Tilaa uutiskirjeemme
Tilaa uutiskirjeemme

Valvonta, mittaus ja monitorointi

Työkalut digitaalisten palveluiden mittaukseen ja valvontaan

IT-organisaatiot kohtaavat uusia haasteita jatkuvasti. Mordernit teknologiat, kuten SDN, verkkojen ja palvelinten virtualisointi, mikropalvelut sekä sovellusten väliset integraatiot, yleistyvät ja mahdollistavat uudenlaisia tapoja rakentaa digitaalisia palveluja.

Digitaaliset palvelut ovat entistä kriittisempi osa yritysten liiketoimintaa, joten on erittäin tärkeää valvoa palveluiden ja niihin liittyvien komponenttien toimintaa. Cinian mittaus- ja valvontaratkaisut tarjoavat työkalut asiantuntijoille, palvelupäälliköille, Helpdeskeille ja IT-johdolle.

cEYE

Cinia cEye on valvontaratkaisu, jolla valvotaan ICT-infrastruktuuria sekä palveluja päästä päähän. Se tarjoaa kokonaisvaltaisen näkymän palvelujen laatuun ja niiden tuottamiseen liittyviin komponentteihin.

cEye valvoo palvelujen toimivuutta loppukäyttäjien näkökulmasta, ovat palvelut sitten julkisessa pilvessä tai yksityisessä pilvessä. cEyella voidaan valvoa tietokantoja, järjestelmien välisiä integraatioita, web-palveluita sekä simuloida loppukäyttäjien sovelluskäyttöä. Kattavan ja tarkan valvonnan avulla on mahdollista rajata ongelmat ja palauttaa nopeasti palvelujen käytettävyys.

cEye valvoo ICT-ympäristöäsi myös silloin, kun käyttäjät eivät käytä verkkoa ja palveluja. Tämä mahdollistaa ongelmien havaitsemisen ennen kuin ne näkyvät loppukäyttäjille.

cLOG

Cinia cLog on työkalu järjestelmien tuottamien lokien vastaanottoon ja analysointiin. cLogin avulla voidaan helposti luoda näkymiä eri lokityypeille ja niiden avulla analysoida tapahtumia sekä seurata trendejä.

cLog pystyy vastaanottamaan ja käsittelemään todella suuria datamääriä. Lokeja analysoimalla voidaan ymmärtää mitä järjestelmissä tapahtuu ja havaita ongelmia. Mitä kompleksisempi järjestelmä, sitä enemmän lokeista on hyötyä.

KAIKEN KATTAVA NÄKYMÄ ICT-YMPÄRISTÖÖSI JA PALVELUIHIN

cEye- ja cLog-työkalut voidaan liittää yhteen, jolloin saat käyttöösi saumattoman, toimittajariippumattoman näkymän ICT-ympäristöösi ja palveluihin.

 • Johdon näkymät palveluiden toimivuuteen ja palvelutasoihin
 • Kumppanien seuranta ja johtaminen käytettävyys- ja laaturaporteilla
 • Helppokäyttöiset ja selkeät Helpdesk-näkymät palveluiden tilaan sekä vastuutahon kohdentamiseen
 • Asiantuntijoille yksityiskohtaiset näkymät ja hälytykset laitetasolla juurisyiden paikallistamiseen
 • Monitoimittajaympäristöjen valvonta
 • Tehokas ja helppokäyttöinen tiedon ryhmittely
 • Hajautettu mittalaiteympäristö hyödyntäen fyysisiä tai virtuaalisia mittalaitteita
 • Päästä päähän verkon ja palveluiden laatumittaukset
 • Käyttäjäsimulointi sovellusten toimivuuden ja laadun seurantaan
 • Globaalit mittapisteet
 • Mittalaitteiden keskitetty hallinta

KORRELAATIO YMPÄRISTÖJEN VALVONNAN JA SOVELLUSMITTAUSTEN VÄLILLÄ ONGELMAKOHTIEN PAIKANTAMISEEN

 • Tietoliikenne- ja palvelininfrastruktuuri
 • Sovellukset
 • Integraatiot
 • Pilvipalvelut: private, public ja hybrid cloud –ympäristöt
 • Virtuaaliympäristöt

Ota yhteyttä

Jari Vallin
Senior Quality Consultant
+358 40 522 4050

Simo Schroderus
Senior Quality Consultant
+358 50 591 5773

etunimi.sukunimi@cinia.fi