Ajankohtaista

Euroopan Kyberturvallisuuskuukausi 2014

Uutiset 4.10.2014

Meneillään oleva lokakuu on nimetty Euroopan kyberturvallisuuskuukaudeksi. Tämä on kolmas kerta kun teemakuukautena kyberulottuvuus ja siihen liittyvät uhkat on EU:ssa nostettu esille näin näkyvästi. Teemakuukauden tavoitteena on edistää kansalaisten kyberturvallisuutta, muuttaa heidän käsityksiään kyberuhkista sekä kouluttamalla ja hyviä käytäntöjä jakamalla tarjota asiasta ajantasaista tietoa.

Kyberturvallisuuskuukauden tapahtumien edistämisessä on keskeisin rooli Enisalla, Euroopan unionin verkko- ja tietoturvallisuusvirastolla. Teemakuukauden avajaistilaisuus järjestettiin Enisan johdolla Brysselissä 1. lokakuuta. Useissa tilaisuudessa esitetyissä puheenvuoroissa tunnistettiin tarve saada kyberturvallisuus luonnolliseksi osaksi meidän jokaisen elämää, aivan kuten on ulko-oven lukitseminen aamulla töihin lähdettäessä.

Cinia Group on aktiivisesti mukana kyberturvallisuuskuukauden tapahtumissa. Koska kyberulottuvuus on Cinialle samalla myös liiketoimintaympäristö, ovat teemakuukauden tavoitteet meillä erittäin tärkeitä. Cinia Groupille kyberturvallisuudella on kahdenlaista merkitystä. Se on mahdollistaja yhä toimivampaan ja turvallisempaan asiakkaittemme – myös omaan - digitaaliseen liiketoimintaan. Lisäksi kyberturvallisuuteen liittyvät tuotteemme muodostavat tärkeän osan Cinian palveluista ja ratkaisuista.

Tavoitteemme on, että lähivuosina Cinia Group yhdistetään automaattisesti korkean kyberturvallisuuden palveluihin ja osaamiseen. Tulemme saavuttamaan tavoitteemme oman henkilöstömme kyber- ja tietoturvallisuusvalmennuksella, hyödyntämällä laaja-alaisesti alan uusinta tekniikkaa sekä verkottumalla alan viranomaisten ja toimialan maailmanluokan partnereiden kanssa.

Digitaalinen maailma on yhä keskeisempi osa kaikkea, niin elämässämme yksilöinä, päivittäisessä liiketoiminnassamme kuin kanssakäymisessä ja vuorovaikutuksessa globaalin ympäristömme kanssa. Sen vuoksi Euroopan kyberturvallisuuskuukausi, ja muut vastaavat kampanjat, ovat meille yhä tärkeämpiä, sillä niiden kautta hankkimamme uuden osaamisen ja ymmärryksen avulla pystymme toimimaan aiempaa turvallisemmin tässä uudessa ulottuvuudessa – kyberulottuvuudessa.

Jaa