Ajankohtaista

Corenetin asiakastyytyväisyyttä mitattiin

Uutiset 30.3.2014

Taloustutkimuksella teettämämme asiakastyytyväisyystutkimus kertoo, että neljällä viidestä vastaajasta on positiivinen kokonaiskuva Corenetista. Neljä parhaiten yritystä kuvaavaa ominaisuutta ovat uskottava, turvallinen yhteistyökumppani, luotettava ja toimintavarma sekä hyvämaineinen. 

Erityisen tyytyväisiä asiakkaamme olivat tarjoamiimme ratkaisuihin ja palveluihin, joihin täysin tai hyvin tyytyväisiä olivat kaksi kolmesta asiakkaasta. ”Kohta nousi hienosti edellisen tutkimuksen kehityskohteesta nykyiseksi strategiseksi vahvuudeksemme ylittäen tutkimuskonseptin tavoitetason”, kommentoi markkinointipäällikkö Minna Järvinen. Kilpailijoitamme paremmiksi asiakkaamme arvoivat meidät mm. seuraavilla osa-alueilla: konsultoinnissa, asiakaspalvelussa sekä ratkaisuissa ja palveluissa. 

Asiakkaamme antoivat meille hyvää palautetta toimintamme kehittämiseen. Ensisijaiseksi kehityskohteeksi nousi toimitusten yhteistyön sujuvuus ja toimitusaikojen täsmällisyys. Saamamme palaute on meille arvokasta ja tulemme hyödyntämään sitä toimintamme kehittämisessä.

Taloustutkimus toteutti tutkimuksen puhelinhaastatteluina joulukuun 2013 ja tammikuun 2014 välisenä aikana. Tavoitteena oli selvittää Corenetin asiakastyytyväisyyden nykytaso sekä kartoittaa ne osa-alueet ja –tekijät, joissa kaivataan kehittämistä. Tutkimuksessa käytettiin nyt toista vuotta peräkkäin Corporate 360° CUSTOMER-tutkimuskonseptia. Sen avulla selvitetään, kuinka tyytyväisiä asiakkaat ovat jokaiseen tutkittuun osa-alueeseen sekä osatekijään ja mikä on näiden merkitys asiakkaan kokonaistyytyväisyyden kannalta. 

Lisätietoja: Minna Järvinen, markkinointipäällikkö, Corenet Oy, puhelin 040 862 0311, minna.jarvinen(at)corenet.fi ja
Jyrki Kärpänoja, tutkimuspäällikkö, Taloustutkimus Oy, puhelin 09 758 511, jyrki.karpanoja(at)taloustutkimus.fi

Jaa