Ajankohtaista

Cinia vahvistaa rahoitustaan ja aloittaa merikaapelijärjestelmän rakentamisen

Uutiset 3.12.2014

Suomen ja Keski-Euroopan välisen tietoliikenteen merikaapelijärjestelmän toimittajaksi on valittu Alcatel-Lucent Submarine Networks. Ilmarinen ja OPn vakuutus- ja eläkeyhteisöt tulevat Suomen valtion omistaman erityisyhtiön Governian rinnalle omistajaksi Ciniaan, joka rakennuttaa merikaapelin ja tulee myös operoimaan järjestelmää. Merikaapelin rakennustöiden valmistelutyöt ovat jo alkaneet.

– Kuljetettavan ja tallennettavan tiedon määrä kasvaa suurilla kertoimilla jopa pitkän talouden matalasuhdanteen aikana. Suomen digitaalisen talouden kasvu edellyttää lisää tietoliikenteen kapasiteettia sekä nopeampia ja vaihtoehtoisia yhteyksiä Euroopan ytimeen – ja sieltä edelleen muualle maailmaan. Tietoverkkojen infrapalveluiden lisäksi Cinia auttaa asiakkaitaan nopeasti kasvavilla teollisen internetin, telemaattisten järjestelmien ja turvallisten verkkoyhteyksien aloilla, kertoo Cinia Groupin toimitusjohtaja Ari-Jussi Knaapila.

Merikaapelihankkeen toimittajaksi ja kumppaniksi on valittu ranskalais-yhdysvaltalainen Alcatel-Lucent Submarine Networks, jolla on kokemusta maailmanlaajuisesti yli 200 tietoliikenteen merikaapelihankkeesta. Merikaapelin rakentaminen on Suomen tulevaisuuden kannalta kriittinen hanke, jota tukee lisääntynyt yhteyksien tarve: pilvipalveluiden odotetaan kasvavan noin 40 prosentin vuosivauhtia ja tietoliikenteen datamäärien kolminkertaistuvan vuoteen 2017 mennessä. Cinia arvioi investoivansa seuraavan puolentoista vuoden aikana runkoverkkonsa laajentamiseen noin 100 miljoonaa euroa, josta suuri osa kohdistuu uuteen merikaapelijärjestelmään.

– Merikaapelin rakentamisen avulla Suomi nousee datakeskusinvestointien kärkikaartiin. Kansainvälisten nopeiden ja turvallisten yhteyksien rakentaminen on edellytys digiteollisuuden investoinneille Suomeen. Hanke mahdollistaa tuhansien uusien työpaikkojen synnyn sekä kasvattaa Suomen kiinnostavuutta ja kilpailukykyä, sanoo kehitys- ja omistajaohjausministeri Sirpa Paatero.

Suuret datakeskusinvestoinnit luovat rakentamisvaiheessaan noin 1 000 työpaikkaa ja heijastusvaikutuksina syntyy merkittävästi uusia työpaikkoja. Konsulttiyhtiö Boston Consulting Group arvioi esimerkiksi Facebookin Luulajan datakeskusinvestoinnin työllistävän ensimmäisen kymmenen vuoden aikana noin 4 500 työntekijää ja vaikuttavan Ruotsin talouteen noin 9 miljardin kruunun eli lähes miljardin euron arvosta.

Ilmarinen ja OP vahvistavat Cinian rahoitusta

Governian rinnalle sijoittajiksi Ciniaan tulevat työeläkeyhtiö Ilmarinen ja finanssiryhmä OPn vakuutus- ja eläkeyhteisöt. Governia sekä uudet omistajat sijoittavat Ciniaan yhteensä 40 miljoonaa euroa verkkolaajennusta varten. Loput tarvittavasta rahoituksesta Cinia hankkii lainamarkkinoilta. Järjestelyn jälkeen Governian omistus Ciniassa on 77,5 %:a ja uusien omistajien tasaosuuksin yhteensä 22,5 %:a.

– Merikaapelihanke täyttää Ilmarisen sijoituskriteerit erinomaisesti. Infrasijoituksena hanke soveltuu hyvin kaltaisellemme pitkäaikaiselle eläkesijoittajalle, sanoo Ilmarisen listaamattomista sijoituksista vastaava johtaja Esko Torsti.

– Suomalaista infrastruktuuria parantavat sijoitukset sopivat mainiosti OPn vakuutus- ja eläkeyhteisöille. Merikaapeli on tulevaisuuden infrastruktuuria, joka parantaa yritysten toimintaedellytyksiä. Sijoituksessa yhdistyvät hyvä tuotto ja OPn perustehtävä, sanoo OP Ryhmän sijoitusjohtaja Karri Alameri.

Lisätietoja ja haastattelupyynnöt
Ari-Jussi Knaapila, toimitusjohtaja, Cinia Group (haastattelupyynnöt: Kyösti Knuuttila, manager, Pohjoisranta Burson-Marsteller, 050 5999 720, kyosti.knuuttila@bm.com)

Cinia Group tarjoaa verkkoyhteyspalveluita ja vaativia tietoliikenteen ja telematiikan järjestelmäratkaisuja. Se tuottaa asiakaskohtaisesti palveluja erityistarpeisiin niin M2M-mobiilikäytöissä, telematiikan ohjaus- ja hallintatarpeissa, käytettävyyden hallinnassa sekä vaativissa verkko- ja tietoliikennetarpeissa. Cinialla on kuituoptista tietoliikenteen runkoverkkoa Suomessa noin 10000 km:a ja suunnitteilla olevaa verkkoa muualle pohjoiseen Eurooppaan noin 3000 km:n verran.

OP on Suomen suurin finanssiryhmä, joka tarjoaa asiakkailleen ainutlaatuisen kokonaisuuden pankki-, varallisuudenhoito- ja vakuutuspalveluja. OPn perustehtävänä on edistää asiakasomistajien, asiakkaiden ja toimintaympäristön kestävää taloudellista menestystä, hyvinvointia ja turvallisuutta. Tavoitteena on tarjota markkinoiden paras ja monipuolisin keskittämisetujen kokonaisuus. OP Ryhmän muodostavat noin 180 osuuspankkia sekä ryhmän keskusyhteisö OP-Pohjola osk tytär- ja lähiyhteisöineen. Ryhmässä työskentelee 12 000 työntekijää.

Ilmarisen tehtävänä on varmistaa, että yli 900 000 suomalaista saa työstään ansaitsemansa eläkkeen. 580 asiantuntijan voimin autamme asiakasyrityksiämme menestymään, työntekijöitä viihtymään työssään ja viettämään eläkepäiviään mahdollisimman hyväkuntoisina. Markkinaosuutemme on noin kolmannes ja eläkevastuiden katteena meillä on yli 30 miljardin euron sijoitusomaisuus. Lisätietoja: www.ilmarinen.fi.

Governia Oy on valtion 100 %:sti omistama yhtiö, jonka tehtävänä on omistaa ja kehittää kulloinkin omistuksessaan olevia listaamattomia yhtiöitä ja varallisuutta, sekä toteuttaa valtion tarkoitusperiä tukevia järjestelyjä. Yhtiö toimii valtion erityistehtäväyhtiönä, jonka vahvaa tasetta voidaan käyttää valtio-omisteisten yhtiöiden kehittämiseen ja omistuksellisiin erityisjärjestelyihin. Governia kasvattaa pitkäjänteisesti ja tuottohakuisesti sijoitustensa taloudellista arvoa ja realisoi sijoituksiaan suunnitellusti. Yhtiö noudattaa hyvää hallinnointitapaa, valtio-omisteisten yhtiöiden eettisiä arvoja ja sen toiminta on avointa ja läpinäkyvää.

Jaa