Ajankohtaista

Neljällä viidestä asiakkaasta on positiivinen kuva Ciniasta

Uutiset 4.3.2015

Taloustutkimuksella teettämämme asiakastyytyväisyystutkimuksen mukaan neljällä viidestä asiakkaasta on positiivinen kokonaiskuva Ciniasta. Parhaiten yritystä kuvaavia ominaisuuksia ovat turvallinen yhteistyökumppani, hyvämaineinen, luotettava, toimintavarma ja uskottava.

Tyytyväisimpiä yrityksen asiakkaat olivat viime vuonna myyntiin. Täysin tai hyvin tyytyväisiä tähän osa-alueeseen oli yli kolme neljästä asiakkaasta. Myynnin vahvuuksina pidettiin asiantuntemusta, palveluhalukkuutta, tavoitettavuutta sekä neuvottelujen sujuvuutta. Tyytyväisyys Cinian konsultointipalveluihin, asiakaspalveluun ja toimituksiin ylitti myös tämän tutkimuksen konseptitason. 

”Teetämme tutkimuksen vuosittain selvittääksemme missä asioissa voisimme palvella asiakkaitamme entistä paremmin. Saimmekin jälleen hyvää palautetta asiakkailtamme. Pitkäaikaiset asiakkaamme toivovat meiltä aktiivisempaa otetta erityisesti viestintään ja tiedottamiseen liittyvissä asioissa. Ensisijaisiksi kehityskohteiksi nousivat mm. tiedottaminen tuotteista ja palveluista”. Niiden osalta ryhdymme ensisijaisesti toimenpiteisiin palvelumme ja viestintämme parantamiseksi", sanoo Cinian kehityksestä vastaava johtaja Jari Mäkijärvi.

Taloustutkimus toteutti tutkimuksen joulukuun 2014 ja tammikuun 2015 välisenä aikana. Tavoitteena oli selvittää Cinian asiakastyytyväisyyden nykytaso sekä kartoittaa ne osa-alueet ja -tekijät, joissa kaivataan kehittämistä. Tutkimuksessa käytettiin nyt kolmatta vuotta peräkkäin Corporate 360° CUSTOMER-tutkimuskonseptia. Sen avulla selvitetään, kuinka tyytyväisiä asiakkaat ovat jokaiseen tutkittuun osa-alueeseen sekä osatekijään ja mikä on näiden merkitys asiakkaan kokonaistyytyväisyyden kannalta.

Lisätietoja:

Minna Järvinen, markkinointipäällikkö, Cinia Group Oy, puhelin 040 862 0311, minna.jarvinen(at)cinia.fi ja
Jyrki Kärpänoja, tutkimuspäällikkö, Taloustutkimus Oy, puhelin 09 758 511, jyrki.karpanoja(at)taloustutkimus.fi

Jaa