Skip to main content

Tietosuojaseloste ja evästeet

Tutustu Cinian asiakas- ja päättäjärekisterin tietosuojaselosteeseen sekä evästekäytäntöihin.

Pattern-hero2

Cinian asiakas- ja päättäjärekisteri

Päivitetty 29.11.2021

1. Rekisterinpitäjä

Cinia Oy (y-tunnus: 1465341-6)
Ilmalantori 1
00240 Helsinki

2. Yhteydenotot

Cinia Oy
Ilmalantori 1
00240 Helsinki
viestinta(at)cinia.fi

3. Rekisterin nimi

Cinia Oy:n ja sen konserniyhtiöiden (”Cinia”) asiakas- ja päättäjärekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja peruste

Rekisterinpitäjä käsittelee henkilötietoja seuraaviin käyttötarkoituksiin:
 • Tuotteiden ja palveluiden toimittaminen
 • Asiakassuhteen luominen, hoitaminen, ylläpito ja kehittäminen
 • Liiketoiminnan, tuotteiden ja palveluiden suunnittelu ja kehittäminen
 • Tyytyväisyystutkimukset ja muu vastaava viestintä
 • Mielipide- ja markkinatutkimukset ja muiden tapahtumien järjestäminen
 • Tuotteiden ja palvelujen suoramarkkinointi ja sen kohdentaminen (ml. uutiskirjeen lähettäminen) puhelimitse, kirjeitse, sähköpostilla, tekstiviestillä ja muuten sähköisesti
 • Analysointi, profilointi, segmentointi ja tilastointi edellä mainittuja käyttötarkoituksia varten
 • Rekrytointiin liittyvä markkinointi  (Rekrytoinnin tietosuojakäytännöt on kuvattu rekrytoinnin tietosuojaselosteessa)

Henkilötietojen käsittelyn perusteina ovat:

 • Rekisterinpitäjän ja sen asiakkaana tai yhteistyökumppanina olevan yrityksen tai yhteisön välisen sopimuksen täytäntöönpano tai sopimuksen tekemistä edeltävien toimenpiteiden toteuttaminen rekisteröidyn pyynnöstä
 • Rekisterinpitäjän oikeutettu etu hoitaa asiakas- ja muita suhteitaan
 • Rekisterinpitäjän oikeutettu etu suoramarkkinoida tuotteitaan ja palvelujaan nykyisten ja potentiaalisten yritysasiakkaiden kontaktihenkilöille
 • Lainsäädäntöön perustuvien rekisterinpitäjän velvollisuuksien hoitaminen
 • Suostumus
5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteri sisältää seuraavia tietoja nykyisten ja potentiaalisten asiakas- ja yhteistyökumppaneiden päättäjistä ja yhteyshenkilöistä:
 • Perustiedot rekisteröidystä, kuten yrityksen edustajan/edustajien yhteystiedot (nimi, sähköposti ja puhelinnumero, tehtävänimike ja/tai vastuualue)
 • Tehtäviä ja asemaa elinkeinoelämässä tai julkisessa tehtävässä koskevat tiedot, ammatilliset kiinnostuksen kohteet, muut rekisteröidyn ilmoittamat tiedot
 • Palautteet ja yhteydenotot, sähköpostit, sähköiset asiointilomakkeet, chat-keskustelut, puhelutallenteet
 • Asiakkuuteen ja sopimuksiin liittyvät tiedot (kuten sopimusta, tilausta sekä voimassaolevia ja päättyneitä palveluja koskevat tiedot, asiointitiedot, kirjeenvaihto ja muut yhteydenotot sekä markkinointiin liittyvät tiedot)
 • Rekisteröityyn kohdistetut markkinointitoimenpiteet, osallistuminen tapahtumiin, suoramarkkinointikiellot tai suostumukset
 • Palveluihin ja tuotteisiin liittyvät tiedot (kuten tilaus-, voimassaolo-, muutos- ja päättymistiedot, häiriöihin liittyvät tiedot, rekisteröidyn itse antamat tiedot kiinnostuksen kohteista)
 • Viestintäpalveluiden käytön yhteydessä syntyvät tiedot kuten välitystiedot, tieto viestinnän osapuolista, yhteyden tapahtuma-aika, tiedonsiirtoprotokolla, sijaintitieto ja päätelaitetta koskeva tieto
 • Mahdolliset muut rekisteröidyn suostumuksella kerättävät tiedot
6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisterin tiedot kerätään säännönmukaisesti rekisteröidyltä itseltään palveluiden ja verkkosivuston käytön yhteydessä (lue lisää evästekäytännöstämme alla kohdasta Evästeet), yhteydenottojen, sopimuksen neuvottelemisen tai solmimisen tai muun henkilökohtaisen, sähköisen tai puhelinasioinnin yhteydessä sekä tapahtumiin osallistumisen yhteydessä. Lisäksi henkilötietoja voidaan kerätä ja päivittää yleisesti saatavilla olevista tietolähteistä, kuten yritysten verkkosivuilta, kaupparekisteristä, muista julkisista ja yksityisistä rekistereistä, muista vastaavista yritys- ja päättäjärekistereistä sekä muista julkisista ja yksityisistä rekistereistä.

7. Tietojen luovutukset

Tietoja voidaan luovuttaa Cinian yhteistyökumppaneille tai alihankkijoille palveluiden tarjoamiseksi, erillisten toimeksiantojen yhteydessä, esimerkiksi asiakastyytyväisyystutkimusten, tapahtumien järjestäjille tai markkinointitarkoituksiin.

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Osaa henkilötiedoista käsitellään EU:n tai ETA-alueen ulkopuolella Cinian yhteistyökumppanien toimesta. Henkilötietoja siirretään EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja sen asettamissa rajoissa. Jos kohdemaan osalta ei ole päätöstä riittävän tietosuojan tasosta tai jos kyseessä ei ole siirto Yhdysvaltoihin Privacy Shield -järjestelmän mukaisesti, tapahtuu tietojen siirto Euroopan Komission hyväksymiä vakiolausekkeita käyttäen.

9. Henkilötietojen säilytysaika

Rekisterinpitäjä säilyttää tietoja vain niin kauan kuin on tarpeen kunkin käyttötarkoituksen kannalta ja kulloinkin voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti. Lisäksi rekisterinpitäjän voi olla tarpeen säilyttää tietoja pidempään lakisääteisten tai sopimusperusteisten velvoitteiden tai oikeusvaateiden toteuttamiseksi.

10. Rekisterin suojauksen periaatteet

Sopimukset ja muut manuaalisesti käsiteltävät asiakirjat säilytetään lukituissa ja paloturvallisissa säilytystiloissa, joihin on pääsy vain erikseen määritellyillä henkilöillä. Fyysinen pääsy tietoihin on lisäksi estetty kulunvalvonnan sekä muiden turvatoimien avulla.

Sähköisessä muodossa olevat tiedot säilytetään tietojärjestelmissä, joissa käytetään sekä teknisiä että ohjelmallisia keinoja tietoturvallisuuden varmistamiseksi sekä tietojen käytön valvomiseksi. Rekisterin tietojen käyttöoikeus on rajattu tietyille henkilöille heidän tehtäviensä edellyttämässä laajuudessa.

11. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa itseään koskevat henkilörekisteriin tallennetut tiedot sekä oikeus vaatia tietojen oikaisua ja poistamista. Asiaa koskevat pyynnöt tulee toimittaa henkilökohtaisesti tai kirjallisesti kohdassa 2 mainitulle yhteyshenkilölle.

 

Evästekäytäntö

Evästeet (cookies) ovat lyhyitä tekstitiedostoja, jotka tallentuvat verkkosivukävijän laitteen verkkoselaimeen.

Evästeitä on kahta päätyyppiä: istuntoevästeitä ja pysyviä evästeitä.
 • Istuntoevästeet häviävät tietokoneesta heti, kun selain suljetaan
 • Pysyvät evästeet pysyvät tallennettuina tietokoneessa, kunnes ne erikseen poistetaan tai niiden voimassaolo päättyy.

Cinian evästeet

Cinia käyttää verkkosivustollaan evästeitä käyttäjäkokemuksen parantamiseen, sivuston käytön analysoimiseen ja kehittämiseen sekä mainonnan ja viestinnän kohdentamiseen. Verkkosivuston kävijää ei voi tunnistaa pelkkien evästeiden avulla.

Verkkosivustolla käytetään seuraavia evästeitä:
 • HubSpotia käytetään verkkosivuston kävijäseurantaan, sivuston käyttökokemuksen parantamiseen, markkinoinnin automaatioon sekä verkkosivukävijän kielivalinnan tallentamiseen. Tutustu HubSpotin evästeisiin täältä.
 • Googlen tuottamia palveluita kuten Youtubea ja Google Adsia käytetään verkkosivuston kävijäseurantaan sekä mainonnan ja viestinnän kohdentamiseen. Tutustu Googlen evästeisiin täältä.
 • Google Analyticsia käytetään verkkosivuston kävijäseurantaan ja sivuston kehittämiseen. Tutustu Google Analyticsin evästeisiin täältä.
 • Facebookia käytetään verkkosivuston käyttäjäseurantaan sekä mainonnan ja viestinnän kohdentamiseen. Tutustu Facebookin evästeisiin täältä.
 • LinkedIniä käytetään verkkosivuston käyttäjäseurantaan sekä mainonnan ja viestinnän kohdentamiseen. Tutustu LinkedInin evästeisiin täältä.
 • X:ää käytetään verkkosivuston käyttäjäseurantaan. Tutustu X:n evästeisiin täältä.

Ulkopuolisiin palveluihin johtavat linkit Cinian verkkosivustolla saattavat asentaa kävijän koneelle evästeitä, joiden käyttö ei ole Cinian hallittavissa. Evästeiden keräämä tieto saatetaan siirtää ja tallentaa kolmannen osapuolen toimijoiden palvelimille, jotka voivat sijaita EU:n ulkopuolella.
 
Voit rajoittaa evästeiden käyttöä selaimesi asetuksista. Evästeiden rajoittaminen tai kieltäminen saattaa kuitenkin heikentää sivuston toimivuutta.

Lisätietoa

Mikäli haluat lisätietoa Cinian tietosuojakäytännöstä tai jos haluat meidän poistavan kaikki tiedot sinusta, ota meihin yhteyttä viestinta@cinia.fi.

 

Evästeilmoitus ja hyväksynnän muuttaminen (Cookiebot)

Näet alta valitsemasi evästeasetukset. Voit muokata evästeitä klikkaamalla Muuta hyväksyntääsi sekä Peruuta hyväksyntäsi -linkkejä.