13.9.2022 15:01

Cinian mittaus- ja valvontaratkaisu kehittyy – cEyen vuoden 2022 uudet ominaisuudet tuovat lisää näkyvyyttä sovelluksiin

Yhä useammat organisaatiot toimivat hybridiympäristöissä. cEyen uudet ominaisuudet tukevat kompleksisten ympäristöjen monitorointia ja varmistavat näin, että kokonaisuus pelaa ja käyttäjät saavat palvelua silloin, kun sitä tarvitsevat.

Monissa organisaatioissa pilvimigraatio etenee vauhdilla ja varsinkin uudet sovellukset tehdään usein suoraan pilvinatiiveiksi. Osa sovelluksista voi teknisistä tai liiketoiminnallisista syistä kuitenkin edelleen jäädä perinteiseen konesaliin. Näin syntyy hybridiympäristö, joka saattaa tuoda monimutkaisuutta sekä omat haasteensa palvelujen toimivuudelle ja käyttäjäkokemukselle. Erilaiset kyberuhat voivat myös heikentää palvelujen saatavuutta tai estää niiden käytön kokonaan. 

Hybridiympäristöissä eri ympäristöjen välillä saattaa olla riippuvuuksia ja dataa siirtyy pilven ja konesalissa sijaitsevien toimintojen välillä. Tärkeää on tällöin mitata palvelujen saatavuutta, kapasiteetteja, tietoliikenneyhteyksiä, ja muita osatekijöitä, joista palvelu koostuu. Näin pidetään huolta käyttäjäkokemuksen korkeasta laadusta.  

 

Uusia ominaisuuksia cEye –mittaus- ja valvontaratkaisussa 2022 

Sovellusnäkyvyyttä lisää:

 • Openmetrics tuki sovellusmetriikoiden keräämiseen
 • Metriikoiden ja telemetrioiden kerääminen/vastaanotto eri lähteistä (julkipilvet, jne.), jolloin tietoja saadaan cEyen kautta keskitetysti tarkasteltavaksi ja käsiteltäväksi. Myös historiatieto on tällöin cEyen kautta nähtävissä.
 • Näkyvyyttä eri orkestrointityökaluilla hallittaviin ympäristöihin (Kubernetes, Openshift, AKS, AWS, GKE)

Monipuolisuutta ratkaisun toteutukseen:

 • Hajautettu cEye ympäristö, joka mahdollistaa alueellisen näkyvyyden valvontoihin, vaikka ”master cEye” olisi tavoittamattomissa
 • Uusia hälytyskanavia saatavilla (Opsgenie ja LINK Mobility)
 • Käyttötapausmittauksiin Azure MFA tuki
 • iPerf-tuki, jolloin voi esimerkiksi julkipilvestä mitata verkon läpäisyä cEye mittalaitetta vasten
 • Syslog-viestien vastaanotto probella (myös TLS-tuki)
 • Laajennuksia SNMPv3 – tukeen:
  • Autentikaatioprotokollat: SHA256 & SHA512
  • Salausprotokollat: AES192 & AES256 (RFC & Cisco-specifiset)

Muita valvontoja:

 • Domainien expiroitumisen valvonta, jolloin saa hyvissä ajoin tiedon domaineista joiden tilaus on vanhenemassa
 • Valvontaan voi lisätä esimerkiksi sertifikaatteja, joita ei koneellisesti voi valvoa
 • Android-sovelluksen käytön simulointi emulaattorin avulla

 

Poiminta – muista myös nämä käytössä olevat valvontamahdollisuudet:

 • REST rajapintojen valvonta ja tiedon haku Windows palvelimet (WMI)
 • Integraatioalustat ja palveluväylät (esim. Mule ESB) Julkisen verkon mittapisteiden hyödyntäminen (valvontaa eri näkökulmista)
 • Konttiin asennettava mittalaite esim. pilvikonesalin sisälle valvomaan AWS EC2 hostit automaattisesti cEyehin ja valvonnat käyntiin
 • SaaS- ja Microsoft Dynamics -palveluiden saatavuuden mittaaminen
 • Citrixiin kirjautumistestiä. Sovelluksen avaaminen virtuaalityöpöydältä on myös tuettu, mutta vaatii erillisen selvityksen.Tutustu Cinian cEye mittaus- ja valvontaratkaisuun 
avatar

Jari Vallin, Tiimin vetäjä, Mittaus- ja valvontaratkaisut, Cinia Oy

Jari Vallin työskentelee valvontaratkaisujen asiantuntijana ja tiimin vetäjänä. Jarilla on yli 20 vuoden kokemus ICT-palveluiden tuotekehitykseen ja palvelutasonhallintaan liittyvistä tehtävistä. Hän on ollut mukana kehittämässä eri kokoisten ja eri toimialoilla toimivien yritysten sekä yhteisöjen kyvykkyyttä mitata digitaalisten palveluiden ja infrastruktuurin laatua.