Palvelunestohyökkäyksen torjunta

Cinia cProtect – Palvelunestohyökkäyksen torjuntaa

Cinia cProtect -palvelun avulla pyritään tunnistamaan internet-liittymän liikenteestä palveluestohyökkäyksiä ja vähentämään niiden vaikutusta internet-rajapinnassa näkyviin palveluihin.

Cinia cProtect -palvelu tarjoaa muun muassa seuraavia hyötyjä

 • Palvelu havaitsee, tunnistaa ja torjuu internet-yhteyden kautta näkyviin palveluihin kohdistuvia palvelunestohyökkäyksiä
 • Pienentää palveluestohyökkäyksen vaikutusta hyökkäyksen kohteena olevaan palveluun
 • Pienentää palvelunestohyökkäyksen vaikutusta muihin internet-yhteyden kautta näkyviin palveluihin
 • Valvomme, reagoimme ja tuemme hyökkäystilanteissa 24/7.

 

Cinia cProtect -palvelu muodostuu seuraavista osista

 • Monitorointi - Palvelu perustuu asiakkaan internet-liikenteen määrän vaihteluiden sekä liikenteen tietojen monitorointiin.
 • Analysointi - Monitorointitietojen perusteella analysoimme millainen palvelunestohyökkäys on mahdollisesti alkamassa. Analysaattori tunnistaa yleisimmin käytetyt hyökkäystyypit monitoroinnista saatavan tiedon perusteella.
 • Hyökkäykseen reagointi - Analysointijärjestelmä tuottaa hälytyksen Cinian Service Deskiin. Tarvittassa voit olla yhteydessä suoraan Cinian Service Deskiin, mikäli epäilet palvelunestohyökkäystä.  
 • Hyökkäyksen torjunta - Teemme tarvittavat torjuntatoimenpiteet, joita ovat muun muassa
  • Liikenteen automaattinen tai manuaalinen ohjaus suodatusjärjestelmälle. Suodatusjärjestelmä suodattaa haitalliseksi luokitellun liikenteen ja välittää normaaliksi luokitellun liikenteen eteenpäin.
  • Liikenteen suodatus tai määrän rajoittaminen
 • Tiedottaminen - Tiedotamme hyökkäyksestä asiakasta etukäteen sovittujen menetelmien mukaisesti.
 • Raportointi - Havaituista ja torjutuista hyökkäyksistä raportoidaan asiakkaalle.

Ota yhteyttä

Jan Forss
Account Manager, Tietoverkkopalvelut
+358 40 922 3120
rghavzv.fhxhavzv@pvavn.sv
Jukka Kontula
Myyntijohtaja, Tietoverkkopalvelut
+358 40 592 4564
rghavzv.fhxhavzv@pvavn.sv
Tuomas Yli-Suvanto
Business Manager, Tietoverkkopalvelut
+358 40 862 1061
rghavzv.fhxhavzv@pvavn.sv