Tilaa uutiskirjeemme
Tilaa uutiskirjeemme

OMISTUS

Cinia Oy:n omistajat ovat

  • Suomen valtio 77,528 %
  • Keskinäinen eläkevakuutus Ilmarinen 11,236 %
  • OP Vakuutus Oy 5,618 %
  • OP-Eläkekassa 5,618 %

YLEISTIEDOT YHTIÖSSÄ

Cinia-konserni on suomalainen verkko-, ohjelmisto- ja pilvipalveluita tarjoava tietoliikenteen ja tietotekniikan monialayritys. Cinia toimii teleoperaattorina ja tuottaa monipuolisesti tietoliikenteen asiantuntija- ja yhteyspalveluita sekä tietoliikenneintensiivisten järjestelmien ja ohjelmistojen kehittämisen palveluita. Cinia operoi omistamiaan tai asiakkaidensa omistamia tietoliikenneverkkoja. Cinian asiakkaat ovat pääsääntöisesti yhteiskunnalle kriittisten palveluiden tuottajia.

Cinian syntymiseen on merkittävästi vaikuttanut Suomen valtion tahto ja päätös vahvistaa Suomen kansainvälisiä tietoliikenneyhteyksiä. Governia Oy hankki omistukseensa vuonna 2013 Corenet Oy:n, jonka verkko-omaisuus ja liiketoiminta ovat keskeinen osa nykyistä Cinia-konsernia. Suomen valtion täysin omistama Governia Oy osti Corenet Oy:n TDC Oy:ltä ja VR-Yhtymältä joulukuussa 2013. 2.12.2014 solmitun sopimuksen mukaan Corenet Oy:n omistajaksi uusannilla tulivat Ilmarinen ja OP-ryhmä.

Governia Oy:n tytäryhtiö Cinia Group Oy siirrettiin valtion suoraan omistukseen 1.9.2017. Samalla Cinia Group Oy:n omistajaohjaus siirtyi liikenne- ja viestintäministeriölle. Valtion ohella Cinian omistajina ovat edelleen Ilmarinen ja OP Ryhmä.

Cinia-konserniin perustettiin C-Lion1 Oy, joka sai tehtäväkseen rakennuttaa omistukseensa merenalaisen Suomesta Saksaan kulkevan tietoliikennekaapelijärjestelmän.

Cinia-konserni muodostui vuoden 2015 alussa. Konserni muodostuu emoyhtiö Cinia Group Oy:stä (entinen Corenet Oy) ja emoyhtiön 100 %:sesti omistamista tytäryhtiöistä Cinia One Oy ja Cinia Cloud Oy. Cinia One Oy:llä on tytäryhtiö Kilosoft Group Oy (nykyisin Cinia Solutions Oy) ja Cinia Cloud Oy:llä tytäryhtiö C-Lion1 Oy.

Cinia Cloud Oy omistaa 99,9 %:a Suomen ja Saksan välisen merenalaisen tietoliikennekaapelin omistavasta yhtiöstä C-Lion1 Oy, joka on perustettu 29.12.2014. Vähemmistöomistajana C-Lion1 Oy:ssä on Governia Oy, joka omistaa yhden (1) A-osakkeen. A-osakkeeseen liittyy omistusoikeudesta poikkeava ja yhtiöjärjestykseen perustuva oikeus kahteen kuitupariin C-Lion1 Oy:n merikaapelissa ja oikeus etuoikeutettuun osinkoon.

Saksaan perustettiin 16.4.2015 Cinia Cloud Oy:lle tytäryhtiö Cinia Cloud GmbH, jonka tehtävänä on varmistaa Saksan lainsäädännön vaatimukset Cinia-konsernin liiketoimintojen toteuttamisessa hallinnollisesti. Yhtiö muun muassa omistaa tai vuokraa Saksassa Cinian tietoliikenneverkon laitetiloja.