Ajankohtaista

Itämeren kaapelihankkeelle EU-komission hyväksyntä

Uutiset 18.9.2014

EU-komissio on hyväksynyt Suomen valtion pääomasijoituksen suoran huippunopean tietoliikenneyhteyden rakentamisen Suomen ja Keski-Euroopan välille. Rakennusurakan tarjouskilpailu on käynnistynyt ja rakennustyöt alkavat ensi vuonna.

Itämeren merikaapelihankkeen tarjouspyynnöt on lähetetty valituille toimittajaehdokkaille. Päätös urakoitsijasta tehdään marraskuussa ja rakennustyöt päästään aloittamaan vuonna 2015. Merikaapelihanke valmistuu vuosien 2015–2016 vaihteessa. Projektin toteutuksesta ja jatkossa yhteyden omistamisesta sekä operoinnista vastaa uusi yhtiö, joka rakentuu valtion marraskuussa 2013 hankkimasta Corenet Oy:stä sekä perustettavasta kansainvälisestä verkkoyhtiöstä. Uusi yhtiö on merkittävä toimija Suomen tietoverkkojen nopeuden ja turvallisuuden kehittämisessä.

"Uusi Eurooppa-yhteys vahvistaa Suomen asemaa datakeskusinvestointien kärkimaana. Nopeiden ja turvallisten kansainvälisten yhteyksien rakentaminen on edellytys digitalouden ja teollisen internetin kasvulle Suomessa. Tämä tavoite on kirjattu myös maamme hallitusohjelmaan. Digitalouden perusrakenteiden vahvistaminen on sekä uuden teollisuuden syntymisen että myös perinteisen teollisuutemme kehittymisen edellytys. Näin mahdollistetaan uuden liiketoiminnan ja työn syntyminen ja hyvinvoinnin säilyminen Suomessa", syntyvän uuden yhtiön toimitusjohtajana elokuussa aloittanut Ari-Jussi Knaapila kertoo.

Merikaapeliyhteyden rakentaminen on Suomen tulevaisuuden kannalta kriittinen hanke, jota tukee lisääntynyt yhteyksien tarve: pilvipalveluiden odotetaan kasvavan noin 40 prosentin vuosivauhtia ja tietoliikenteen datamäärien kolminkertaistuvan vuoteen 2017 mennessä.

Sijoittajaneuvottelut käynnissä

"Merikaapeliyhteys yhdistää Suomen eurooppalaisiin ja globaaleihin tietoverkkoihin. Kyberturvalliset ja nopeat yhteydet kasvattavat Suomen kansainvälistä kiinnostavuutta ja kilpailukykyä. Käymme keskusteluja useiden kansainvälisten toimijoiden kanssa, jotka ovat kiinnostuneita hankkeen avaamista mahdollisuuksista", kertoo Knaapila.

Suomen valtion 20 miljoonan euron sijoituksen ehtona on vähintään samansuuruinen yksityinen sijoitus. Julkisen ja yksityisten tahojen kumppanuutena toteuttavan hankkeen kokonaisrahoitustarpeeksi arvioidaan noin 100 miljoonaa euroa. Sijoittajiksi haetaan suomalaisia ja kansainvälisiä institutionaalisia ja teollisia sijoittajia, teleoperaattoreita, kansainvälisiä pilvipalvelu- ja big data -yrityksiä sekä pitkän aikavälin infrarahastoja.

Lisätietoja ja haastattelupyynnöt

Ari-Jussi Knaapila, hallituksen puheenjohtaja, Corenet Oy

(haastattelupyynnöt: Kyösti Knuuttila, manager, Pohjoisranta Burson-Marsteller, 050 5999 720, kyosti.knuuttila@bm.com)

 

Jaa