NORTHERN EU GATEWAYS

Parempia runkoverkkoyhteyksiä Euroopan unionin jäsenmaihin 

 

Yhteiskunnan elintärkeät toiminnot ovat entistä enemmän riippuvaisia nopeista ja luotettavista verkoista sekä digitaalisista palveluista, joiden perustan luovat turvalliset runkoverkkoyhteydet. Myös vallitseva geopoliittinen tilanne on lisännyt luotettavan ja häiriöttömän viestinnän tarvetta Euroopan unionin jäsenmaissa ja sen strategisissa kumppanimaissa.

Norhern EU Gateways -projektin tavoitteet

Northern EU Gateways -projektin tavoitteena on parantaa merkittävästi runkoverkkoyhteyksiä, tarjota vaihtoehtoisia reittejä sekä lisätä kyberturvallisuutta strategisesti tärkeällä alueella Euroopassa ja vahvistaa EU:n yhteyksiä kolmansiin maihin.

Projektissa jatketaan konkreettisia suunnittelu- ja valmistelutoimia kolmelle kaapeli-investoinnille: Far North Fiber (FNF), C-Lion2 (CL2) ja Terrestial Backbone Finland (TBF).

Projektissa analysoidaan myös Pohjois-Euroopan, Kanadan, Yhdysvaltojen ja Japanin välisten, arktisen alueen läpi kulkevien kaapeliyhteysvaihtoehtojen toteutettavuutta eri näkökulmista, esim. teknisestä, kaupallisesta ja/tai lainsäädännöllisestä.

Download the project brochure

Northern_EU_Gateways_Cinia-projektit_kuva_2.0

 

Northern EU Gateways -projekti täyttää CEF Digital 2021 -haun sekä digitaalisen sektorin monivuotisen työohjelman 2021–2025 tavoitteet. Projektissa suunniteltava digitaalinen infrastruktuuri tulee olemaan kaikkien markkinatoimijoiden tasapuolisesti hyödynnettävissä. 

Projektin tuomat hyödyt EU-jäsenvaltioille

 • Täysin uusien, nopeiden ja suurikapasiteettisten runkoverkkojen rakentaminen
 • Olemassa olevien runkoverkkojen merkittävä parantaminen
 • Runkoverkkoyhteyksien resilienssin, kyberturvallisuuden, varareitityksen sekä kulkuaikaviiveen parantaminen
 • EU:n yhteyksien vahvistaminen sen strategisten kauppa- ja tutkimuskumppanimaiden kanssa
 • EU:n HPC-tavoitteiden (High-Performance Computing) saavuttaminen tarjoamalla gigabittinopeuden yhteyksiä
 • EU:n datatalousyritysten kilpailuaseman vahvistaminen

Faktat

 • Projektin nimi: NORTHERN EU GATEWAYS - Euroopan ja globaalit strategiset kumppanit  yhdistävien digitaalisten runkoverkkojen suunnittelu

 • Projektin akronyymi: 21-EU-DIG-NORTHERN EU GATEWAYS

 • Projektin kesto: 12 kuukautta
  Alkaen: 1.1.2023
  Päättyen 31.8.2024

 • Kokonaisbudjetti: 7,3 M€

Lisätietoja

Pertti Hyvärinen
Cinia Oy
pertti.hyvarinen@cinia.fi

Jørgen Qvist
NORDUnet A/S
northern-eu-gateways@nordu.net
www.norhern-eu-gateways.nordu.net

 

 

 

 

cinia-logo-white@2x

NORDUnet_logo