Toimipisteiden väliset yhteydet

Cinia cVPN ja cLAN – Digitaalisen yritystoiminnan selkäranka

Liiketoiminnan digitalisoituessa luotettavien ja laadukkaiden tietoliikenneyhteyksien merkitys kasvaa entisestään. Liiketoiminnan kannalta digitaalisten palveluiden käytettävyys on ensiarvoista ja usein jopa täysin kriittistä. Palveluita tuotetaan lähes aina monitoimittajaympäristössä. Sisäisiä ja ulkoisia palveluita käytetään saumattomasti, riippumatta siitä millaisessa toimipisteessä käyttäjät ovat. Muuttuvassa ja erilaisia tarpeita sisältävässä ympäristössä myös tietoliikennepalveluiden tulee olla laadukkaita, luotettavia ja soveltua kaikkiin käyttötarpeisiin.

Cinia cVPN on tietoliikenneverkkopalvelu, jota käytetään maantieteellisesti erillään olevien lähiverkkojen yhdistämiseen. Palvelussa muodostetaan esimerkiksi asiakkaan toimipisteistä yksi tietoliikenneverkkokokonaisuus.

Tietoliikenneverkkoa voidaan jakaa yhteen tai useampaan virtuaaliverkkoon asiakkaan tarpeen mukaan. Palvelun osana voi olla kiinteitä- tai langattomia liittymiä tai yhdysliikennettä kolmansille osapuolille, esimerkiksi konesali- tai pilvipalvelutuottajat. Kiinteät yhteydet tarjoavat matalat ja ennalta tiedossa olevat viiveet ja kapasiteetin. Liittymät voidaan varmistaa kiintein tai langattomin varayhteyksin. Palvelu tukee liikenteen priorisointia, jolloin asiakkaan määrittämät kriittiset sovellukset saavat etuoikeuden ruuhkatilanteessa.

cVPN-liittymät valvotaan Cinian omalla 24/7-verkonvalvontajärjestelmällä ja viankorjaukseen on saatavilla useita erilaisia SLA-tasoja.

CINIA cVPN -PALVELUN HYÖDYT

 • Yhdistää toimipisteesi, käyttäjäsi ja palvelut yhdeksi hallituksi verkkokokonaisuudeksi
 • Laajakaistainen palvelu skaalautuu nopeasti nykyisiin ja tulevaisuuden kapasiteettitarpeisiin
 • Tietoturva. Cinian tietoturvakäytännöt ja suojattu infrastruktuuri lisää suojaa kyberhyökkäyksiä vastaan
 • Pienet ja ennalta tiedossa olevat viiveet parantavat yrityksen palveluiden käyttäjäkokemusta
 • Mahdollistaa suorat yhteydet yksityisiin ja julkisiin pilvipalveluihin
 • Palvelukokonaisuus on muokattavissa ja sovitettavissa liiketoimintatarpeisiin toimipistekohtaisesti
 • Toimintavarmuuden takaavat useat toteutuksen ja palvelun tekniset varmistustavat
 • Korkeat SLA-tasot varmistavat palvelun soveltuvuuden myös kriittisiin liiketoimintatarpeisiin

 

 • Kaikille Cinian palveluille yhteinen asiantunteva asiakaspalvelu on käytettävissäsi aina kun sitä tarvitset
 • Palvelu on laajennettavissa haja-asutusalueille tai liikkuviin ajoneuvoihin langattomilla ratkaisuilla
 • Cinian asiantuntijat auttavat verkkojen mahdollistamien uusien liiketoimintamallien kehittämisessä
 • Läpinäkyvyys. Voit seurata palveluntilaa, palvelupyyntöjä ja raportteja ajantasaisesta Extranet-palvelusta

CINIA cVPN -PALVELU LYHYESTI

 • Tietoliikenteen välitys ja reititys sopimuksen mukaisella liityntänopeuksilla (2Mbps – 10Gbps) liittymien välillä.
 • Kriittisiin kohteisiin liittymät myös kahdennettuna ja varmistettuna.
 • Virtuaaliverkot (VRF). Lukumäärä määräytyy valitun tuotteen perusteella
 • Cinian toimittamat asiakkaan toimipisteisiin sijoitettavat päätelaitteet
 • Tukee julkisia tai yksityisiä IPv4-osoitteita.
 • IPv6-tuki.
 • Valvonta ja viankorjaus sovitun palvelutason (SLA) mukaisesti
 • Palvelun hallinta
 • Keskitetty 24/7/365-palveleva asiakaspalvelu kaikille asiakkaan hankkimille Cinia-palveluille.

CINIA cLAN

Toimipisteiden välisten yhteyksien lisäksi toteutamme yritysten lähiverkkoratkaisut toimistoihin ja erilaisiin toimipisteisiin. Cinian lähiverkkoratkaisujen avulla asiakas voi ulkoistaa lähiverkkoympäristönsä Cinialle, jolloin Cinia huolehtii lähiverkosta kokonaisvaltaisesti aina teknologiavalintoihin asti. Lähiverkko on nopea, luotettava ja turvallinen tapa kytkeytyä yhteisiin palveluihin ja Cinian erikoistuminen kriittisiin tuotantoverkkoihin takaa kyvykkyyden täyttää korkeatkin toimivuusvaateet.

Cinia cLAN on asiakaskohtainen kokonaispalvelu, joka koostuu aktiivilaitteista, toimitusprojektista ja hallintapalvelusta. Cinian lähiverkkopalvelujen tuottama ratkaisu tuo asiakkaan käyttöön nykyaikaisen, luotettavan ja suorituskykyisen ratkaisun vuosiksi eteenpäin. Jatkuvan kehityksen periaatteiden mukaisesti Cinia takaa teknologiaosaamisellaan jatkuvan kehitysprosessin lähiverkkoratkaisuilleen.

CINIA cLAN -PALVELU LYHYESTI

 • Suorituskykyinen ja moderni toimistojen lähiverkko asiakastarpeeseen räätälöitynä
 • Kokonaisvaltainen avaimet käteen –ratkaisu
 • Jatkuva kehitysprosessi
 • 24/7-valvonta ja hallinta

Ota yhteyttä

Olli Aaltonen
Myyntipäällikkö, Tietoverkkopalvelut
+358 50 342 8019
byyv.nnygbara@pvavn.sv