Ajankohtaista

Cinia julkisti uuden organisaatiorakenteen

Uutiset 18.11.2015

Cinian uusi organisaatio rakentuu kahdesta liiketoiminta-alueesta. Digital Infrastructure Services (DIS) keskittyy digitaalisen infrastruktuurin palveluihin ja Digital Society Solutions (DSS) digitaalisen infrastruktuurin päälle rakennettaviin palveluihin ja järjestelmiin.

DIS-liiketoiminta vastaa digitaalisen infrastruktuurin palveluiden myynnistä, toimittamisesta ja tuottamisesta sekä kotimaisille että kansainvälisille asiakkaille. DIS-liiketoiminta perustuu verkkoinfrastruktuuriin jo tehtyihin ja jatkossa tehtäviin merkittäviin investointeihin.

DSS-liiketoiminta vastaa digitaalisen infrastruktuurin päälle rakennettavien palveluiden ja järjestelmien myynnistä sekä yksityisen että julkisen sektorin asiakkaille. DSS-liiketoiminnan perustana on vahva tekninen osaaminen ja asiakaslähtöinen toimintamalli, joiden avulla asiakkaille toteutetaan heidän toiminnalleen kriittisiä digitalisaatioratkaisuja.


Muutosprosessin osana Cinia-konserniin kuuluvissa yhtiöissä Cinia Group Oy, Cinia One Oy ja Cinia Cloud Oy käytiin yhteistoimintalain mukaiset neuvottelut, jotka koskivat yhtiöiden koko henkilöstöä. Neuvottelujen tuloksena 24 työtehtävää lakkaa, kun vähennystarpeeksi ennakoitiin enintään 35 henkilöä. Neuvottelut eivät koskeneet konserniin kuuluvan Kilosoft Group Oy:n henkilöstöä.

Siirtyminen uuteen organisaatiomalliin on jo aloitettu. Organisaatiomuutosten jälkeen Cinia työllistää noin 195 henkilöä ja keskittyy sekä nykyisten että uusien asiakkaiden palvelemiseen kilpailukykyisesti ja kannattavasti.

Lisätietoja: 

Ari-Jussi Knaapila, toimitusjohtaja, Cinia Group Oy
Puhelin: +358 50 2179
Email: aj.knaapila@cinia.fi

Jaa