17.12.2021 13:34

Missä tietoturvan palveluntarjoajasi sijaitsee?

Hyvä tietoturvakumppani perustaa palvelunsa yrityksen toimintaan ja liiketoiminnan tavoitteisiin.

Yritysten ja organisaatioiden tietoturva on jatkuvasti erilaisten uhkien kohteena. Tietomurrot voivat halvaannuttaa liiketoiminnan, mutta myös aiheuttaa vakavia maineriskejä. 

Lue lisää: Brändin ja resurssien suojaaminen vaatii yrityksen tietoturvan fokuksen laajentamista

Jos tapahtuu poikkeamia, on tärkeää voida luottaa siihen, että tukipalveluun saa nopeasti yhteyden ja että tilannekuva on selkeä. Tietoturvapalveluita hankittaessa on hyvä miettiä myös, millä kielellä palveluntarjoajan kanssa kommunikoidaan? Entä pystyykö tukipalvelu hahmottamaan yrityksen toiminnan kokonaisuuden? 

 

Toimiva tietoturva on kumppanuutta

Yrityksen toiminnan paras tuntemus on yrityksellä itsellään. Tietoturvaankaan ei siksi voi soveltaa yhden koon ratkaisuja. Parhaiten toimivat käytännöt ja soveltuvat palvelut luodaan yhteistyössä tietoturvan ammattilaisten kanssa. Keskustelu ja sparraaminen syventävät ymmärrystä siitä, miten tietoturva tukee yrityksen liiketoimintaa tehokkaimmin. 

Hyvä tietoturvakumppani perustaa palvelunsa yrityksen toimintaan ja liiketoiminnan tavoitteisiin. Kumppani auttaa tietoturvan nykytilan kartoituksessa sekä kartoituksen perusteella havaittujen muutostarpeiden suunnittelussa ja läpiviennissä oikea-aikaisesti ja tehokkaasti. 

Lue lisää: Tietoturvakartoitus paljastaa organisaatiosi heikkoudet ja vahvuudet

 

Lähellä oleva tietoturvakumppani huomioi olennaisen

Tietoturvallisuudella on paljon ulottuvuuksia. Laitteiden ja järjestelmien toiminnan luotettavuus ulottuu jopa henkilötietojen tasolle. Yrityksen tietoturvatoimien on oltava linjassa vallitsevan tietosuojalainsäädännön kanssa. Tietoturvan ja riskienhallinnan kansalliset ja kansainväliset standardit päivittyvät sääntelyn mukaisesti, ja ne on osattava huomioida kyberturvan kokonaisuudessa.  

Lue lisää: Tietoturvaa vai tietosuojaa – vai molempia?

Mitä kauempana yrityksen toimintaympäristöstä tietoturvan palveluntarjoaja sijaitsee, sitä etäämmältä myös sääntelyn muutoksia seurataan. Tämä saattaa hidastaa myös niiden viemistä toiminnan tasolle tietoturvan kokonaisuuteen. Etäällä olevalla palveluntarjoajalla ei myöskään aina ole kyvykkyyttä huomioida yrityksen toiminnan kansallisia erityispiirteitä. 

Lähellä sijaitseva palveluntarjoaja on nopeammin saavutettavissa, kun toimitaan samalla aikavyöhykkeellä ja samoilla kielillä. Kotimaisen tietoturvakumppanin kanssa yrityksesi on aina kartalla tietoturvaan ja tietosuojaan liittyvästä sääntelystä ja lainsäädännön muutoksista. Se helpottaa ennakointia ja toiminnan suunnittelua ja tukee liiketoiminnan tavoitteita. Kotimaisen kumppanin kanssa on helppo tehdä yhteistyötä, kun ymmärrys toimintaympäristöstä on jaettu.

 

Kumppanuus alkaa kartoituksella

Tietoturvakumppanuuden rakentaminen ja yrityksen kyberturvallisuuden kehittäminen alkaa nykytilanteen tarkastuksella ja toiminnan tarpeiden kartoituksella. Tietoturvakartoituksen avulla saadaan kokonaiskuva yrityksen teknisestä tietoturvan tasosta. Lisäksi kartoitetaan hallinnollinen tietoturva: ovatko prosessit, vastuut, sijaisuudet ja kriittisten avainhenkilöiden yhteystiedot ajan tasalla ja tieto kokonaisuudesta oikeissa käsissä? 

Tietoturvapalveluiden kokonaisuus rakennetaan ja muokataan tehtyjen kartoitusten perusteella. Se voi sisältää laitteita, järjestelmiä ja lisenssejä sekä palveluita niiden tehokkaaseen käyttöön. Arkkitehtuurin asiantuntijat auttavat kytkemään tietoturvan tekniset ja hallinnolliset ratkaisut toisiinsa. Teknisten ratkaisujen ja palveluiden säännölliset katselmoinnit auttavat ylläpitämään kyberturvan jatkuvasti riittävällä tasolla ja yrityksen toimintaan sopivina. 

 

Kumppanuus tukee luotettavuutta

Paljon mediahuomioita saaneet tietomurrot ovat herättäneet asiakkaat: ovatko tietoni turvassa yrityksessä, joka niitä käyttää? Yritysmaailmassa hyvä asiakassuhde perustuu luottamukselle. Sen rikkoutuminen on korvaamatonta. 

Toimiva kyberturva on jatkuvasti aktiivista. Koska tehokkaasti toimiessaan se on kuitenkin suurimmaksi osaksi näkymättömissä, sen merkitys usein unohtuu. Vaikka riskienhallintatoimenpiteiden ja toiminnan jatkuvuuden turvaamisen hyötyjä ei merkitä budjettiin euroina, esimerkiksi tietosuojan pettäminen näkyy nopeasti kassavirrassa suurinakin tappioina. 

Lue lisää: Tietomurron torjunta – mitä jokaisen yrityksen olisi hyvä tietää?

 

Kyberturvaankin tarvitaan ihmisiä

Vaikka automaatio ja keinoäly ovatkin keskeisessä roolissa kyberturvallisuuden ylläpidossa, kaiken takana on aina ihminen. Aito tietoturvakumppanuus on yhdistelmä teknologiaa ja henkilöstöä, joka käsittelee tietoturvapoikkeamat ja kehittää yrityksen tietoturvaa jatkuvasti. Koska tehokkaaseen kyberturvaan tarvitaan ihmisen osaamista, on hyvä, että ollaan samalla aikavyöhykkeellä ja puhutaan yhteistä kieltä. 

 

Hyvä tietoturvakumppani:

  • tuntee yrityksen toimintaympäristön
  • seuraa aktiivisesti kyberturvallisuuden lainsäädäntöä
  • toimii voimassa olevien standardien mukaisesti
  • tukee liiketoiminnan tavoitteita
  • on helposti tavoitettavissa

 

Hyödynnä automaatiota ja dataa yrityksesi tietoturvan parantamiseen  – Tutustu Cinia MDR-palveluun

avatar

Anssi Kärkkäinen, Johtaja, Kyberturvallisuusratkaisut

Anssi Kärkkäisellä on pitkä kokemus tietoliikenne- ja kyberturvallisuusalan kehitys- ja johtamistehtävistä. Hän on työskennellyt puolustusvoimissa muun muassa hallinnon turvallisuusverkkohankkeessa projektipäällikkönä, hankepäällikkönä, kyberpuolustuksen asiantuntijana sekä kyberosaston osastopäällikkönä.