Cinia cMatrix - Suora yhteys pilvipalveluihin

Pilvipalveluiden käyttäminen on ajankohtaista yhä useammassa organisaatiossa. Palveluiden hankkiminen pilvestä on monellakin tapaa houkutteleva ajatus. Yleisimmät kannustimet liittyvät uusien palveluiden kehittämiseen sekä infrastuktuurin kustannustehokkuuteen ja joustavuuteen.

Pilvipalveluihin siirtymistä voi kuitenkin joskus jarruttaa yhteyksien nopeus, varsinkin puhuttaessa niin sanotuista latenssikriittisistä palveluista. Yleisesti voidaankin sanoa, että pilvipalveluiden laatu on suoraan liitoksissa luotettaviin ja nopeisiin yhteyksiin. Julkisiin pilvipalveluihin yhdistytään tyypillisesti internetin välityksellä, mikä taas tuo omat haasteensa palvelun nopeaan saavutettavuuteen ja viiveisiin.


"Pilvipalvelujen käytettävyyden ja laadun kannalta nopeat, turvalliset sekä luotettavat yhteydet ovat keskeinen tekijä".

TURVALLINEN MOOTTORITIE PILVEEN

Cinia cMatrix -pilviyhteyspalvelu mahdollistaa oman, internet-verkosta riippumattoman, tietoturvallisen kaistan julkisiin pilvipalveluihin.

 • Julkista verkkoa korkeamman tietoturvan ja palvelutason
 • Alemmat viiveet, tasaisen laadun sekä nopeammat yhteydet
 • Joustavat, päästä - päähän seurattavat, ja valvotut yhteydet, joissa yhdistyvät kustannustehokkuus sekä tasalaatuisten yhteyksien tuoma palvelutasotakuu

NOPEAT YHTEYDET

Palvelu hyödyntää Cinian omaa runkoverkkoa sekä nopeaa ja maantieteellisesti suoraa merikaapeliyhteyttä Suomesta Keski-Euroopan konesaleihin, mikä mahdollistaa yhteyksien matalat latenssit. Cinia cMatrix -yhteyspalvelun avulla saat suorat internet-verkosta riippumattomat ja asiakaskohtaiset yhteydet eri pilvipalvelutarjoajien lokaatioihin Euroopassa: Tukholma, Frankfurt, Amsterdam, Lontoo, Dublin.


Katso Cinian verkkokartta

 

SAAVUTETTAVAT PILVIPALVELUT

Cinia cMatrix -palvelun kautta saavutettavat pilvipalvelut ovat tällä hetkellä:

 • Amazon Web Services (AWS)
 • Microsoft Azure
 • Google Cloud
 • IBM Cloud
 • Salesforce
 • Oracle
 • Alibaba Cloud
 • Suomalaiset yksityispilvipalvelutuottajat, sekä ICT-talot


Cinia cMatrix -palvelu pahkinänkuoressa

 • Liityntäyhteys asiakkaan verkon tai toimipisteen ja julkisen pilvipalvelun välillä, tarvittaessa varmistettuna
 • Cinia cMatrix -virtuaaliyhteydet eri nopeuksilla (50 Mbps – 1 Gbps) pilvipalvelutarjoajien eri lokaatioihin Euroopassa: Tukholma, Frankfurt, Amsterdam, Lontoo, Dublin
 • Yhteyksien rajoittamaton datasiirto
 • Palvelunäkymä ja raportointi (SLA)
 • Useiden palvelutarjoajien kytkeminen saman fyysisen yhteyden kautta on myös mahdollista

 

Lataa Cinia cMatrix -esite tästä. 


Blogi

KYBERTURVALLISUUS PILVIPALVELUISSA

Pilvipalvelujen käyttö eri organisaatioissa on lisääntynyt voimakkaasti viime vuosina, ja tämä kehitys näyttää edelleen jatkuvan. Pilvipalvelun edut ovat kiistattomia, mutta palvelujen turvallisuus kuitenkin puhututtaa ja mietityttää. Pilvipalvelun turvallisuudesta keskusteltaessa keskitytään usein palveluntuottajan konesaleihin, siellä olevien ohjelmistojen ja datan turvallisuuteen. Tiesitkö, että myös tietoliikenneratkaisulla on merkittävä osuus palvelun käytön turvallisuudessa?  Lue lisää blogista.

 

Ota yhteyttä

Jan Forss
Account Manager, Tietoverkkopalvelut
+358 40 922 3120
rghavzv.fhxhavzv@pvavn.sv
Jukka Kontula
Myyntipäällikkö, Tietoverkkoratkaisut
+358 40 592 4564
rghavzv.fhxhavzv@pvavn.sv
Tuomas Yli-Suvanto
Business Manager, Tietoverkkopalvelut
+358 40 862 1061
rghavzv.fhxhavzv@pvavn.sv