Hakutulokset

Koillisväylän datakaapelista virtaa Pohjois-Suomen maakuntien elinkeinoihin

Uutiset 23.1.2018

Cinia Oy on lähtenyt liikenne- ja viestintäministeriön aloitteesta toteuttamaan Arctic Connect -hanketta, jossa selvitetään mahdollisuudet rakentaa Koillisväylän kautta Euroopan ja Aasian välille digitaalinen silta. Nyt Rovaniemen ja Oulun kaupungit, Kainuun maakunta sekä paikalliset yritykset ovat sitoutuneet Koillisväylän datakaapelin reittisuunnitteluun. Alueen kautta kulkevan kansainvälisen tietoliikenneyhteyden avulla alueet tavoittelevat uutta dataliiketoimintaa ja työpaikkoja.

Arctic Connect -hanke on osa Arktisen Neuvoston tavoitteiden mukaista yhteyksien parantamista arktisilla alueilla. Cinia on jo aiemmin suunnitellut ja toteuttanut nopean ja kyberturvallisen C-Lion1-merikaapeliyhteyden Suomesta Saksaan. Nyt yhtiö selvittää Koillisväylän datakaapelia varten Etelä-Suomesta Kirkkoniemeen ja Murmanskiin suunniteltujen valokuituyhteyksien tämänhetkisen saatavuuden ja lisärakentamistarpeet.

- Rovaniemi ja Kajaani muodostuvat tärkeiksi liityntäpisteiksi noiden reittien varrella ja niiden houkuttelevuus esimerkiksi datakeskusten sijoittumispaikkoina kasvaa uusien reittivaihtoehtojen myötä, toteaa Kainuun maakuntajohtaja Pentti Malinen.

- Toteutuessaan Koillisväylän datakaapeliyhteys pyöräyttää käsitykset keskuksista ja periferiasta ympäri. Norjan Kirkkoniemestä tulisi dataliikenteen uusi Marseille maihinnousupaikkana, jolloin sekä Lappi että Kainuu olisivat lähimpinä kansainvälisiä markkinoita, kiteyttää toimitusjohtaja Juha Seppälä Rovaniemen kehitys Oy:stä.

- Oulun seutu ja Pohjois-Pohjanmaa sitoutuu hankkeeseen ja näkee, että merikaapeliyhteyden jatkuminen Perämereltä Helsinkiin tuo alueelle elinvoimaa. Mahdollinen Oulun merikaapeli osana Arctic Connect -hanketta luo Pohjois-Pohjanmaan talousalueen vahvaan ICT-ekosysteemiin merkittävän kasvumahdollisuuden, toteaa Oulun kaupunginjohtaja Päivi Laajala.

- Etenkin Suomen pohjoisosissa valokuituyhteyksien lisääminen on tarpeen, kunhan Arctic Connect -merikaapelijärjestelmä pääsee tuotantovaiheeseen. Hankkeen voi odottaa nostavan suuresti Suomen lävitse kulkevaa kansainvälistä internetliikennettä ja vahvistavan koko Suomen asemaa tietointensiivisen toiminnan asemapaikkana. Hyöty siitä koituu koko maahan, muistuttaa Cinia Oy:n toimitusjohtaja Ari-Jussi Knaapila.

Arctic Connect -hanke on mittakaavaltaan erittäin laaja. Toteutuessaan Arctic Connect -hanke yhdistäisi kolme maanosaa, joiden vaikutusalueella asuu noin 85 prosenttia maailman väestöstä. Tekniseltä kapasiteetiltaan tämänhetkisen suunnitelman lähtökohta on yhteensä kuusi kuituparia, 60 Tbit/s kapasiteetti ja noin 18 000 km kokonaispituus.

Suomen liikenne- ja viestintäministeriön marraskuussa 2016 julkaisema selvitys osoitti, että Japani, Kiina, Ruotsi, Suomi, EU sekä Venäjä pitävät hanketta tarpeellisena ja hyödyllisenä. Arctic Connect -hankeyhtiön tarkoitus on selvittää edellytykset Koillisväylän merikaapeliyhteyden rakentamiselle, teettää vaadittavat ympäristötutkimukset ja luvitusvalmistelut sekä pyytää urakointitarjoukset, joiden perusteella tuleva hanke voidaan tarkemmin budjetoida ja suunnitella.


Lisätietoja antavat:
Cinia Oy, Senior Vice President Taneli Vuorinen, puh. 050 2163, s-posti taneli.vuorinen@cinia.fi

Rovaniemen kehitys Oy, toimitusjohtaja Juha Seppälä, puh. 0400 377 595, s-posti juha.seppala@businessrovaniemi.fi

Kainuun liitto, maakuntajohtaja Pentti Malinen, puh. 044 797 0197, s-posti pentti.malinen@kainuu.fi

Oulun kaupunki, BusinessOulu johtaja Juha Ala-Mursula, puh 040 559 7020, s-posti
juha.ala-mursula@businessoulu.com

Jaa