Cinia cLog

Ratkaisu järjestelmien tuottamien lokien vastaanottoon ja analysointiin

Tapahtuuko järjestelmissä joskus selittämättömiä asioita ja mietit ”Mitä?”, ”Milloin?”, ”Miksi?”, ”Mistä”, ”Minne?” ja ”Kuka?”. Cinia cLog -lokienhallinnan avulla on mahdollista vastata näihin kysymyksiin ja siten saada ymmärrystä, mitä järjestelmissä oikeasti tapahtuu. Lokienhallintatyökalu on tehokas tapa ympäristön nykytilan seurantaan - tarvittaessa saadaan selville myös menneitä tapahtumia.

Lokienhallinta arjen haasteisiin

Lokienhallintaa pidetään tärkeämpänä kuin jokin aika sitten. Osaltaan tähän vaikuttaa VAHTI- ja KATAKRI-määritykset, uusi EU:n tietosuojalaki sekä erilaiset vaatimusmäärittelyt ja auditoinnit - lokituksen täytyy olla riittävällä tasolla. Lokien tärkeys perinteisen valvonnan tukena on myös yleistymässä ja on havaittu, että yhdessä nämä kaksi luovat laajemman kuvan ympäristön tapahtumista. Nykyään digitaalisten palveluympäristöjen kaikki osat, verkkolaitteista sovelluksiin, lokittavat ja kertovat tilatietoja, erilaisia tapahtumia ja mahdollisia poikkeamia.

Juuri oikeanlainen ratkaisu

Cinia cLog -lokienhallintapalvelu pohjautuu avoimen lähdekoodin työkaluihin. Cinian tarjoama palvelu sisältää asiakkaalle toimitettavan keskitetyn lokienhallintajärjestelmän lisäksi nimetyn asiantuntijan, joka käy lokitustarpeen läpi yhdessä asiakkaan kanssa. Palvelussa kohtaavat tehokkaasti Cinian asiantuntijan osaaminen ja kokemus lokienhallintatyökaluun ja lokeihin, sekä asiakkaan tarpeet lokienhallintaan liittyen. Emme toimita pelkkää työkalua, vaan aidosti ratkaisun lokienhallintaan.

Cinia cLog tuo kaikkien laitteiden lokit saman käyttöliittymän taakse, jolloin tiedon etsiminen helpottuu ja nopeutuu. Ajatellaan vaikka yleisimpiä hakukoneita; kirjoitat hakukenttään halutun asian ja hakukone tarjoaa hakusanaan liittyviä hakutuloksia useista eri lähteistä. Voisi sanoa, että lokienhallinnassa on sama idea - tapahtumien, virheiden ja poikkeaminen etsiminen useista eri lokilähteistä samanaikaisesti.

Kokonaisvaltaisen näkymän mahdollistamiseksi Cinia cLog -lokienhallinta voidaan integroida suoraan osaksi esimerkiksi Cinia cEye -valvontaratkaisua, jolloin nämä kaksi työkalua täydentävät toisiaan.

Kysy lisää, autamme mielellämme!

Jan Forss
Account Manager, Tietoverkkopalvelut
+358 40 922 3120
rghavzv.fhxhavzv@pvavn.sv
Jukka Kontula
Myyntijohtaja, Tietoverkkopalvelut
+358 40 592 4564
rghavzv.fhxhavzv@pvavn.sv
Tuomas Yli-Suvanto
Business Manager, Tietoverkkopalvelut
+358 40 862 1061
rghavzv.fhxhavzv@pvavn.sv