Ajankohtaista

Tilannetajuiset älyliikennepalvelut kuluttajille ja ammattiautoilijoille

Uutiset 11.6.2015

Tilannetajuiset älyliikennepalvelut ovat pian kuluttajien ja ammattiautoilijoiden ulottuvilla, kun Cinia, Multiprint, Vediafi ja VTT kaupallistavat pilotoitavana olevat uudet älyliikennepalvelunsa tämän vuoden aikana. Uusilla palveluilla tuotetaan ja vastaanotetaan tilannetajuisesti paikallisia puhe- ja tietopalveluita esimerkiksi ajoneuvon toiminnasta,  palveluista, kelistä ja liikenteen häiriöistä.

Älyliikenteellä tarkoitetaan liikenteen sujuvuuden, turvallisuuden sekä liikenteeseen kytkeytyvien palveluiden parantamista tieto- ja viestintätekniikan avulla. Cosmos-yritysryhmä on kehittänyt ajoneuvoanturoinnin, mobiilisovellusten ja taustajärjestelmälogiikan avulla GoSmart-älyliikennesivustolle innovatiivisiä älyliikennepalveluita. Kehitystyötä on tehty osana Tekesin rahoittamaa Digile IoT-hanketta.

Vuoden 2015 loppuun mennessä Cosmos-ryhmän toimijat, Cinia, Multiprint, Vediafi ja VTT kaupallistavat nyt pilotoinnissa olevat palvelunsa.

Autoilijoille tarjotaan perinteisten paikannuspalveluden lisäksi lisäarvopalveluita turvallisuuteen ja sujuvaan liikkumiseen liittyen, kuten liikenne- ja viranomaistiedotteita, säätietoja sekä tietoa turvallisesta liikkumisesta ja huoltoyhteyksistä.

Viranomaisille palvelu mahdollistaa liikenteen äkillisten ja yllättävien häiriöiden nopean tunnistamisen. Palvelun rajapinnan kautta autoilijat voivat tuottaa paikkaan kohdennettua häiriötietoa esimerkiksi tilapäisestä liukkaudesta, tiellä olevista eläimistä, ihmisistä, esteistä tai kuurasta, onnettomuuksista, lyhytaikaisista tietöistä, huonosta näkyvyydestä ja väärään suuntaan ajavista autoista. Näitä tietoja Cosmos-ryhmä kerää ja jakaa suoraan yhteistyössä tienkäyttäjien kanssa, jotta tieto olisi reaaliaikaisesti saatavilla.

Viestintäyrityksille tarjotaan maantieteellisesti kohdennettu ja jopa henkilö-/autokohtainen kanava.

Kaikki palvelut voidaan hankkia GoSmart-älyliikennesivustolta.

”GoSmart on ensimmäinen avoin älyliikennepalveluiden sivusto, jossa eri osapuolien tuotteistetut palvelut ovat suoraan hankittavissa ja sovellusten osalta ladattavissa kuluttajan tai ammattiautoilijan käyttöön. Palvelutarjoamamme tulee sisältämään sekä kotimaisia että kansainvälisiä älyliikennepalveluita”, toteaa Vediafi Oy:n toimitusjohtaja Lauri Lankinen.
VEDIA–GoSmart -palvelu löytyy linkistä http://www.gosmart.fi.

”On tärkeää, että palveluita kehitetään yhteistyössä julkisen sektorin, yritysten ja tutkimuslaitosten kanssa. Näin taataan liikkujille kattava palveluvalikoima ja varmistetaan niiden yhteentoimivuus ja jatkuvuus sekä uusien innovatiivisten palveluiden kehittäminen myös tulevaisuudessa”, sanoo projektipäällikkö Raine Hautala VTT:ltä.

”Tavoitteemme yhteistyöltä on kehittää ja kaupallistaa täysin uudenlaisen viestintä- ja markkinointikanava sekä liittää se osaksi olemassa olevaa monikanavaviestinnän kokonaisuutta”, kertoo asiakasviestinnän palvelut- yksikön Johtaja  Jarmo Kojo Multiprintiltä.

”Kehitetyt uudet GoSmart-lisäarvopalvelut täydentävät Cinian olemassa olevaa ammattiliikenteen palvelutarjontaa. Cinian reaaliaikaiset ja kohdennetut ajoneuvopalvelut tehostavat asiakkaidemme varautumista tieliikenteen häiriötilanteisiin jo ennakkoon niiden vaikutusten minimoimiseksi ja turvallisuuden maksimoimiseksi, kertoo liiketoimintajohtaja Timo Kataja Cinialta.

Lisätiedot:

Cinia 
Timo Kataja
+358 40 862 2338
timo.kataja(at)cinia.fi

Vediafi Oy
Lauri Lankinen
+358 40 718 7474
lauri.lankinen(at)vedia.fi 
 
VTT
Raine Hautala
+358 40 5841114
raine.hautala(at)vtt.fi

Multiprint Oy
Jarmo Kojo
+350 400 879 153
jarmo.kojo(at)multiprint.fi

Cosmos (Contextually Smart Mobile Services) -yritysryhmään kuuluvat:

Cinia tarjoaa asiakastarpeeseen sovellettuja verkko-, järjestelmä- ja ohjelmistopalveluita. Sen palveluihin kuuluvat IoT- ja verkkopalvelut niin kiinteisiin kuin liikkuviinkin kohteisiin. Lisäksi Cinia tarjoaa tiedon keräämisen, hallinnan ja analysoinnin ratkaisut, asiantuntijapalvelut sekä tietoturvalliset asiakaskohtaiset ohjelmistopalvelut. Cinialla on kuituoptista tietoliikenteen runkoverkkoa Suomessa noin 10000 km:a ja suunnitteilla olevaa verkkoa muualle pohjoiseen Eurooppaan noin 3000 km:n verran.

Vediafi kehittää ja toimittaa palveluita liikkumiseen sekä jälleenmyy kolmansien osapuolten laitteita ja palveluita osana GoSmart-älyliikennesivustoa. Vediafi Oy on suomalainen älykkään liikkumisen startup-yritys, jonka kotipaikka on Helsingissä.  Yhtiön toimipaikka on Pitäjänmäki, Helsinki. 

VTT (Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy) on kansainvälisesti verkottunut, moniteknologinen tutkimuskeskus, joka tuottaa asiakkailleen korkeatasoisia teknologisia ratkaisuja ja innovaatiopalveluja. VTT lisää asiakkaidensa kansainvälistä kilpailukykyä ja edistää näin yhteiskunnan kestävää kehitystä, työllisyyttä ja hyvinvointia. Joka kolmas suomalainen teknologiainnovaatio sisältää VTT:n osaamista. VTT:n päätoimipisteet ovat Espoossa, Tampereella, Oulussa ja Jyväskylässä.

Multiprint tarjoaa yrityksille markkinoinnin palvelukokonaisuuden autoilijoiden ja muiden tielläliikkujien tavoittamiseksi sekä kohdennetun viestinnän/markkinoinnin toteuttamiseksi. Multiprintin palvelukokonaisuus pitää sisällään aineiston- ja sisällönhallinnan, viestinnän toteuttamisen työkalut sekä seurannan ja raportoinnin ja se liitetään kiinteäksi osaksi konsortion toteuttamaa autoilijoiden palvelukokonaisuutta.

Jaa