Terveydenhuollon digitalisointi

Terveydenhuollon tietojärjestelmien digitalisointi ja modernisointi käyttäjälähtöisesti

Cinia toimittaa terveys- ja hyvinvointialalle asiakasratkaisuja laadunseurannan, raportoinnin, toiminnanohjauksen ja omahoidon tarpeisiin. Tuntemuksemme sairaaloiden järjestelmäympäristöstä (esim. potilastieto- ja laboratoriojärjestelmät), rajapinnoista (esimerkiksi HL7), hoitoprosesseista sekä potilastietojen käsittelystä antavat erinomaiset lähtökohdat uusien ratkaisujen toteuttamiseen.

Toimintatapamme on käyttäjälähtöinen. Uutta järjestelmää rakentaessa käymme läpi asiakkaan hoitoprosessin ja eri käyttäjäryhmien tarpeet. Tavoitteena on aina luoda ratkaisu, joka palvelee ja tehostaa asiakkaan toimintaa mahdollisimman hyvin. Kokenut terveydenhuollon tiimimme koostuu ohjelmistoalan ammattilaisista, joilla on vahva toimialaosaaminen sairaala- ja terveydenhuoltojärjestelmistä. Tämä mahdollistaa käyttäjien ymmärtämisen ja optimaalisten ratkaisujen löytämisen.

Konsultointi ja kartoitukset

Laadunvarmistus

Autamme terveydenhuollon ammattilaisia tehostamaan toimintaansa ja parantamaan palveluaan digitalisaation keinoin. Tarvittaessa kartoitamme asiakkaan olemassa olevat järjestelmät sekä prosessit ja niiden mahdolliset kehityskohteet. Hyvän valtakunnallisten digitalisaatio-hankkeiden (ODA, UNA, Virtuaalisairaala, yms.), tuntemuksen ansiosta voimme suositella, mitkä hankkeet edistäisivät asiakkaidemme tarpeita parhaiten esim. omahoidon tai sähköisen asioinnin osa-alueilla. Laadimme asiakkaalle suunnitelman digitalisaation kehittämisestä olemassa olevia ja räätälöityjä ratkaisuja parhaalla mahdollisella tavalla yhdistäen.

Tarjoamme riippumatonta laadunvarmistuspalvelua ja ohjelmistokehitysprosessien kehitystä myös terveydenhuollon asiakkaillemme. Vahva toimialaosaamisemme yhdistettynä kattavaan laadunvarmistuskokemukseemme tarjoaa tässäkin osa-alueessa ainutlaatuista palvelua asiakkaillemme. Lue lisää. 

Erikoissairaanhoidon laatujärjestelmät

Analytiikka

Olemme kehittäneet yhdessä asiakkaidemme kanssa alustan, jonka päälle voimme helposti rakentaa asiakaskohtaisia järjestelmiä eri yksiköiden ja erikoissairaanhoidon alueiden tarpeisiin. Alusta tarjoaa lomakepohjaisen työkalun hoitotapahtumien dokumentointiin, toiminnanohjaukseen sekä laaturekisteritiedon keräämiseen. Tuotannossa ja kehityksessä olevia ratkaisuja on jo kardiologian, endokrinologian, haavanhoidon ja silmien hoidon aloille.

Olemme kehittäneet palvelumallin ketterien analytiikkapalvelujen tuottamiseen. Terveydenhuollon osa-alueella esimerkiksi eri järjestelmissä olevien potilastietojen yhdistäminen ja analysointi tarjoaa merkittäviä mahdollisuuksia hoitotulosten ja tehokkuuden kehittämiseen. Lue lisää analytiikkapalveluista.  

Räätälöidyt järjestelmät

Digitaalisten toimintaympäristöjen valvonta

Tarvittaessa rakennamme asiakkaillemme myös kokonaan räätälöityjä ratkaisuja toiminnan digitalisoimiseksi ja kehittämiseksi. Yksi esimerkki tällaisista toimituksista on THL:lle toimittamamme Oikeuslääketieteen tietojärjestelmä.

Tuotamme sairaalaympäristöihin myös ICT-ympäristöjen ja palveluiden jatkuvaa mittausta ja valvontaa Cinia cEye -ratkaisullamme. Tutustu myös Cinian valvontaratkaisuhin.

Cinia on mukana UNA-yhteistyössä, jossa kehitetään julkisen sektorin sote-sektorin tietojärjestelmiä. Tavoitteena on uudistaa digitaalista tiedonkulkua sosiaali- ja terveysalalla. Yhteiskäyttöinen tieto mahdollistaa ammattilaisille sujuvamman työskentelyn ja paremman asiakaspalvelun. Lue lisää.

Tutustu asiakaskokemuksiin

 

Digitalisaatio tehostaa hoitotyötä ja parantaa työn laatua

Cinian TAYSille kehittämä Endo-järjestelmä auttaa tarjoamaan potilaille laadukasta hoitoa tehokkaasti. Katso kuinka toimivat digitalisaatioratkaisut syntyvät moniammatillisen yhteistyön tuloksena.

Kardio-sydäntietojärjestelmä sykkii Cinian avulla

Kardio-sydäntietojärjestelmä on yksi esimerkki Cinian terveydenhuollon alueelle tuottamista ratkaisuista sekä osoitus laajasta integraatio-osaamisesta. Cinia kehitti tiiviissä yhteistyössä lääkäreiden kanssa tietojärjestelmän kardiologian sekä sydän- ja rintaelinkirurgian laadunseurantaan ja raportointiin. Lue lisää.

Digitaalinen ratkaisu diabeteksen ja endokrinologisen sairaanhoidon tarpeisiin

Tampereen yliopistollisen sairaalan endokrinologian poliklinikalla tunnistettiin tarve kehittää sekä toimintaa että käytössä olevia tietojärjestelmiä. Näistä lähtökohdista TAYS valitsi Cinian kehittämään endokrinologian laatu- ja seurantajärjestelmää, joka sai nimekseen Endo. Lue lisää.

Telelääketiede parantaa potilaan hoitokokemusta

Icare® halusi kehittää terveydenhuollon ammattilaisten ja glaukoomapotilaiden käyttöön palvelun, jonka avulla potilaan kotona mittaamat silmänpainearvot siirtyvät klinikan arvioitavaksi. Lue lisää.

Haavarekisteri: Moderni Haavakeskuksen laatujärjestelmä

TAYS halusi, että uuden yksikön, Haavakeskuksen poliklinikan, käytössä on myös parhaat mahdolliset tietojärjestelmät tukemassa toimintaa ja auttamassa sen kehittämisessä. Haavakeskuksen poliklinikka yhdistää aiemmin ihotautien ja plastiikkakirurgian haavapoliklinikoilla ja jalkatyöryhmässä hoidetut potilaat samaan yksikköön. Lue lisää TAYSin toteutuksesta.

Kardio vertaisarviointipalvelu: Hoidon laadun ja vaikuttavuuden kansallinen vertailu

Cinia toteutti kardiologisten potilaiden hoitoon palvelun, jonka avulla eri hoitoyksiköt voivat vertailla toimintaansa. Ratkaisu on laajennettavissa myös uusien yksiköiden ja erikoissairaanhoidon osa-alueiden käyttöön. Lue lisää.

Lue lisää blogeistamme. Klikkaa tästä.

 

Ota yhteyttä. Autamme mielellämme!

 

Lisätietoja

Moni Banerjee
Liiketoimintajohtaja, Ohjelmistoratkaisut, Tampere
+358 50 387 2925
rghavzv.fhxhavzv@pvavn.sv
Jukka Hornborg
Liiketoimintajohtaja, Julkishallinnon ohjelmistoratkaisut
+358 40 592 9596
rghavzv.fhxhavzv@pvavn.sv