Liittymän nopeustestaus

Nettiyhteyden nopeuden testaaminen on helppoa, mutta mahdollisimman tarkan tuloksen saaminen tai tulosten analysointi voi vaatia pieniä ponnisteluita. Testin tekemisessä käytetyllä laitteistolla ja vallitsevalla ympäristöllä voi olla yllättävän suuri merkitys nopeustestin antamaan tulokseen.

Mittaustuloksen voi ohjata hakoteille jo pelkästään käytettäväksi valittu laite. Älypuhelimella tai tabletilla testiä ei kannata tehdä, vaan mahdollisimman luotettava mittaustulos saadaan ainoastaan tekemällä nopeustesti uudehkolla tietokoneella (joko pöytäkoneella tai kannettavalla).

Myös muilla teknisillä ratkaisuilla on merkitystä. On esimerkiksi huomattava, että langattomassa verkossa tehdyt mittaukset eivät useinkaan anna todellista kuvaa internetyhteyden nopeudesta. Liikenteen ruuhkautuminen langattomassa sisäverkossa tai käytössä olevan signaalin heikko taso vaikuttavat nopeutta mittaavan laitteen käytössä olevaan yhteysnopeuteen ja mittaustulos heikkenee. Tämä siis siitä huolimatta, että päätelaitteeseen tulisi huomattavasti nopeampi yhteys ulkoverkosta.

Parasta olisikin, jos yhteysnopeutta voitaisiin testata CAT6-kaapelilla suoraan päätelaitteesta käyttämällä 1 Gbit:n verkkokorttia. Myös käyttämällä uusimman (802.11ac) WLAN-standardin mukaisia reitittimiä, jotka mahdollistavat parhaimmillaan liikenteen useiden satojen megabittien nopeudella, voidaan varmistaa, että langattomasta verkosta aiheutuva nopeushäviö reitittimen osalta on minimissään.