Cinia cLog

Ratkaisu järjestelmien tuottamien lokien vastaanottoon ja analysointiin

Tapahtuuko järjestelmissä joskus selittämättömiä asioita ja mietit ”Mitä?”, ”Milloin?”, ”Miksi?”, ”Mistä”, ”Minne?” ja ”Kuka?”. Cinia cLog -lokienhallinnan avulla on mahdollista vastata näihin kysymyksiin ja siten saada ymmärrystä, mitä järjestelmissä oikeasti tapahtuu. Lokienhallintatyökalu on tehokas tapa ympäristön nykytilan seurantaan - tarvittaessa saadaan selville myös menneitä tapahtumia.

LOKIENHALLINTA ARJEN HAASTEISIIN

Lokienhallintaa pidetään tärkeämpänä kuin jokin aika sitten. Osaltaan tähän vaikuttaa VAHTI- ja KATAKRI-määritykset, uusi EU:n tietosuojalaki sekä erilaiset vaatimusmäärittelyt ja auditoinnit - lokituksen täytyy olla riittävällä tasolla. Lokien tärkeys perinteisen valvonnan tukena on myös yleistymässä ja on havaittu, että yhdessä nämä kaksi luovat laajemman kuvan ympäristön tapahtumista. Nykyään kaikki ympäristön osat, verkkolaitteista sovelluksiin, lokittavat ja kertovat tilatietoja, erilaisia tapahtumia ja mahdollisia poikkeamia.

JUURI OIKEANLAINEN RATKAISU

Cinia cLog -lokienhallintapalvelu pohjautuu avoimen lähdekoodin työkaluihin. Cinian tarjoama palvelu sisältää asiakkaalle toimitettavan keskitetyn lokienhallintajärjestelmän lisäksi nimetyn asiantuntijan, joka käy lokitustarpeen läpi yhdessä asiakkaan kanssa. Palvelussa kohtaavat tehokkaasti Cinian asiantuntijan osaaminen ja kokemus lokienhallintatyökaluun ja lokeihin, sekä asiakkaan tarpeet lokienhallintaan liittyen. Emme toimita pelkkää työkalua, vaan aidosti ratkaisun lokienhallintaan.

Cinia cLog tuo kaikkien laitteiden lokit saman käyttöliittymän taakse, jolloin tiedon etsiminen helpottuu ja nopeutuu. Ajatellaan vaikka yleisimpiä hakukoneita; kirjoitat hakukenttään halutun asian ja hakukone tarjoaa hakusanaan liittyviä hakutuloksia useista eri lähteistä. Voisi sanoa, että lokienhallinnassa on sama idea - tapahtumien, virheiden ja poikkeaminen etsiminen useista eri lokilähteistä samanaikaisesti.

Kokonaisvaltaisen näkymän mahdollistamiseksi Cinia cLog -lokienhallinta voidaan integroida suoraan osaksi esimerkiksi Cinia cEye -valvontaratkaisua, jolloin nämä kaksi työkalua täydentävät toisiaan.

Kysy lisää, autamme mielellämme!

Olli Aaltonen
Myyntipäällikkö, Tietoverkkopalvelut
+358 50 342 8019
rghavzv.fhxhavzv@pvavn.sv
Jussi Kiuru
Myyntijohtaja, Tietoverkkopalvelut
+358 40 187 2130
rghavzv.fhxhavzv@pvavn.sv
Atte Sipilä
Myyntipäällikkö, Pilviyhteydet, Tietoverkkopalvelut
+358 40 512 4773
rghavzv.fhxhavzv@pvavn.sv