23.10.2018 9:00

Cinia laajentaa yhteyksiään Tukholmaan ja Amsterdamiin

Cinia laajentaa kansainvälistä verkkoaan ja tuo uusia reittivaihtoehtoja liittymällä Interxionin konesaleihin Tukholmassa ja Amsterdamissa.

Euroopan ja Venäjän sekä Euroopan ja Aasian välisten yhteystarpeiden kasvaessa uudet yhteydet vahvistavat Cinian asemaa idän ja lännen sekä Pohjoismaiden ja Keski-Euroopan välisenä porttina.

Cinia tarjoaa suomalaisille yrityksille ja kansainvälisille markkinoille mm. nopeita konesalien välisiä yhteyksiä, suoria julkipilviyhteyksiä sekä yrityksen toimipaikkojen välisiä yhteyspalveluita. Nykyisen nopean Suomi-Saksa C-Lion1-yhteyden lisäksi Cinian laajentuminen Ruotsiin tuo käyttöön uudet reitit myös Tukholmasta Frankfurtiin, Berliniin ja Hampuriin C-Lion1 Hanko-haaran kautta. Uudet reitit ovat herättäneet mielenkiintoa monella tavoin.

Nykypäivän digitaalisessa maailmassa yhteydet, matala viive ja suorat yhteydet pilvipalveluihin ovat kilpailukyvyn kannalta avainasemassa. Cinian kattavat yhteyspalvelut ja monipuolistuvat reittivaihtoehdot Tukholman ja Amsterdamin kautta Eurooppaan tarjoavat niin suomalaisille kuin eurooppalaisillekin asiakkaille uusia liiketoimintamahdollisuuksia. Samaan aikaan tarjoamme vahvat yhteydet Venäjän ja Baltian maiden kasvaville digitaalisten palvelujen markkinoille.

 - Pohjoismaat ovat hyvin kiinnostava alue monille globaaleille yrityksille. Lisäksi idän suurten markkinoiden läheisyys luo suomalaisille yrityksille kiinnostavia ja helposti saavutettavia mahdollisuuksia. Cinian verkkoyhteydet tarjoavat lyhyimmän reitin ja matalimman viiveen Saksan ja Keski-Euroopan markkinoille C-Lion1-merikaapelin välityksellä, sanoo Cinia Oy:n Verkkopalveluliiketoiminnasta vastaava johtaja Taneli Vuorinen.

Lisätietoja saat Cinian kansainväliseltä myyntitiimiltä:

inquiries@cinia.fi