala, yms.), tuntemuksen ansiosta voimme suositella, mitkä hankkeet edistäisivät asiakkaidemme tarpeita parhaiten esim. omahoidon tai sähköisen asioinnin osa-alueilla. Laadimme asiakkaalle suunnitelman digitalisaation kehittämisestä olemassa olevia ja räätälöityjä ratkaisuja parhaalla mahdollisella tavalla yhdistäen.

ERIKOISSAIRAANHOIDEN LAATUJÄRJESTELMÄT

Olemme kehittäneet yhdessä asiakkaidemme kanssa alustan, jonka päälle voimme helposti rakentaa asiakaskohtaisia järjestelmiä eri yksiköiden ja erikoissairaanhoidon alueiden tarpeisiin. Alusta tarjoaa lomakepohjaisen työkalun hoitotapahtumien dokumentointiin, toiminnanohjaukseen sekä laaturekisteritiedon keräämiseen. Tuotannossa ja kehityksessä olevia ratkaisuja on jo kardiologian, endokrinologian, haavanhoidon ja silmien hoidon aloille.

RÄÄTÄLÖIDYT JÄRJESTELMÄT

Tarvittaessa rakennamme asiakkaillemme myös kokonaan räätälöityjä ratkaisuja toiminnan digitalisoimiseksi ja kehittämiseksi. Yksi esimerkki tällaisista toimituksista on THL:lle toimittamamme Oikeuslääketieteen tietojärjestelmä.

LAADUNVARMISTUS

Tarjoamme riippumatonta laadunvarmistuspalvelua ja ohjelmistokehitysprosessien kehitystä myös terveydenhuollon asiakkaillemme. Vahva toimialaosaamisemme yhdistettynä kattavaan laadunvarmistuskokemukseemme tarjoaa tässäkin osa-alueessa ainutlaatuista palvelua asiakkaillemme. Lue lisää. 

ANALYTIIKKA

Olemme kehittäneet palvelumallin ketterien analytiikkapalvelujen tuottamiseen. Terveydenhuollon osa-alueella esimerkiksi eri järjestelmissä olevien potilastietojen yhdistäminen ja analysointi tarjoaa merkittäviä mahdollisuuksia hoitotulosten ja tehokkuuden kehittämiseen. Lue lisää analytiikkapalveluista.  

Tuotamme sairaalaympäristöihin myös ICT-ympäristöjen ja palveluiden jatkuvaa mittausta ja valvontaa cEye-tuotteellamme. Tutustu valvonta-, mittaus- ja monitorointipalveluihin.

Terveydenhuollon digitalisointi - Blogit ja asiakasartikkelit

TAMPEREEN YLIOPISTOLLINEN SAIRAALA RAKENTAA TEHOKKAITA DIGIHOITOPOLKUJA

Potilaskertomukset muodostuvat automaattisesti, visualisoitu tietojärjestelmä ohjaa hoitoa, huolehtii tehokkaasta tiedonkulusta ja antaa lääkärin keskittyä hoitoon tiedonkeruun sijasta. Kuulostaako utopialta? Tampereen yliopistollisessa sairaalassa tämä digitalisaation ihme on jo arkea. Lue lisää.

DIGITALISAATIOSTA APUA HOIDON VAIKUTTAVUUDEN ARVIOINTIIN

Väestön ikääntyessä hoitoa tarvitsevien ihmisten määrä lisääntyy ja yksittäisen henkilön keskimäärin tarvitseman hoidon tarve kasvaa. Samaan aikaan lääketiede kehittyy ja yhä useampia sairauksia pystytään hoitamaan tehokkaasti. Tämä kehitys on tietysti positiivista, koska se mahdollistaa elämänlaadun säilymisen hyvänä korkeallakin iällä. Lue lisää blogista.

SÄHKÖINEN ASIONTI TERVEYDENHUOLLOSSA

Digitalisaatio tarjoaa terveydenhuollon ammattilaisille merkittäviä mahdollisuuksia tehostaa ja kehittää hoitotoimintaa. Terveydenhuolto toki koskettaa paljon suuremmankin joukon kuin ammattilaisten elämää. Digitalisaatio tarjoaa myös keinoja sujuvoittaa terveydenhuollon asiakkaiden arkea ja kehittää yhteistyötä asiakkaiden ja ammattilaisten välillä. Sähköinen asiointi on yksi tapa tämän vuorovaikutuksen kehittämiselle. Lue lisää blogista.

DIGITALISAATIO AVUKSI ERIKOISSAIRAANHOIDON HAASTEISIIN

Väestön ikääntyessä ja julkisen talouden kiristyessä erityisesti erikoissairaanhoidon puolella on jatkuva paine tehostaa toimintaa ja pienentää kustannuksia kuitenkaan heikentämättä potilaille tarjottavan hoidon laatua. Laadukas varhaisessa vaiheessa annettu hoito on erittäin tärkeää. Se paitsi parantaa potilaan elämänlaatua ja pidentää elinikää, myös pienentää hoidon kokonaiskustannuksia, kun komplikaatioilta vältytään. Lue lisää blogista.

Ota yhteyttä. Autamme mielellämme!

Lisätietoja

Jukka Hornborg
Liiketoimintajohtaja, Ohjelmistopalvelut, Tampere
+358 40 592 9596
whxxn.ubeaobet@pvavn.sv