<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=444991906801021&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Terveydenhuollon ohjelmistoratkaisut

Helpota hoitotyötä ja tiedonkulkua

Hoitotyön, prosessien ja tiedonkulun digitalisointi nopeuttaa terveydenhuollon asiakkaiden palvelua ja parantaa asiakaskokemusta. Hyödyntämällä terveydenhuollon ohjelmistoratkaisuja tehostat sairaalaympäristön toimintaa ja säästät aikaa tärkeämpiin tehtäviin, kuten potilastyöhön.

Ketterästi toteutetut ohjelmistoratkaisut tukevat terveydenhuollon päivittäistä toimintaa. Ne vähentävät hoitohenkilökunnan ruutuaikaa ja mahdollistavat hoitotyön pitkäjänteisen kehittämisen sekä tutkimustyön. Digitaaliset ratkaisujen avulla muun muassa laadunseuranta ja raportointi sekä toiminnanohjaus ja omahoito on sujuvampaa.

Kehitä terveydenhuollon järjestelmäkokonaisuutta

Terveydenhuollon prosessien ja hoitotyön digitalisoinnissa suunnitelmallisuus auttaa kokonaisuuden hallintaa. Yksittäisten järjestelmien kehittämisen sijaan kannattaa kartoittaa digitaalisten palveluiden ja ohjelmistojen kokonaisuus ja priorisoida tärkeimmät kehityskohteet.

Cinian avulla tehostat toimintaasi ja parannat asiakaskokemusta kokonaisvaltaisesti digitalisaation keinoin. Valtakunnallisten terveydenhuollon digitalisaatiohankkeiden tuntemuksemme ansiosta saat meiltä parhaat suositukset etenkin omahoidon ja sähköisen asioinnin osa-alueilla.

Kiinnostuitko?

Keskustele terveydenhuollon ohjelmistoratkaisuista asiantuntijan kanssa.

Integraatiot

Kun käytössä on useita eri järjestelmiä, joudutaan monessa kohdin turvautumaan manuaalisen työhön. Inhimilliset virheet ovat mahdollisia, eikä tieto välttämättä ole luotettavassa muodossa niin, että se tukisi toiminnan arviointia kokonaisvaltaisesti.

Järjestelmien väliset integraatiot mahdollistavat tiedon kulun suoraan järjestelmästä toiseen ja helpottavat näin raportointia ja toiminnan vaikuttavuuden arviointia. Cinia auttaa sinua kartoittamaan ohjelmistojesi kokonaisuuden ja integraatioiden mahdollisuudet eri järjestelmien välillä.

Hoitotyön tarpeet täyttävä suunnittelu ja ohjelmistototeutus

Terveydenhuollon ohjelmistoja ja digitaalisia ratkaisuja suunniteltaessa kehitystyön helppous ja käyttäjälähtöinen suunnittelutyö ovat ensiarvoisen tärkeitä asioita. Tavoitteena on helpottaa työnkulkuja ja säästää aikaa hoitotyön kannalta olennaisempiin tehtäviin.

Cinian rakentamat terveydenhuollon ohjelmistoratkaisut suunnitellaan käyttäjälähtöisesti ja käyttäjäryhmien vaatimukset huomioon ottaen. Uutta järjestelmää rakennettaessa käymme läpi asiakkaan prosessin ja tarpeet – tavoitteena on aina luoda ratkaisu, joka palvelee ja tehostaa toimintaa, sekä vähentää hoitohenkilökunnan hallinnollista työtä.

Ohjelmistoratkaisuilla voidaan korvata vanhoja järjestelmiä, jotka ovat ajan saatossa muuttuneet liian raskaiksi ja joiden tilalle on olemassa ketterämpiä työvälineitä.

Terveydenhuollon ohjelmistoratkaisuja

  • Potilaan kotona mittaamaan datan siirtäminen hoitavan sairaalan järjestelmään
  • Potilasrekisteri helpottamaan tiedonsaantia ja yhtenäistämään hoito- ja tutkimuslinjoja
  • Kardiologian sekä sydän- ja rintaelinkirurgian laadun seurannan ja raportoinnin tietojärjestelmä
  • Endokrinologian laatu- ja seurantajärjestelmä
  • Kardiologian ja sydänkirurgian toiminnanohjauksen, kehittämisen, laadunseurannan ja raportoinnin järjestelmä.
Cinia UNA-yhteistyössä

UNA-yhteistyössä kehitetään julkisen sektorin sote-tietojärjestelmiä. Tavoitteena on uudistaa tiedonkulkua sosiaali- ja terveysalalla. Yhteiskäyttöinen tieto mahdollistaa ammattilaisille sujuvamman työskentelyn ja paremman asiakaspalvelun.

Case-Tays-Endo

Ota huomioon regulaatio

Terveydenhuollon ohjelmistoihin, laadunvarmistukseen ja tietosuojaan liittyy alalle erityistä sääntelyä ja regulaatiota liittyen erityisesti potilastietojen käsittelyyn ja tietosuojaan.

Cinialla on yli 10 vuoden kokemus ohjelmistoratkaisujen räätälöinnistä terveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon hoitohenkilökunnan tarpeisiin. Pitkän kokemuksemme ansiosta voit aina luottaa siihen, että räätälöimämme ja rakentamamme ohjelmistoratkaisut täyttävät toimialan vaatimukset.

Tunnemme toimialan regulaation ja tekniset rajoitukset. Ohjelmistoratkaisumme täyttävät potilastietojen käsittelyyn liittyvät tietosuojavaatimukset. Terveydenhuollon järjestelmiä kehittävillä Cinian ohjelmistoammattilaisilla on vahva toimialaosaaminen sairaala- ja terveydenhuoltojärjestelmistä.

Valmis vai tarpeisiin räätälöity ohjelmisto?

Terveydenhuollon tarpeisiin on markkinoilla monia valmisratkaisuja. Räätälöidyt ohjelmistoratkaisut tuovat kuitenkin suurempaa joustavuutta ja istuvuutta käsillä oleviin tarpeisiin, varsinkin erikoissairaanhoidon aloilla.

Räätälöity ohjelmisto sovitetaan tinkimättömästi sitä käyttävien terveydenhuollon ammattilaisten vaatimuksiin. Valmisohjelmistojen kohdalla vastaava räätälöinti saattaa olla haastavaa ja kallista, joten lopputulos on käyttäjien kannalta kompromissi.

Vaikka räätälöidyn ohjelmiston kehittäminen vaatii enemmän panostusta alkuvaiheessa, sen elinkaarikustannukset jäävät usein valmisohjelmistoja edullisemmiksi, sillä valmisohjelmistojen lisenssimaksuista aiheutuu merkittäviä kustannuksia koko elinkaarella.

Kannattaa myös muistaa, että uusien ominaisuuksien lisääminen valmistuotteisiin myöhemmin ei aina onnistu, vaikka asiakas olisi valmis maksamaan siitä kovan hinnan. Valmisohjelmistojen kohdalla uusien ominaisuuksien tuominen on toimittajan päätös ja asiakkaalla on siihen rajalliset mahdollisuudet vaikuttaa. Sen sijaan räätälöidyssä ohjelmistoratkaisussa uusia ominaisuuksia voidaan joustavasti tuoda sitä mukaa kun tarpeita nousee esiin.

Tutustu Cinian referensseihin terveydenhuollon ohjelmistoratkaisuista

Haluatko kuulla lisää terveydenhuollon ratkaisuistamme?

Ota yhteyttä asiantuntijaan

Kuinka voimme auttaa?

Kerro haasteesi tai kysymyksesi ja jätä yhteystietosi. Olemme sinuun pikimmiten yhteydessä!