Älykäs kameravalvonta

Cinia cVision - Älykästä kameravalvontaa

Cinialla on vahva osaaminen perinteisissä videonhallintajärjestelmissä. Yhdistämällä älykäs kameravalvonta Cinian verkko- ja pilvipalveluihin saavutetaan aidosti turvallinen, skaalautuva ja korkean käytettävyyden omaava ratkaisu.

Cinia cVision - älykäs kameravalvontaratkaisu yhdistettynä tekoälypohjaiseen analysointiin syväoppimisominaisuuksilla, tarjoaa ratkaisun, jonka avulla voidaan automatisoida toimintaprosesseja sekä jalostaa visuaalisesta datasta maksimaalinen hyöty irti.

Reaaliaikainen kuvadata liiketoiminnan tukena

Perinteisissä videovalvontajärjestelmissä kuvadataan on reagoitu jälkikäteen. Älykkäässä Cinia cVision
-kameravalvontaratkaisussa kuvadata tuodaan pilveen, jolloin tietoa voidaan prosessoida ja analysoida tehokkaasti.

Keskitetty datan keruu Cinia cVision -järjestelmällä mahdollistaa aivan uudenlaisen visuaalisen datan hyötykäytön. Kun data on tallennettu keskitettyyn pilvipalveluun, voidaan siitä tehokkaasti jalostaa IoT-dataa, jota voidaan hyödyntää asiakkaan eri prosesseissa. 

 

Yhdistämällä konenäkö, analytiikka ja tekoäly, Cinia cVision -ratkaisun avulla voidaan tunnistaa ja ennakoida poikkeamatilanteita. Ratkaisu parantaa turvallisuutta ja tarjoaa reaaliaikaisen tilannenäkymän sekä tehokkaan työkalun toiminnan suunnitteluun ja tuotannon ohjaamiseen.  

Cinia cVision -ratkaisun avulla myös perinteisen videovalvontajärjestelmän elinkaarta voidaan jatkaa ja tuoda uusia toiminnaillisuuksia liiketoiminnan reaaliaikaiseen ohjaamiseen. Älykäs kameravalvontaratkaisu on myös kustannustehokas ja skaalautuu liiketoiminnan tarpeen mukaan. 

Valjasta visuaalinen data tehokäyttöön
 

Perinteisesti videodata on tallennettu paikallisiin palvelimiin. Verkkoliikenteen asiantuntijana Cinia haastaa vanhan mallin ja tuo datan kentältä tätä tarkoitusta varten kehitettyyn ja sertifioituun ympäristöön. Näin saavutetaan perinteisiin järjestelmiin verrattuna useita hyötyjä

  • Site-kohtainen laitemäärä samoin kuin ylläpito ja laiteuusintojen tarve vähenee
  • Datan turvallinen säilyvyys voidaan taata
  • Järjestelmä skaalautuu pilviresursseja nostamalla

Pilvipohjainen Cinia cVision
-palvelu lyhyesti
 

  • Kameravalvontajärjestelmät multitenanttina pilvipalveluna, lisäpalveluna pilvessä toteutetut konenäkö sekä tekoälysovellutukset
  • Asiakaskohtaisten järjestelmien virtualisointi (XaaS)
  • Olemassa olevan kuvadatan hyödyntäminen
  • Kokonaisratkaisu palveluna

Data on kultaa. Cinia kehittää jatkuvasti tekoälykyvykkyyksiä. Keskitetyn datan myötä uusimmat tekoälykehityksen innovaatiot ovat aina nopeasti asiakkaiden käytössä.

Mikäli visuaalisen datan louhiminen ja valjastaminen liiketoiminnan tueksi kiinnostaa, ota yhteyttä!

Ota yhteyttä

Jan Forss
Account Manager, Tietoverkkopalvelut
+358 40 922 3120
rghavzv.fhxhavzv@pvavn.sv
Jukka Kontula
Myyntijohtaja, Tietoverkkopalvelut
+358 40 592 4564
rghavzv.fhxhavzv@pvavn.sv
Tuomas Yli-Suvanto
Business Manager, Tietoverkkopalvelut
+358 40 862 1061
rghavzv.fhxhavzv@pvavn.sv