Pilven tietoturva

Tietoturva sisäänrakennettuna

Cinian keskeinen vahvuus tietojärjestelmien ja ohjelmistojen kehittämisessä on tinkimätön toimintatapa. Tietoturva on erottamaton osa Cinian tuottamia palveluja ja yhtiön toimintaa. Kriittisten toimijoiden kumppanina olemme tottuneet varmistamaan toimivuuden ja tietoturvan kaikissa tilanteissa. 

Cinian moderni, turvallinen ja suomalainen Lioncloud-pilvipalvelu auttaa organisaatioita suojaamaan työkuormiaan ja tietojaan niin fyysisesti, teknisesti kuin hallinnollisestikin.

TURVALLISET KONESALIT JA TEKNOLOGIAT

Lioncloud-palvelussa on panostettu huomattavasti fyysiseen tietoturvaan. Haluamme tarjota asiakkaillemme parhaan mahdollisen palvelukokemuksen myös tietoturvan näkökulmasta.

Lioncloud-palvelu tuotetaan Suomesta kahdesta toisistaan teknisesti riippumattomasta salista, joiden etäisyys on yli 50 kilometriä. Konesali täyttää tärkeimmät tietoturvastandardit ja luo näin ollen turvallisen alustan asiakkaiden työkuormille.

Standardit ja ominaisuudet
  • Prosessit ja varustelu vastaa Katakrin ja Vahdin ST3 korotettua tasoa
  • ISO/IEC 27001-turvallisuuden laatujärjestelmä
  • Konesaliolosuhteiden määrittely alan suositusten mukaisesti (Ashrae)
  • Valvonta suoraan Scada/PLC-ohjauksesta
  • Liittymät kaikkien operaattoreiden runkoverkkoihin

MODERNIT TEKNOLOGIAT

Lioncloud-palvelu on rakennettu käyttäen alan uusimpia teknologioita, joiden avulla varmistetaan korkea tietoturva, käytettävyys sekä ketteryys.

Lioncloud on moderni Virtual Data Center (VDC) –ratkaisu, joka mahdollistaa 
konesaliympäristössä olevien fyysisten resurssien (muisti, suorittimet, levy, verkko) käytön, yhdistämisen sekä muuntamisen ohjelmallisesti ilman fyysisen infrastruktuurin muokkaamista.

Tämä mahdollistaa muun muassa aivan uuden tasoisia tietoturvaratkaisuja verrattuna perinteisiin konesaliratkaisuihin, joissa verkkomääritysten tekeminen ja muuttaminen on ollut perinteisesti hyvin manuaalista ja aikaa vievää sekä aiheuttaa virhekonfiguraatiota.

Lioncloudin hyödyntämä VMwaren virtuaaliverkkoteknologia (NSX) mahdollistaa palomuurisääntöjen integroinnin virtualisointikerrostasolle ja niiden hajauttamisen koko konesaliympäristöön. Lioncloudin virtuaaliverkkototeutus mahdollistaa myös mikrosegmentoinnin. Mikrosegmentoinnissa tietoturvasäännöt hajautetaan virtuaalikoneille, jolloin tietoturvasäännöt seuraavat automaattisesti virtuaalikoneita ilman palomuurimuutoksia.

 

SUOMESTA SUOMALAISTEN AMMATTILAISTEN TOIMESTA

Lioncloud-palvelu tuotetaan Suomen turvallisimmista konesaleista, turvatarkastettujen asiantuntijoiden toimesta. Voit luottaa siihen, että tietosi on turvallisesti tallessa ja ylläpidetty.

Pilviblogit

UUDET HAITTAOHJELMAT VAATIVAT UUSIA TAPOJA SUOJAUTUA

Haittaohjelmat eivät siis ole pelkästään kiusallisia ja vaikeuta organisaatioiden toimintaa, vaan ne voivat joissain tapauksissa aiheuttaa jopa vakavaa uhkaa ihmisten terveydelle, kun ne pääsevät saastuttamaan yhteiskunnan kannalta merkittäviä järjestelmiä. Lue lisää.

OHJELMISTO-OHJATUN KONESALIPALVELUN TOTEUTUS JA HYÖDYT

Konesalitoteutuksia koskevissa keskusteluissa olen kiinnittänyt huomiota, että konesaleihin liittyviä osa-alueita käsitellään usein erillisinä komponentteina, vaikka niitä olisi järkevää käsitellä yhtenäisenä kokonaisuutena. Palvelinten virtualisointi on lähes kaikille organisaatioille tuttua jo usean vuoden ajalta, mutta tallennuksen ja verkkojen virtualisointi on monille vielä uusia asioita. Tämän takia näitä asioita ei välttämättä osata huomioida yhtenä kokonaisuutena konesali-investointeja/-kilpailutuksia tehtäessä. Lue lisää Timo Tuulisen blogista.

TIETOTURVAN VAHVISTAMINEN ZERO TRUST -POLITIIKAN JA MIKROSEGMENTOINNIN AVULLA

Laajamittaiset onnistuneet hyökkäykset ovat osoittaneet, että monet tällä hetkellä käytetyistä tietoturvatoteutuksista ja -mekanismeista eivät enää riitä nykyajan haittaohjelmia ja rikollisten käyttämiä teknologioita vastaan. Mitä pitäisi tehdä toisin? Lue lisää Timo Tuulisen blogista.

 

Lioncloud-myynti

Arttu Hakala
Myynti, Pilvipalvelut
+358 40 542 4558
neggh.unxnyn@pvavn.sv
Kristian Nieminen
Johtaja, Pilvipalvelut
+358 50 377 7970
xevfgvna.avrzvara@pvavn.sv