Ajankohtaista

Corenetin asiakaspalvelu loistaa

Uutiset 14.3.2013

Taloustutkimuksella teettämämme tuore tutkimus kertoo, että neljällä viidestä asiakkaastamme on myönteinen kuva Corenetista. Meihin myös parhaiten sopivat ilmaisut: turvallinen yhteistyökumppani, uskottava, hyvämaineinen, luotettava ja toimintavarma.

Ensimmäistä kertaa tutkimuksessa kysyttiin myös Corenetin imagoon liittyviä kysymyksiä ja arvioita kilpailijoistamme. Asiakkaamme arvioivat, että Corenet menestyy selvästi kilpailijoitaan paremmin neljällä osa-alueella: asiakaspalvelussa, myynnissä, toimituksissa ja konsultoinnissa.

Asiakkaamme ovat erityisen tyytyväisiä asiakaspalveluumme, jossa myös etumatka kilpailijoihimme on suurin. Tyytyväisyys myös ylittää konseptin tavoitetason. Täysin tai hyvin tyytyväisiä olivat 2/3 kaikista vastanneista.

Saimme asiakkailtamme hyvää näkemystä toimintamme kehittämiseen. Ratkaisujen ja palvelujen ensisijaiseksi kehityskohteeksi nousi kyky pystyä vastaamaan täsmällisemmin asiakastarpeisiin. Toimituksissa ensisijaisiksi kehityskohteiksi nousivat toimitusten oikeellisuus ja täsmällisyys sekä tiedottaminen toimitusprosessin aikana.

Saamamme palaute on valtavan arvokasta, sillä hyödynnämme sitä monipuolisesti toimintamme kehittämisessä. Jatkamme esiin nostettujen kehityskohteiden työstämistä tehokkaissa pientiimeissä.

Taloustutkimus Oy toteutti tutkimuksen puhelinhaastatteluina joulukuun 2012 ja tammikuun 2013 välisenä aikana. Tavoitteena oli selvittää Corenetin asiakastyytyväisyyden nykytaso sekä kartoittaa ne osa-alueet ja osatekijät, joissa kaivataan kehitystoimia. Tutkimuksessa käytettiin Corporate 360˚ CUSTOMER-tutkimuskonseptia. Sen avulla selvitetään kuinka tyytyväisiä asiakkaat ovat jokaiseen tutkittuun osa-alueeseen sekä osatekijään ja mikä on näiden merkitys asiakkaan kokonaistyytyväisyyden kannalta.

Jaa