Laadunvarmistus ja tietoturva

Laadunvarmistuskonsultointi ja ohjelmistotestaus

Onko sinulle käynyt niin, että kehityshankkeessa testaus on päässyt unohtumaan tai tuntunut siltä, että testausta voitaisiin tehdä paremmin? Testausasiantuntijamme osaavat ottaa tilanteen haltuun missä tahansa ohjelmistokehitysprojektin vaiheessa ja pystyvät kertomaan, kuinka ohjelmistokehityksen laatua voidaan parantaa.

Tämä tapahtuu esimerkiksi testausprosessia kehittämällä, testaustyökalujen valinnalla sekä henkilöstön koulutuksella. Tehtävä suoritetaan perehtymällä asiakkaan ohjelmistoihin, testauksen nykytilaan ja mahdollisiin työkaluihin, tutustumalla saatavilla olevaan dokumentaatioon sekä haastattelemalla asiakkaan ohjelmistojen tuotekehitystiimin jäseniä. Luomme tarvittaessa step-by-step -etenemissuunnitelman laadunvarmistuksen parantamiseksi. Autamme tarvittaessa asiakasta vaatimaan ohjelmistotoimittajaltaan enemmän ja kerromme, minkälaisiin asioihin tulee kiinnittää huomiota.

Testauspalvelumme avulla alennamme asiakkaamme järjestelmien kokonaistuotekehitysaikaa ja -kustannuksia.

Ratkaisemme mahdolliset ongelmat jo hankkeiden alkuvaiheessa, jolloin järjestelmät voidaan tuoda markkinoille nopeammin ja laadukkaampina.

Laadunvarmistuspalvelumme avulla varmistat liiketoimintojesi ennustettavuuden ja vähentävät merkittävästi laatuun riittyviä maine- ja muita riskejä. Toimintaamme ohjaa dokumentoitu laatujärjestelmä sekä asiakkaan tarpeisiin yksilöllisesti laadittu testaussuunnitelma.

Cinian sertifioidut testausasiantuntijat (ISEB/ISTQB) suorittavat ohjelmistotestausta testattavan kohteen ja asetetun tavoitteen mukaisesti useilla eri työkaluilla ja menetelmillä.

Koodikatselmointi


Koodikatselmoinnin eli auditoinnin avulla asiakas saa asiantuntijan arvion ohjelmiston kapasiteetista, teknisestä laadusta, suorituskyvystä ja jatkokehitettävyydestä. Tarkastelemme arkkitehtuuria, lähdekoodia sekä kehitysmenetelmiä ja -työkaluja asiakkaan kanssa sovitussa laajuudessa. Raportoimme löydökset ja ehdotamme korjaavia toimenpiteitä, joiden avulla kehitämme asiakkaan järjestelmää oikeaan suuntaan.

Regressiotestaus


Regressiotestauksella varmistetaan, ettei uusien ratkaisujen tuotantoonvienti aiheuta asiakkaalle virheitä. Regressiotestaus pyritään automatisoimaan mahdollisimman pitkälle.

Yksikkötestaus 


Yksikkötestauksella tarkoitetaan lähdekoodiin kuuluvien yksittäisosien testausta. Yksikkötestausta ja integrointitestausta suoritamme omajohtoisten projektien lisäksi myös asiakkaidemme tuotekehitys- ja järjestelmähankkeissa. Asiakkaan ohjelmisto jaetaan pieniin testattaviin yksikköihin, joiden toimivuus varmistetaan.

Järjestelmäintegraatiotestaus


Järjestelmäintegraatiotestauksella tarkoitetaan integraatioiden yhteystestausta, toiminnallisuuden hyväksymistestausta, toipumistestausta ja suorituskyvyn testausta (vaste- ja läpimenoajat, skaalautuvuus ja kuormitustestaus).

Järjestelmätestaus


Järjestelmätestaus keskittyy kokonaisuuteen, johon kuuluvat ohjelmiston lisäksi laitteisto ja järjestelmän kanssa yhteistyössä toimivat ulkoiset ohjelmat. Testaamme muun muassa linkit, tulosteet, eräajot ja lokitukset. Suoritamme myös client-konekohtaisia ja palvelinkohtaisia testauksia. Varmistamme, että asiakkaan järjestelmä vastaa asetettuja vaatimuksia.

Hyväksymistestaus


Hyväksymistestauksen avulla kerromme asiakkaalle, onko tuote sopimusten mukainen. Testausta suoritetaan palveluna tilanteissa, joissa ohjelmiston tai järjestelmän toimittaa kolmas osapuoli.

Ei-toiminnallinen testaus


Ei-toiminnallisessa testauksessa keskitytään ei-toiminnallisiin vaatimuksiin. Testausta voidaan toteuttaa yhden tai useamman osa-alueen kokonaisuutena. Testaustapoja ovat muun muassa käytettävyystestaus, luotettavuustestaus, suorituskyky- ja kapasiteettitestaus, tuettavuuden testaus ja tietoturvatestaus.

Testausautomaatio


Lue lisää testausautomaatiosta.

Kysy lisää

Jami Sjöblom
Ratkaisumyyjä, Ohjelmistoratkaisut
+358 40 590 4050
rghavzv.fhxhavzv@pvavn.sv