Cinia Tech Review: Front end

Ohjelmistokehitys | Front end -teknologiat 25.3.2020

Mitä front end -teknologioita Cinian ohjelmistoratkaisujen projekteissa käytettiin vuonna 2019? Onko eri toimipisteiden välillä eroja? Entä miltä vuosi 2020 näyttää? Keskustelimme Cinian Ohjelmistoratkaisut-yksikön front end -teknologiaratkaisuista Software Architect Henrik Collinin kanssa.

Ohjelmistoratkaisut-yksikössä toteutetaan asiakkaille räätälöityjä ohjelmistoja sekä digitaalisia palveluita niin yksityiselle kuin myös julkisellekin sektorille. Tuottamiimme ohjelmistoratkaisuihin ja palveluihin kohdistuu tavanomaista korkeampia vaatimuksia käytettävyyden, suorituskyvyn ja tietoturvan suhteen. Asiakkaitamme ovat muun muassa TAYS, Erillisverkot, Icare, AGCO, Cloudia, IISY, Antti-Teollisuus, Enerkey jne.

Projektien teknologiaratkaisut tehdään aina yhteistyössä asiakkaan ja projektitiimin kanssa. Kuhunkin projektiin pyritään löytämään parhaat, soveltuvimmat sekä tiimin osaamista ja mielenkiintoa vastaavat teknologiat. "Aina ei mennä tutuilla ja turvallisilla valinnoilla, vaan uusiakin ratkaisuja voidaan kokeilla ", kertoo Collin.

Katsaus viime vuoteen

Front end -teknologioissa React näyttelee keskeistä roolia Cinian projektien front end -ratkaisuna (kuva 1). Projekteista löytyy kuitenkin myös kattava kirjo muita ratkaisuja. Tämä tuli oivasti esiin projektitiimeille tehdyssä kyselyssä, Collin kertoo. ”Kyselyssä pyysimme heitä listaamaan keskeisimpiä vuoden 2019 projektien front end -teknologiaratkaisuja. Mainintoja tuli mitä moninaisimmista teknologioista: mukana oli niin mobiilipuolen Android- ja IOS-alustoja, kuin myös perinteisempiä työpöytäsovellusratkaisuja, kuten Swing ja JavaFX” Collin kuvailee.

Kuva 1: Valtaosa Cinian ohjelmistoratkaisujen projekteista tuotetaan selainympäristöön. Frameworkina projekteissa on pääsääntöisesti React.

Cinian Front End Task Forcen vetäjä Collin kertoo, että vuosi 2019 oli melko rauhallista aikaa, vaikka front end -teknologioiden kehitystahti on välillä ollut suorastaan hengästyttävää. Maailmalla suurin osa projekteista toteutettiin jollakin kolmesta pääkirjastosta: React, Angular tai Vue (katso esim. https://2019.stateofjs.com/front-end-frameworks/), mutta vääntöä kommuunissa saadaan Collinin mukaan aikaan sitten muilla osa-alueilla, esimerkiksi ohjelmointikielissä ja komponenttikirjastoissa. Collinin mukaan Cinian projekteissa React oli ylivoimainen ykkönen uusissa projekteissa, eikä tähän ole muutosta nähtävissä ainakaan vuoden 2020 aikana. ”TypeScriptin nousu oli viime vuoden selkein edistysaskel”, hän summaa (kuva 2).

Kuva 2: TypeScript on noussut JavaScriptin ohi front end -ohjelmointikielissä Cinialla ja on käytössä yli puolessa projekteistamme.

Collinin vetämän Task Forcen tehtävä on kehittää ja tukea Cinialla tehtävien projektien laatua, auttaa ja kouluttaa projekteissa toimivia kehittäjiä, sekä yrittää poistaa esteitä projektien onnistumisen tieltä. Collin kertoo, että Task Forcen tehtävä on miettiä myös niitä tylsempiä asioita, kuten lisenssiehtoja ja projektien ylläpitoa, jotta projektien kehitystiimit voivat keskittyä siihen olennaiseen eli kehitystyöhön. Collin muistuttaa, että on myös erittäin tärkeää, että ryhmään kuuluu jäseniä kaikista Cinian ohjelmistoratkaisuyksiköistä, jotta tieto ja osaaminen saadaan mahdollisimman jouhevasti siirrettyä paikkakunnalta toiselle. Cinian ohjelmistoratkaisuilla on toimipisteet Helsingissä, Tampereella sekä Jyväskylässä.

Entä kuluva vuosi 2020?

Collin kertoo, että vuoden 2020 näkymät ovat teknologiamielessä suora jatko-osa vuodelle 2019. React ja TypeScript ovat tärkeimmät teknologiaratkaisut ja niihin panostetaan myös Cinialla entistä vahvemmin vuoden aikana niin koulutusten kuin sisäisten kehityshankkeiden muodossa. ”Cinian asiakkaiden tarpeisiin nykyiset työkalut sopivat hyvin, mutta on tärkeää myös seurata aktiivisesti sitä, mihin suuntaan teknologiaratkaisut kehittyvät. Vuosi 2020 voi nostaa Svelten tosissaan isojen kirjastojen haastajaksi, varsinkin sellaisissa ratkaisuissa, joissa koodin tehokkuus ja kompaktius ovat tärkeää”, Collin päättää.

  • Ilona Lapinkylä, Competence & Culture Specialist, Cinian ohjelmistoratkaisut

 

Haluatko kehittyä devaajana joukossamme?

Meillä on tälläkin hetkellä useita avoimia työpaikkoja erilaisiin rooleihin. Katso avoimet työpaikkamme!

Software Architect Henrik Collin on pitkän linjan front end -arkkitehti ja ohjelmistoalan moniosaaja. Hänellä on vuosien kokemus front end -kehitystyöstä, lisäksi hän on työskennellyt myös myynnin parissa.