Digitaalisten palvelujen käyttäjäkokemuksen varmistaminen

Digitaaliset palvelut ovat osa ydinliiketoimintaa

Kuluttajana on vaikeaa ajatella elämää ilman sähköisiä palveluja. Vielä mahdottomammalta tuntuu ajatus liiketoiminnasta ilman digitaalisia ratkaisuja. Tyypillisesti liiketoiminta on hyvin riippuvainen digitaalisista palveluista sekä niiden tuottamiseen liittyvistä alustoista ja järjestelmistä. 

Kestääkö sinun liiketoimintasi sen, että palvelut eivät ole käytettävissä? Mitä tapahtuu, jos et voi palvella asiakastasi digitaalisesti? Entä jos yrityksen liiketoiminta onkin riippuvainen toisen yrityksen järjestelmän tuottamista palveluista, kuten esimerkiksi Vastuu Group Oy:n toiminnassa, jossa heidän digipalvelut varmistavat, että mahdollisimman moni rakennusalalla toimiva taho voi noudattaa niin tilaajavastuu- kuin veronumerolakiakin. Ongelmatilanteet saattavat vaikuttaa monien tahojen toimintaan.
 

“Sinun tulee olla tietoinen palvelujesi toimivuudesta”
 

Käyttäjien odotukset digitaalisille palveluille nousevat tulevaisuudessa entisestään. Usein voimme valita ei-toimivan tai huonosti toimivan palvelun sijasta hyvin toimivan palvelun. 

Toimimattomilla palveluilla on suora yhteys yrityksen liiketoimintaan ja yrityksestä saatavaan mielikuvaan. Työelämässä turhaudumme, kun työtehtäviä ei saa hoidettua. Lisäksi toimimattomista palveluista johtuvat kustannukset voivat nousta hyvinkin suuriksi.

Valvonta on kriittinen osa liiketoiminnan jatkuvuutta 

Digitalisoitumisen rinnalla myös palvelujen tuottamiseen ja käyttämiseen liittyvät teknologiat ovat kehittyneet nopeasti. Kehitys jatkuu edelleen, mistä kertovat esimerkiksi erilaiset pilviympäristöt, uudet tavat kehittää sovelluksia sekä kehittyneet tietoliikenneratkaisut. Myös niin kutsutut legacy-sovellukset ja SaaS-ratkaisut kulkevat uusien teknologia ratkaisujen rinnalla.

ICT-toimintaympäristöt ovat usein varsin monimutkaisia monitoimittajaympäristöjä. Digitaalisessa toimintaympäristössä häiriötilanteet kuten esimerkiksi tietojärjestelmien ja tietoliikenteen katkokset, kriittisen infrastruktuurin pettäminen ovat suuria, jatkuvuutta uhkaavia tekijöitä. Liiketoiminnan jatkuvuuden varmistamisella on merkittävä rooli tämän päivän digitaalisessa toimintaympäristössä. 

Miksi digitaalisia ympäristöjä pitää valvoa?

Digitaaliset palvelut ovat osa ydinliiketoimintaa. ICT-ympäristöjen kompleksisuus ja kehittyvät teknologiat tuovat uusia haasteita palvelutason hallintaan. 

Tuotantoympäristöt koostuvat tyypillisesti useista osatekijöistä, joita ovat esimerkiksi eri palvelutarjoajien palvelut tai järjestelmien väliset riippuvuudet. 


“Voitko täysin ulkoistaa palvelujesi laadun hallinnan?”
 

Ongelmien selvitys ja rajaaminen ilman kunnollista valvontaa on hidasta ja hankalaa. Hidas ongelmien selvitys aiheuttaa liiketoiminnalle merkittävää haittaa joko suoraan euroina tai asiakkaiden luottamuksen menetyksenä.

Valvonnan merkitys korostuu entisestään, kun puhutaan yhteiskunnallisesti kriittisistä palveluista, joiden toimivuus on varmistettava koko ajan. Säteilyturvakeskus on hyvä esimerkki kriittisten toimintaympäristöjen toimijasta.

Keskeisimmät huomioitavat alueet palveluiden laadun varmistamiseksi 

  • Loppukäyttäjät keskiöön
  • Rajapintojen merkitys kasvaa (APIt)
  • Pilvimaailma ja hajautetut ympäristöt tuovat lisähaasteita
  • Monitoimittajaympäristöissä korostuu palvelujen saumattomuus
  • Toteutuuko sovittu palvelutaso (SLA)?
  • Lokienhallinta on tärkeä osa ICT-ympäristöjen ylläpitoaBullet

Olemme koonneet oppaan sinulle, joka haluat varmistua siitä, että digitaaliset palvelusi toimivat nykyaikaisissa ja jossain määrin yhä monimutkaistuvissa ICT-ympäristöissä. Lataa maksuton opas Digitaalisten toimintaympäristöjen valvontaan.

Minkä kaiken tulee toimia, jotta ICT-palvelut ovat käytettävissä? Monipuolinen valvontaratkaisu tarjoaa näkyvyyttä ICT-palvelujen laatuun päästä päähän. Tutustu Cinian valvontaratkaisuihin.